Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2019:3372

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
08-10-2019
Datum publicatie
16-10-2019
Zaaknummer
201810129/3/A1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

De waterschappen, [appellant sub 2], Casade, de gemeenten, de Efteling en Vermilion hebben beroepen ingesteld tegen het Instemmingsbesluit actualisatie Waalwijk-Noord Winningsplan van de minister van 7 november 2018.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201810129/3/A1.

Datum beslissing: 8 oktober 2019

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Beslissing op grond van artikel 8:29, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht in het geding tussen:

1.    Het waterschap Rivierenland en enkele andere waterschappen (hierna: de waterschappen),

2.    [appellant sub 2], wonend te Waalwijk,

3.    Stichting Casade, gevestigd te Waalwijk,

4.    De gemeente Aalburg en enkele andere gemeenten (hierna: de gemeenten),

5.    De Efteling B.V., gevestigd te Kaatsheuvel, gemeente Loon op Zand,

6.    Vermilion Energy Netherlands B.V., gevestigd te Harlingen,

appellanten,

en

de minister van Economische Zaken en Klimaat,

verweerder.

Procesverloop

De waterschappen, [appellant sub 2], Casade, de gemeenten, de Efteling en Vermilion hebben beroepen ingesteld tegen het Instemmingsbesluit actualisatie Waalwijk-Noord Winningsplan van de minister van 7 november 2018.

De minister heeft een stuk overgelegd en met verwijzing naar artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) medegedeeld dat uitsluitend de Afdeling kennis zal mogen nemen van deze stukken.

Het betreft een vertrouwelijke bijlage bij de Actualisatie Waalwijk-Noord Winningsplan van Vermilion van 24 augustus 2017.

Overwegingen

1.    De minister heeft de Afdeling wegens het bestaan van gewichtige redenen verzocht te bepalen dat alleen de Afdeling van het stuk kennis zal nemen.

2.    Gelet op artikel 8:29, derde lid, van de Awb beslist de Afdeling of de weigering dan wel beperking van de kennisneming van een stuk gerechtvaardigd is. Deze beslissing vergt een afweging van belangen. Enerzijds speelt hierbij het belang dat partijen gelijkelijk beschikken over de voor het beroep relevante informatie en het belang dat de bestuursrechter beschikt over alle informatie die nodig is om de zaak op een juiste en zorgvuldige wijze af te doen. Daartegenover staat dat de kennisneming door partijen van bepaalde gegevens het algemeen belang, het belang van één of meer partijen en/of het belang van derden onevenredig kan schaden.

3.    De minister heeft ter motivering van het verzoek, onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 19 april 2010 (ECLI:NL:RVS:2010:BM2590), aangevoerd dat de bijlage bij het winningsplan vertrouwelijk meegedeelde bedrijfs- en fabricagegegevens bevat.

4.    Naar het oordeel van de Afdeling weegt het belang om de door Vermilion vertrouwelijk aan de minister meegedeelde bijlage niet openbaar te maken zwaarder dan het belang van de andere partijen om kennis te nemen van deze bijlage. De bijlage bevat contourkaarten, informatie over de petrofysische eigenschappen van het Waalwijk-Noord voorkomen en specificaties van de oorspronkelijke hoeveelheid gas en de verwachte gaswinning. Ook zijn daarin gegevens over verwachte investeringskosten en kosten voor onderhoud en bedrijfsvoering opgenomen. Aldus bevat de bijlage wetenswaardigheden over de technische bedrijfsvoering en het productieproces van Vermilion en over de kosten voor de winning van gas.

5.    De Afdeling acht daarom het verzoek tot beperkte kennisneming gerechtvaardigd.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek toe.

Aldus vastgesteld door mr. E.J. Daalder, lid van de enkelvoudige geheimhoudingskamer, in tegenwoordigheid van mr. H. Oranje, griffier.

w.g. Daalder    w.g. Oranje

lid van de enkelvoudige geheimhoudingskamer    griffier

Uitgesproken in het openbaar op 8 oktober 2019