Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2020:1304

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
03-06-2020
Datum publicatie
10-06-2020
Zaaknummer
202001685/1/V3
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 14 februari 2020 is de vreemdeling in vreemdelingenbewaring gesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JV 2020/168 met annotatie van Koolen, S.
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

202001685/1/V3.

Datum uitspraak: 3 juni 2020

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

[de vreemdeling],

appellante,

tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Rotterdam, van 3 maart 2020 in zaak nr. NL20.4141 in het geding tussen:

de vreemdeling

en

de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Procesverloop

Bij besluit van 14 februari 2020 is de vreemdeling in vreemdelingenbewaring gesteld.

Bij uitspraak van 3 maart 2020 heeft de rechtbank het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep ongegrond verklaard en het verzoek om schadevergoeding afgewezen.

Tegen deze uitspraak heeft de vreemdeling, vertegenwoordigd door mr. P.E.J.M. Bartels, advocaat te Utrecht, hoger beroep ingesteld.

Overwegingen

Inleiding

1.    Voordat de vreemdeling in bewaring is gesteld, is zij gehoord. De vreemdeling heeft toen verklaard dat zij een advocaat bij dit gehoor wilde. De staatssecretaris heeft vervolgens de Centrale Piketafdeling van de Raad voor Rechtsbijstand (hierna: de piketcentrale) om 9:21 uur ingelicht. Het gehoor heeft zonder de aanwezigheid van een advocaat plaatsgevonden omdat er twee uren waren verstreken na het inlichten van de piketcentrale en er geen reactie van een advocaat was ontvangen.

2.    De rechtbank heeft vastgesteld dat niet in geschil is dat de staatssecretaris in overeenstemming met zijn beleid, waarvan de vreemdeling de redelijkheid niet heeft betwist, na de piketmelding twee uren heeft gewacht met de aanvang van het gehoor. Dat de piketcentrale de piketmelding pas om 10:31 uur heeft doorgestuurd naar de gemachtigde van de vreemdeling, kan volgens de rechtbank de staatssecretaris niet worden verweten. De piketcentrale is immers geen onderdeel van de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (hierna: de AVIM) en de gemachtigde van de vreemdeling heeft nadat zij de piketmelding ontving ook geen contact opgenomen met de staatssecretaris om dit onder zijn aandacht te brengen en om hem te melden dat met het gehoor gewacht moest worden omdat zij bij het gehoor aanwezig wilde zijn.

Verantwoordelijkheid piketmelding

3.    De vreemdeling klaagt dat de rechtbank ten onrechte tot het oordeel is gekomen dat de verantwoordelijkheid voor de late toezending van de piketmelding door de piketcentrale aan de gemachtigde niet bij de staatssecretaris kan worden gelegd. Deze klacht is terecht. Weliswaar is, zoals de rechtbank heeft overwogen, de piketcentrale geen onderdeel van de AVIM maar nu de staatssecretaris tijdens kantooruren gebruik maakt van de diensten van de piketcentrale, komt de handelwijze van de piketcentrale voor zijn risico. Hoewel de klacht dus terecht is voorgedragen, leidt de grief, gelet op het volgende, niet tot het door de vreemdeling beoogde resultaat.

4.    De twee uur wachttijd die de staatssecretaris in zijn beleid heeft opgenomen, is er onder meer voor bedoeld dat de piketcentrale de piketmelding doorstuurt en om, zoals de vreemdeling terecht betoogt, de dienstdoende advocaat binnen een redelijke termijn in de gelegenheid te stellen contact op te nemen met de staatssecretaris om een afspraak te maken om bij het gehoor van een vreemdeling aanwezig te zijn. Nu de gemachtigde van de vreemdeling, na ontvangst van de piketmelding, nog 50 minuten de tijd had voordat met het gehoor kon worden begonnen, valt in het licht van het beleid niet in te zien waarom zij geen contact heeft kunnen opnemen met de staatssecretaris om hem de situatie rond de late doorzending van de piketmelding uit te leggen en vervolgens een afspraak te maken om alsnog bij het gehoor aanwezig te zijn. De enkele niet nader toegelichte stelling van de gemachtigde ter zitting van de rechtbank dat binnen het kantoor van een advocaat ook nog wat tijd kan zitten tussen het binnenkomen van een piketmelding en de ontvangst hiervan door de secretaresse zodat een uur is te kort om te reageren, leidt niet tot een ander oordeel omdat met het telefonisch contact opnemen met de staatssecretaris weinig tijd is gemoeid en dit ook een omstandigheid is die onder de twee uur wachttijd valt. Ook verder heeft de gemachtigde van de vreemdeling geen toelichting gegeven waarom zij geen contact heeft opgenomen met de staatssecretaris.

    Gelet op het bovenstaande heeft de rechtbank terecht overwogen dat het betoog van de vreemdeling dat ten onrechte geen advocaat aanwezig is geweest bij het gehoor voorafgaand aan de inbewaringstelling niet slaagt omdat de gemachtigde van de vreemdeling, nadat zij de piketmelding ontving, geen contact heeft opgenomen met de staatssecretaris om de late doorzending van de piketmelding onder zijn aandacht te brengen en om hem te melden dat met het gehoor gewacht moest worden omdat zij bij het gehoor aanwezig wilde zijn. Er is dus geen sprake van schending van artikel 5.2, vijfde lid, van het Vreemdelingenbesluit 2000.

5.    Het hoger beroep is ongegrond. De uitspraak van de rechtbank wordt, met verbetering van gronden, bevestigd. De staatssecretaris hoeft geen proceskosten te vergoeden.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

bevestigt de aangevallen uitspraak.

Aldus vastgesteld door mr. E. Steendijk, voorzitter, en mr. C.M. Wissels en mr. C.C.W. Lange, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.L.N. Bakker, griffier.

De voorzitter is verhinderd de uitspraak te ondertekenen.   

w.g. Bakker

griffier

Uitgesproken in het openbaar op 3 juni 2020

395.