Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:GHAMS:2013:2570

Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum uitspraak
21-08-2013
Datum publicatie
22-08-2013
Zaaknummer
200.047.070/01 OK
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Uitspraak ondernemingskamer 21 augustus 2013; onderzoeksrapport Meavita

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
ARO 2013/146
OR-Updates.nl 2013-0299
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

beschikking

___________________________________________________________________

GERECHTSHOF AMSTERDAM

ONDERNEMINGSKAMER

zaaknummer: 200.047.070/01 OK

beschikking van de Ondernemingskamer van 21 augustus 2013

inzake

de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

ABVAKABO FNV,

gevestigd te Zoetermeer,

VERZOEKSTER,

advocaat: mr. A. van Deuzen, kantoorhoudende te Alkmaar,

t e g e n

1. de stichting

STICHTING MEAVITA NEDERLAND,

gevestigd te Amersfoort,

2. de stichting

STICHTING MEAVITAGROEP,

gevestigd te ’s-Gravenhage,

3. de stichting

STICHTING MEAVITA THUISZORG,

gevestigd te ’s-Gravenhage,

4. de stichting

STICHTING MEAVITA WOONZORG,

gevestigd te ’s-Gravenhage,

5. de stichting

STICHTING MEAVITA FLEXWERK,

gevestigd te ’s-Gravenhage,

6. de stichting

STICHTING MEAVITA DIENSTENCENTRUM,

gevestigd te ’s-Gravenhage,

7. de stichting

STICHTING MEAVITA VASTGOED,

gevestigd te ’s-Gravenhage,

8. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MEAVITA HULP B.V.,

gevestigd te ’s-Gravenhage,

9. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EVITA PARTICULIERE ZORG B.V.,

gevestigd te Rotterdam,

10. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

MEAVITA SUPPORT SERVICES B.V.,

gevestigd te ’s-Gravenhage,

11. de stichting

STICHTING THUISZORG GRONINGEN,

gevestigd te Groningen,

12. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

THUISHULPNEDERLAND.NL THUISZORG GRONINGEN B.V.,

gevestigd te Groningen,

VERWEERSTERS,

niet verschenen,

e n t e g e n

13. de stichting

STICHTING SENSIRE,

gevestigd te Terborg, gemeente Oude IJsselstreek,

VERWEERSTER,

advocaat: mr. C.R. Huiskes, kantoorhoudende te Enschede,

e n t e g e n

14. de stichting

STICHTING VITRAS/CMD,

gevestigd te Nieuwegein,

VERWEERSTER,

advocaat: mr. R.C. de Mol, kantoorhoudende te ’s-Gravenhage,

e n t e g e n

1 Louis Marie Lucien Henri Alphonse HERMANS,

wonende te Beetsterzwaag,

2. Helena Godefrida Odilia Maria BERKERS,

wonende te Nuenen,

3. Henriette MAASSEN VAN DEN BRINK,

wonende te Amsterdam,

4. Dirk Jan SCHOENMAKER,

wonende te Deventer,

5. Johannes SCHRIKKEMA,

wonende te Wageningen,

6. Agatha Petronella Maria VAN DE VEER-VERGEER,

wonende te Zoetermeer,

7. Erna ZOUN-BAARS,

wonende te Naarden,

8. Charles Jean Victor Lucas LAUREIJ,

wonende te Capelle aan de IJssel,

BELANGHEBBENDEN,

advocaten: mr. M.W. Josephus Jitta en mr. C.M. Harmsen, beiden kantoorhoudende te Amsterdam,

e n t e g e n

9 mr. Hendrik PASMAN,

wonende te Utrecht,

in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Stichting Meavita Nederland,

10. mr. Willem Adriaan ENTZINGER,

wonende te Paterswolde, gemeente Tynaarlo,

11. mr. Pieter Johannis FOUSERT,

wonende te Groningen,

elk in hun hoedanigheid van curator in het faillissement van Stichting Thuiszorg Groningen en Thuishulp Nederland.nl Thuiszorg Groningen B.V.,

12. mr. Caroline Ada DE WEERDT,

wonende te Leiden,

13. mr. Franciscus Jozef Hubert SOMERS,

wonende te Zwammerdam,

elk in hun hoedanigheid van curator in het faillissement van Stichting Meavita Groep en verweersters sub 3 tot en met 10 voornoemd,

BELANGHEBBENDEN,

advocaat: mr. E.L. Zetteler, kantoorhoudende te Utrecht.

1 Het verloop van het geding

1.1

Verweerster sub 1 zal hierna ook worden aangeduid als Meavita Nederland, verweersters sub 1 tot en met 12 gezamenlijk als Meavita, verweerster sub 13 als Sensire en verweerster sub 14 als Vitras.

1.2

Voor het verloop van het geding verwijst de Ondernemingskamer naar haar beschikkingen van 14 april 2010, 30 mei 2011, 9 juni 2011, 28 juni 2012 en 27 juli 2012 in deze zaak.

1.3

Bij de beschikking van 30 mei 2011 heeft de Ondernemingskamer - voor zover thans van belang - een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken van Meavita, Sensire en Vitras over de periode vanaf 1 januari 2006 tot aan de datum van de surseances van verweersters sub 1 tot en met 12 en wat betreft Sensire en Vitras tot het moment in februari 2009 dat zij verzelfstandigd zijn, en twee nader aan te wijzen en aan partijen bekend te maken personen benoemd teneinde het onderzoek te verrichten.

1.4

Bij de beschikking van 9 juni 2011 heeft de Ondernemingskamer mr. C.M. Insinger MBA en
mr. P.V. Eijsvoogel als onderzoekers aangewezen.

1.5

De onderzoekers hebben op 20 augustus 2013 het verslag van het in 1.3 bedoelde onderzoek met de daarbij behorende bijlagen aan de Ondernemingskamer doen toekomen. De griffier heeft het verslag met bijlagen heden ter griffie van de Ondernemingskamer neergelegd.

2 De gronden van de beslissing

De Ondernemingskamer heeft kennis genomen van het verslag van het onderzoek en de bijlagen. Gelet op de inhoud daarvan en op de overigens in deze zaak betrokken belangen, acht de Ondernemingskamer termen aanwezig om op voet van artikel 2:353 lid 2 BW te bepalen dat het verslag met de bijlagen ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage ligt als hierna te vermelden.

3 De beslissing

De Ondernemingskamer:

bepaalt dat het verslag van het bij de beschikking van 30 mei 2011 door de Ondernemingskamer bevolen onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Meavita, Sensire en Vitras, tezamen met de bijlagen 1.1, 2.1 en 3.1, ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage liggen voor een ieder;

bepaalt dat de overige bijlagen ter griffie van de Ondernemingskamer ter inzage liggen voor belanghebbenden;

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. P. Ingelse, voorzitter, mr. E.F. Faase en mr. A.M.L. Broekhuijsen-Molenaar, raadsheren, en E.R. Bunt en G.A. Cremers, raden, in tegenwoordigheid van mr. R. Verheggen, griffier, en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de Ondernemingskamer van 21 augustus 2013.

De voorzitter is buiten staat deze beschikking mede te ondertekenen.