Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2021:1128

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
28-05-2021
Datum publicatie
02-06-2021
Zaaknummer
202003317/3/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 26 maart 2020 heeft de raad van de gemeente Uithoorn het bestemmingsplan "Vuurlijn 78, De Kwakel" vastgesteld. Bij uitspraak van 22 maart 2021 in zaak nr. 202003317/2/R1 (ECLI:NL:RVS:2021:601) heeft de voorzieningenrechter de voorlopige voorziening getroffen dat binnen 10 meter van de perceelgrens tussen de percelen Vuurlijn 78 en Vuurlijn 76a op het perceel Vuurlijn 78 geen bouw- en gebruiksactiviteiten mogen worden verricht ten behoeve van de recreatieve bestemming. Het bestemmingsplan maakt een horecabedrijf met recreatieve voorzieningen en teambuilding activiteiten mogelijk op het perceel Vuurlijn 78 te De Kwakel. Het perceel ligt aan de rand van het dorp De Kwakel in de gemeente Uithoorn. [verzoekers] wonen op het aangrenzende perceel. Zij vrezen dat uitvoering van het plan hun woon- en leefklimaat zal aantasten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

202003317/3/R1.

Datum uitspraak: 28 mei 2021

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake de opheffing of wijziging (artikel 8:87, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht; hierna: de Awb) van de bij uitspraak van 22 maart 2021, in zaak nr. 202003317/2/R1, getroffen voorlopige voorziening in het geding tussen:

[verzoeker A] en [verzoeker B], wonend te De Kwakel, gemeente Uithoorn,

verzoekers,

en

de raad van de gemeente Uithoorn,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 26 maart 2020 heeft de raad het bestemmingsplan "Vuurlijn 78, De Kwakel" vastgesteld.

Bij uitspraak van 22 maart 2021 in zaak nr. 202003317/2/R1 (ECLI:NL:RVS:2021:601) heeft de voorzieningenrechter de voorlopige voorziening getroffen dat binnen 10 meter van de perceelgrens tussen de percelen Vuurlijn 78 en Vuurlijn 76a op het perceel Vuurlijn 78 geen bouw- en gebruiksactiviteiten mogen worden verricht ten behoeve van de recreatieve bestemming.

Overwegingen

1.       De voorzieningenrechter doet uitspraak zonder zitting.

2.       Op grond van artikel 8:87, eerste lid, van de Awb kan de voorzieningenrechter, ook ambtshalve, een voorlopige voorziening opheffen of wijzigen.

3.       Het bestemmingsplan maakt een horecabedrijf met recreatieve voorzieningen en teambuilding activiteiten mogelijk op het perceel Vuurlijn 78 te De Kwakel. Het perceel ligt aan de rand van het dorp De Kwakel in de gemeente Uithoorn.

[verzoekers] wonen op het aangrenzende perceel. Zij hebben beroep tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ingesteld. Zij vrezen dat uitvoering van het plan hun woon- en leefklimaat zal aantasten. Het gaat hen daarbij vooral om de te verwachten geluidhinder. [verzoekers] hebben daarnaast verzocht om een voorlopige voorziening, waarop bij de uitspraak van de voorzieningenrechter van 22 maart 2021 is beslist.

Het beroep, zaak nr. 202003317/1/R1, is behandeld op de zitting van de Afdeling van 17 mei 2021, waar partijen zijn gehoord.

4.       In de beroepsprocedure heeft de raad bij een brief van 4 mei 2021, met documentnummer D2021-05-003034, een voorstel tot wijziging van het bestemmingsplan gevoegd.

Op de zitting van 17 mei 2021 in de hoofdzaak is met partijen afgesproken dat de raad het bestemmingsplan met toepassing van artikel 6:19 van de Awb op korte termijn en naar verwachting binnen zes maanden zal wijzigen en dat de Afdeling de behandeling van het beroep zal schorsen in afwachting van dat besluit. Verder is afgesproken dat partijen in de desbetreffende periode proberen hun resterende geschilpunten in onderling overleg te regelen. Op de zitting van 17 mei 2021 is in dat kader gesproken over mogelijke oplossingsrichtingen ten aanzien van de te wijzigen inrichting van het plangebied en de vastlegging daarvan in een bijlage bij de regels, de resterende geluidsaspecten die partijen verdeeld houden en over het toestaan van zaalverhuur tot 1.00 uur dan wel 1.30 uur in de nacht.

5.       Met het oog op de belangen van Gasterij De Kwakel en van [verzoekers] en mede gelet op de door hen op de zitting van 17 mei 2021 geuite wensen, ziet de voorzieningenrechter aanleiding om de bij de uitspraak van 22 maart 2021 getroffen voorlopige voorziening aan te vullen, in die zin dat het verbod om binnen 10 m van de perceelgrens met het perceel Vuurlijn 76a te De Kwakel bouwactiviteiten te verrichten niet geldt voor het oprichten van een geluidscherm overeenkomstig het bij de brief van 4 mei 2021 gevoegde voorstel van de raad.

6.       De raad hoeft geen proceskosten te vergoeden.

Beslissing

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijzigt de bij uitspraak van 22 maart 2021 in zaak nr. 202003317/2/R1 getroffen voorlopige voorziening door deze als volgt aan te vullen:

-  de voorlopige voorziening geldt niet voor het oprichten van een geluidscherm overeenkomstig het bij de brief van de raad van 4 mei 2021, documentnummer D2021-05-003034, gevoegde voorstel.

Aldus vastgesteld door mr. E.A. Minderhoud, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. Y.C. Visser, griffier.

De voorzieningenrechter is verhinderd de uitspraak te ondertekenen. 

De griffier is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.

Uitgesproken in het openbaar op 28 mei 2021

148.