Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2019:3157

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
17-09-2019
Datum publicatie
25-09-2019
Zaaknummer
201709900/3/A3
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
-
Inhoudsindicatie

De burgemeester en JVH Gaming B.V. en Jack’s Casino Leusden B.V. hebben hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 27 oktober 2017 in zaken nrs. 17/426 en 17/2266. De burgemeester heeft op verzoek van de Afdeling een gedingstuk overgelegd en met verwijzing naar artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) medegedeeld dat uitsluitend de Afdeling hiervan kennis zal mogen nemen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201709900/3/A3.

Datum beslissing: 17 september 2019

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Beslissing op grond van artikel 8:29, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht in het hoger beroep van:

1.    de burgemeester van Leusden,

2.    JVH gaming B.V. en Jack's Casino Leusden B.V., gevestigd te 's-Hertogenbosch,

appellanten,

tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 27 oktober 2017 in zaken nrs. 17/426 en 17/2266 in het geding tussen:

JVH Gaming B.V. en Jack's Casino Leusden B.V.

en

de burgemeester.

Procesverloop

De burgemeester en JVH Gaming B.V. en Jack’s Casino Leusden B.V. hebben hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 27 oktober 2017 in zaken nrs. 17/426 en 17/2266.

De burgemeester heeft op verzoek van de Afdeling een gedingstuk overgelegd en met verwijzing naar artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) medegedeeld dat uitsluitend de Afdeling hiervan kennis zal mogen nemen.

Het stuk is een referentie betreffende door derde-belanghebbende Hotel Gaming B.V. gevoerd beleid.

Overwegingen

1.    De burgemeester heeft de Afdeling wegens het bestaan van gewichtige redenen verzocht te bepalen dat alleen de Afdeling van de referentie kennis zal nemen.

2.    Gelet op artikel 8:29, derde lid, van de Awb beslist de Afdeling of de weigering dan wel beperking van de kennisneming van een stuk gerechtvaardigd is. Deze beslissing vergt een afweging van belangen. Enerzijds speelt hierbij het belang dat partijen gelijkelijk beschikken over de voor het hoger beroep relevante informatie en het belang dat de bestuursrechter beschikt over alle informatie die nodig is om de zaak op een juiste en zorgvuldige wijze af te doen. Daartegenover staat dat de kennisneming door partijen van bepaalde gegevens het algemeen belang, het belang van één of meer partijen en/of het belang van derden onevenredig kan schaden.

3.    De Afdeling heeft kennis genomen van de door de burgemeester vertrouwelijk overgelegde referentie. Anders dan de burgemeester in zijn verzoek om beperking van de kennisneming stelt, betreft deze referentie niet het door Hotel Gaming B.V. gevoerde alcoholbeleid. De referentie lijkt veeleer betrekking te hebben op het beleid dat Hotel Gaming B.V. voert ter voorkoming van gokverslaving. Dit neemt echter niet weg dat, zoals de burgemeester ter ondersteuning van zijn verzoek heeft aangevoerd, dit stuk, zij het in beperkte mate, inzicht geeft in de bedrijfsprocessen van Hotel Gaming B.V. Kennisneming hiervan door haar concurrenten JVH Gaming B.V. en Jack’s Casino Leusden B.V. zal kunnen leiden tot onevenredige benadeling van Hotel Gaming B.V. Naar het oordeel van de Afdeling weegt het belang van voorkoming van deze onevenredige benadeling zwaarder dan het belang van JVH Gaming B.V. en Jack’s Casino Leusden B.V. om kennis te nemen van het stuk.

4.    De Afdeling acht daarom het verzoek tot beperkte kennisneming gerechtvaardigd.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek toe.

Aldus vastgesteld door mr. J.Th. Drop, lid van de enkelvoudige geheimhoudingskamer, in tegenwoordigheid van mr. P. Klein, griffier.

w.g. Drop    w.g. Klein

lid van de enkelvoudige geheimhoudingskamer    griffier

Uitgesproken in het openbaar op 17 september 2019