Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2019:142

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
22-01-2019
Datum publicatie
30-01-2019
Zaaknummer
201808331/2/A1
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Geheimhoudingsbeslissing
Inhoudsindicatie

Vermilion heeft beroep ingesteld tegen het besluit van de minister van 31 augustus 2018 tot instemming met het winningsplan Opeinde-Zuid en Middelburen van 23 augustus 2016.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201808331/2/A1.

Datum beslissing: 22 januari 2019

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Beslissing op grond van artikel 8:29, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) in het geding tussen:

Vermilion Energy Netherlands B.V., gevestigd te Amsterdam,

appellante,

en

de minister van Economische Zaken en Klimaat,

verweerder.

Procesverloop

Vermilion heeft beroep ingesteld tegen het besluit van de minister van 31 augustus 2018 tot instemming met het winningsplan Opeinde-Zuid en Middelburen van 23 augustus 2016.

De minister heeft een aantal stukken overgelegd en met verwijzing naar artikel 8:29 van de Awb medegedeeld dat uitsluitend de Afdeling kennis zal mogen nemen van deze stukken.

Het betreft onderdeel D van het winningsplan Opeinde-Zuid en Middelburen. Dit onderdeel bevat door Vermilion vertrouwelijk aan de minister meegedeelde bedrijfs- en fabricagegegevens.

Overwegingen

1.    De minister heeft de Afdeling wegens het bestaan van gewichtige redenen verzocht te bepalen dat alleen de Afdeling van de stukken kennis zal nemen.

2.    Gelet op artikel 8:29, derde lid, van de Awb beslist de Afdeling of de weigering dan wel beperking van de kennisneming van een stuk gerechtvaardigd is. Deze beslissing vergt een afweging van belangen. Enerzijds speelt hierbij het belang dat partijen gelijkelijk beschikken over de voor het beroep relevante informatie en het belang dat de bestuursrechter beschikt over alle informatie die nodig is om de zaak op een juiste en zorgvuldige wijze af te doen. Daartegenover staat dat de kennisneming door partijen van bepaalde gegevens het algemeen belang, het belang van één of meer partijen en/of het belang van derden onevenredig kan schaden.

3.    De minister heeft ter motivering van het verzoek, onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 19 april 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM2590, aangevoerd dat bijlage D van het winningsplan vertrouwelijk meegedeelde bedrijfs- en fabricagegegevens bevat.

4.    Naar het oordeel van de Afdeling weegt het belang om de vertrouwelijk door Vermilion aan de minister meegedeelde bedrijfs- en fabricagegegevens niet openbaar te maken zwaarder dan het belang van de andere partijen om kennis te nemen van deze gegevens. Deze stukken bevatten contourkaarten van de Opeinde-Zuid en Middelburen voorkomens en specificaties van de opbouw van boorputten, van de oorspronkelijke hoeveelheid gas per reservoirzone en van de samenstelling van koolwaterstoffen. Ook zijn daarin gegevens over de verwachte operationele kosten opgenomen. Aldus bevatten deze stukken wetenswaardigheden over de technische bedrijfsvoering of het productieproces van Vermilion en over de gemaakte kosten voor de winning van gas.

5.    De Afdeling acht daarom voor deze stukken het verzoek tot beperkte kennisneming gerechtvaardigd.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek toe.

Aldus vastgesteld door mr. J.J. van Eck, lid van de enkelvoudige geheimhoudingskamer, in tegenwoordigheid van mr. J.A.A. van Roessel, griffier.

w.g. Van Eck    w.g. Van Roessel

lid van de enkelvoudige geheimhoudingskamer    griffier

Uitgesproken in het openbaar op 22 januari 2019