Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2020:791

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
18-03-2020
Datum publicatie
18-03-2020
Zaaknummer
201906809/1/A3, 201906810/1/A3, 201906811/1/A3, 201906814/1/A3 en 201906830/1/A3
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 19 december 2012 heeft de burgemeester van Vlaardingen aan Hommerson een exploitatievergunning voor de duur van vijf jaar en een aanwezigheidsvergunning voor 200 kansspelautomaten met een geldigheidsduur tot en met 31 december 2012 verleend ten behoeve van een speelautomatenhal aan het Veerplein 132-134 te Vlaardingen. Bij uitspraak van 2 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2927, heeft de Afdeling het hoger beroep van [belanghebbende] gegrond verklaard, de aangevallen uitspraak vernietigd, het bij de rechtbank ingestelde beroep gegrond verklaard en het besluit op bezwaar van de burgemeester van 15 juli 2013 vernietigd. Met de nieuwe besluiten op bezwaar van 1 augustus 2019 heeft de burgemeester uitvoering gegeven aan deze uitspraak.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201906809/1/A3, 201906810/1/A3, 201906811/1/A3, 201906814/1/A3

en 201906830/1/A3.

Datum uitspraak: 18 maart 2020

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

Hommerson Leisure Vlaardingen B.V., gevestigd te Vlaardingen,

appellante,

en

de burgemeester van Vlaardingen,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 19 december 2012 heeft de burgemeester aan Hommerson een exploitatievergunning voor de duur van vijf jaar en een aanwezigheidsvergunning voor 200 kansspelautomaten met een geldigheidsduur tot en met 31 december 2012 verleend ten behoeve van een speelautomatenhal aan het Veerplein 132-134 te Vlaardingen.

Bij besluit van 28 december 2012 heeft de burgemeester de aanvragen van [belanghebbende] voor een exploitatie- en een aanwezigheidsvergunning afgewezen.

Bij besluit van 15 januari 2013 heeft de burgemeester aan Hommerson een aanwezigheidsvergunning voor 200 kansspelautomaten met een geldigheidsduur tot en met 31 december 2013 verleend.

Bij afzonderlijke besluiten van 1 augustus 2019 heeft de burgemeester opnieuw besloten op de bezwaren van [belanghebbende]. De burgemeester heeft de tegen de verlening aan Hommerson van een exploitatievergunning en van de twee aanwezigheidsvergunningen gemaakte bezwaren gegrond verklaard, die besluiten herroepen en de aanvragen alsnog afgewezen. De door [belanghebbende] gemaakte bezwaren tegen de afwijzingen van haar aanvragen heeft de burgemeester ongegrond verklaard.

Tegen deze besluiten heeft Hommerson beroepen ingesteld.

De burgemeester heeft een verweerschrift ingediend.

[belanghebbende] heeft een reactie ingediend.

Hommerson en de burgemeester hebben nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaken ter zitting behandeld op 11 februari 2020, waar Hommerson, vertegenwoordigd door [directeur] en mr. L. Westhoff, advocaat te 's-Hertogenbosch, en de burgemeester, vertegenwoordigd door mr. C.N. van der Sluis en mr. drs. P.IJ. Eijkelenboom, onderscheidenlijk advocaat te Rotterdam en werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Voorts is ter zitting [belanghebbende], vertegenwoordigd door [gemachtigde] en mr. S.J. Nauta, advocaat te Barendrecht, gehoord.

Overwegingen

Inleiding

1.    Bij uitspraak van 2 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2927, heeft de Afdeling het hoger beroep van [belanghebbende] gegrond verklaard, de aangevallen uitspraak vernietigd, het bij de rechtbank ingestelde beroep gegrond verklaard en het besluit op bezwaar van de burgemeester van 15 juli 2013 vernietigd. De Afdeling heeft voorts bepaald dat tegen het te nemen nieuwe besluit slechts bij haar beroep kan worden ingesteld.

    Met de nieuwe besluiten op bezwaar van 1 augustus 2019 heeft de burgemeester uitvoering gegeven aan deze uitspraak.

Procesbelang

2.    De burgemeester vindt dat Hommerson geen procesbelang meer heeft bij de behandeling van haar beroepen. De tijdvakken waarvoor de herroepen vergunningen van Hommerson zijn verleend, zijn verstreken. Bovendien heeft [belanghebbende] tegen de in bezwaar gehandhaafde afwijzingen van haar eigen aanvragen geen beroep ingesteld.

3.    Hommerson meent dat zij wel nog procesbelang heeft. Zij heeft achteraf bezien zonder vergunningen de speelautomatenhal geëxploiteerd en vreest dat haar dat bij toekomstige vergunningaanvragen zal worden tegengeworpen.

Beoordeling door de Afdeling

4.    De besluiten zien op vergunningen voor de periode van eind 2012 tot en met eind 2017. De nieuwe besluiten op bezwaar van 1 augustus 2019, waarbij de vergunningen zijn herroepen, zijn ruim na afloop van die periode genomen. Daardoor heeft Hommerson gedurende die periode met op dat moment geldige vergunningen de speelautomatenhal geëxploiteerd. De vergunningen voor de exploitatie van de speelautomatenhal voor de nieuwe periode van vijf jaar na 2017 zijn met toepassing van de nieuwe, naar aanleiding van de uitspraak van 2 november 2016 gewijzigde, gemeentelijke regelgeving aan Hommerson verleend.

    Omdat het tijdvak waarvoor de vergunningen zijn aangevraagd, voorbij is, hebben de besluiten op bezwaar van 1 augustus 2019 geen werking meer. Toch zou Hommerson procesbelang kunnen hebben bij de beoordeling van die besluiten als die besluiten gevolgen hebben voor toekomstige aanvragen. De Afdeling ziet in wat Hommerson heeft aangevoerd geen reden voor het oordeel dat daarvan in dit geval sprake is. Dat de Kansspelautoriteit en andere bestuursorganen volgens Hommerson in algemene zin de laatste jaren de integriteit van de exploitant strikter beoordelen, is daarvoor onvoldoende. Verder heeft Hommerson geen voorbeelden kunnen noemen waarbij het na afloop van de periode herroepen van de vergunning betrokken is bij de integriteitsbeoordeling. De Afdeling is dus van oordeel dat Hommerson geen procesbelang heeft bij een inhoudelijke beoordeling van haar beroepen.

Slotsom

5.    De beroepen zijn niet-ontvankelijk.

6.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

verklaart de beroepen niet-ontvankelijk.

Aldus vastgesteld door mr. G.T.J.M. Jurgens, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. S.C. van Tuyll van Serooskerken, griffier.

w.g. Jurgens    w.g. Van Tuyll van Serooskerken

lid van de enkelvoudige kamer    griffier

Uitgesproken in het openbaar op 18 maart 2020

290.