Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2020:1381

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
17-06-2020
Datum publicatie
24-06-2020
Zaaknummer
202001075/2/R4
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

[appellant sub 1], [appellant sub 2] en Stichting GAS DrOvF hebben beroep ingesteld tegen het instemmingsbesluit met het winningsplan De Blesse-Blesdijke van de minister van Economische Zaken en Klimaat van 8 januari 2020.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

202001075/2/R4.

Datum beslissing: 17 juni 2020

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Beslissing op grond van artikel 8:29, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht in het geding tussen:

1.    [appellant sub 1], wonend te [woonplaats],

2.    [appellant sub 2], wonend te [woonplaats],

3.    Stichting GAS DrOvF, gevestigd te Steenwijk, gemeente Steenwijkerland,

appellanten,

en

de minister van Economische Zaken en Klimaat,

verweerder.

Procesverloop

[appellant sub 1], [appellant sub 2] en Stichting GAS DrOvF hebben beroep ingesteld tegen het instemmingsbesluit met het winningsplan De Blesse-Blesdijke van de minister van 8 januari 2020.

De minister heeft één gedingstuk overgelegd en met verwijzing naar artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) medegedeeld dat uitsluitend de Afdeling kennis zal mogen nemen van deze stukken.

Het betreft een vertrouwelijke bijlage bij het winningsplan van Vermilion Energy Netherlands B.V. (hierna: Vermilion) van 13 juli 2018.

Overwegingen

1.    De minister heeft de Afdeling wegens het bestaan van gewichtige redenen verzocht te bepalen dat alleen de Afdeling van het stuk kennis zal nemen. De minister heeft ter motivering van het verzoek aangevoerd dat de bijlage bij het winningsplan vertrouwelijk meegedeelde bedrijfs- en fabricagegegevens bevat.

2.    Gelet op artikel 8:29, derde lid, van de Awb beslist de Afdeling of de weigering dan wel beperking van de kennisneming van een stuk gerechtvaardigd is. Deze beslissing vergt een afweging van belangen. Enerzijds speelt hierbij het belang dat partijen gelijkelijk beschikken over de voor het beroep relevante informatie en het belang dat de bestuursrechter beschikt over alle informatie die nodig is om de zaak op een juiste en zorgvuldige wijze af te doen. Daartegenover staat dat de kennisneming door partijen van bepaalde gegevens het algemeen belang, het belang van één of meer partijen en/of het belang van derden onevenredig kan schaden.

3.    De Afdeling acht het verzoek tot beperkte kennisneming gerechtvaardigd. Naar het oordeel van de Afdeling weegt het belang om de vertrouwelijk aan de minister meegedeelde bedrijfs- en productiegegevens niet openbaar te maken zwaarder dan het belang van appellanten om kennis nemen van deze gegevens. Vermilion heeft deze gegevens vertrouwelijk meegedeeld aan de minister. De gegevens bevatten informatie over volumeschattingen van het voorkomen Blesdijke-East en over de verwachte investerings- en operationele kosten. Deze gegevens bevatten dus wetenswaardigheden over de technische bedrijfsvoering of het productieproces van Vermilion en over de kosten voor de winning van gas.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek toe;

Aldus vastgesteld door mr. A.W.M. Bijloos, lid van de enkelvoudige geheimhoudingskamer, in tegenwoordigheid van mr. A.L. van Driel Kluit, griffier.

w.g. Bijloos    w.g. Van Driel Kluit

lid van de enkelvoudige geheimhoudingskamer    griffier

Uitgesproken in het openbaar op 17 juni 2020