Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2020:596

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
26-02-2020
Datum publicatie
26-02-2020
Zaaknummer
201901705/1/A3
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBMNE:2019:193, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 21 juni 2017 heeft de burgemeester aan [appellante] een exploitatievergunning verleend ten behoeve van Buitenplaats De Blauwe Meije, ter plaatse van Meije 300A te Zegveld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Omgevingsvergunning in de praktijk 2020/8209
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201901705/1/A3.

Datum uitspraak: 26 februari 2020

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

[appellante], wonend te Zegveld, gemeente Woerden,

tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 15 januari 2019 in zaken nrs. 18/209 en 18/356 in het geding tussen:

1.    [appellante],

2.    [partijen sub 2](hierna tezamen en in enkelvoud: [partij sub 2]), wonend te Zegveld, gemeente Woerden

en

de burgemeester van Woerden.

Procesverloop

Bij besluit van 21 juni 2017 heeft de burgemeester aan [appellante] een exploitatievergunning verleend ten behoeve van Buitenplaats De Blauwe Meije, ter plaatse van Meije 300A te Zegveld.

Bij besluiten van 11 december 2017 heeft de burgemeester de door [appellante] en [partij sub 2] daartegen gemaakte bezwaren ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 15 januari 2019 heeft de rechtbank de door [appellante] en [partij sub 2] daartegen ingestelde beroepen ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft [appellante] hoger beroep ingesteld.

[partij sub 2] heeft voorwaardelijk incidenteel hoger beroep ingesteld en een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

De burgemeester heeft een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

[appellante] heeft een nader stuk ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 30 januari 2020, waar [appellante], bijgestaan door [gemachtigden A], de burgemeester, vertegenwoordigd door mr. S. de Rijke en D.W. Kasbergen, en [partij sub 2], bijgestaan door [gemachtigden B], zijn verschenen.

Overwegingen

1.    [appellante] exploiteert Buitenplaats De Blauwe Meije, een lunchroom, theesalon en proeflokaal, met daarbij 174 m2 aan terrassen. Van de terrassen is 40 m2 gelegen in de gemeente Woerden en de rest in de gemeente Nieuwkoop.

    [appellante] heeft een aanvraag ingediend voor een exploitatieververgunning ten behoeve van Buitenplaats De Blauwe Meije. De burgemeester heeft deze vergunning verleend. Aan de vergunning heeft hij onder meer het voorschrift verbonden dat de bijbehorende terrassen geopend mogen zijn van 12.00 uur tot 19.00 uur.

Het hoger beroep van [appellante]

2.    In hoger beroep bestrijdt [appellante] de beperking van de openingstijden van het terras van 12.00 uur tot 19.00 uur. De rechtbank heeft miskend dat er geen bijzondere omstandigheden zijn die maken dat beperking van de openingstijden gerechtvaardigd is. Allereerst had de rechtbank moeten onderkennen dat de invulling van het criterium "bijzondere omstandigheden" vooraf duidelijk moet zijn om willekeur en rechtsonzekerheid te voorkomen. Ten tweede is er in het concrete geval geen sprake van een bijzondere omstandigheid. De ligging van de terrassen is niet bijzonder en de omstandigheid dat de terrassen in twee gemeenten zijn gelegen is evenmin bijzonder. De burgemeester heeft dan ook ten onrechte aansluiting gezocht bij de openingstijden voor terrassen van de gemeente Nieuwkoop. Uit onderzoeken blijkt dat het geluid van de terrassen geen reden is om de openingstijden te beperken. Er was dus geen reden voor de gemeente Nieuwkoop om de openingstijden te beperken en dus ook niet voor de burgemeester om bij deze beperking van de openingstijden aan te haken. De beperking is evenmin gerechtvaardigd vanwege de handhaafbaarheid van de vergunningvoorschriften. Daarnaast gaat de rechtbank er ten onrechte van uit dat de terrassen tot dezelfde horeca-inrichting behoren, aangezien de gemeente Woerden een ander planologisch regime heeft dan de gemeente Nieuwkoop, aldus [appellante].

2.1.    In artikel 2:29, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening Woerden 2015 (hierna: APV) is bepaald dat de voorschriften ten aanzien van een terras worden opgenomen in de exploitatievergunning.

    In het tweede lid is bepaald dat een terras mag zijn geopend op zondag tot en met donderdag van 07.00 tot 24.00 uur en op vrijdag en zaterdag van 07.00 tot 01.00 uur. De burgemeester kan hierop in geval van bijzondere omstandigheden beperkingen aanbrengen.

    De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat het criterium "bijzondere omstandigheden" zich niet leent voor een duidelijke omschrijving van situaties waarin daarvan sprake is omdat bijzondere omstandigheden juist zien op onvoorziene en/of afwijkende omstandigheden.

2.2.    Het grootste gedeelte van de terrassen bij Buitenplaats De Blauwe Meije is gelegen in de gemeente Nieuwkoop. De gemeente Nieuwkoop hanteert hier openingstijden van 12.00 uur tot 19.00 uur. De burgemeester heeft bij deze eerder vastgestelde openingstijden aangesloten voor het gedeelte van de terrassen dat zich op het grondgebied van de gemeente Woerden bevindt. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat de burgemeester de ligging van de terrassen op twee verschillende grondgebieden in redelijkheid bijzonder heeft kunnen achten. De rechtbank heeft terecht in aanmerking genomen dat het in het kader van de handhaafbaarheid van vergunningvoorschriften wenselijk is dat voor alle terrassen tezamen dezelfde openingstijden worden gehanteerd. Daarbij is van belang dat de gemeentegrens bij het terras achter de galerie dwars door het terras loopt. Het Woerdense terrasdeel is daar bovendien smal. Voor bezoekers van het terras zal niet duidelijk zijn op het grondgebied van welke gemeente zij zich bevinden. De burgemeester heeft gelet op de ligging van de terrassen in redelijkheid gebruik kunnen maken van zijn bevoegdheid de openingstijden te beperken. Ter zitting bij de Afdeling heeft de gemachtigde van de burgemeester verklaard in beginsel aan te sluiten bij de door de gemeente Nieuwkoop gehanteerde openingstijden, ook als deze op enig moment zouden worden verruimd. Dat laat evenwel onverlet dat de burgemeester in een dergelijk geval wel de weigeringsgronden uit de APV in zijn beoordeling zal moeten betrekken alvorens tot aanpassing van de openingstijden te besluiten, aldus de gemachtigde. Dat beide gemeenten een verschillend planologisch regime hanteren ten aanzien van horeca en dat de horeca-inrichting Buitenplaats De Blauwe Meije zelf volledig is gelegen op het grondgebied van de gemeente Woerden is niet van belang. Het gaat erom dat de terrassen als geheel horen bij Buitenplaats De Blauwe Meije en dat het onwenselijk is dat voor de bijbehorende terrasgedeeltes verschillende openingstijden van kracht zijn.

2.3.    Het betoog faalt.

Het incidenteel hoger beroep van [partij sub 2]

3.    [partij sub 2] heeft incidenteel hoger beroep ingesteld onder de voorwaarde dat het hoger beroep van [appellante] gegrond wordt verklaard. Nu het hoger beroep van [appellante], gelet op het voorgaande ongegrond zal worden verklaard, is deze voorwaarde niet vervuld en is het incidenteel hoger beroep van [partij sub 2] komen te vervallen. Aan een inhoudelijke bespreking daarvan komt de Afdeling daarom niet toe.

Conclusie

4.    Het hoger beroep van [appellante] is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

5.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. J. Hoekstra, voorzitter, en mr. F.C.M.A. Michiels en mr. E.J. Daalder, leden, in tegenwoordigheid van mr. S. Niane-van de Put, griffier.

w.g. Hoekstra    w.g. Niane-van de Put

voorzitter    griffier

Uitgesproken in het openbaar op 26 februari 2020

805.