Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2018:89

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
10-01-2018
Datum publicatie
24-01-2018
Zaaknummer
201709631/1/A2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Mondelinge uitspraak
Inhoudsindicatie

Het beroep richt zich tegen het besluit van het centraal stembureau van 13 november 2017, waarbij op verzoek van de politieke groepering Lokaal Wassenaar! de aanduiding ‘Lokaal Wassenaar!’ is ingeschreven in het register ten behoeve van de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Wassenaar.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Verkiezingen 2018/361
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201709631/1/A2.

Datum uitspraak: 10 januari 2018

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

PROCES-VERBAAL van de mondelinge uitspraak (artikel 8:67 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

de Democratische Liberalen, gevestigd te Wassenaar,

appellante,

en

het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Wassenaar,

verweerder.

Openbare zitting gehouden op 10 januari 2018 om 10:00 uur.

Tegenwoordig:

Staatsraad mr. C.J. Borman    voorzitter

Staatsraad mr. A.W.M. Bijloos    lid

Staatsraad mr. J.A. Hagen    lid

griffier: mr. M. Rijsdijk

Verschenen:

Democratische Liberalen, vertegenwoordigd door [gemachtigde];

Het centraal stembureau, vertegenwoordigd door D.A. de Jong;

Lokaal Wassenaar!, vertegenwoordigd door [gemachtigde];

De Kiesraad, vertegenwoordigd door mr. W.A.E. Brüheim.

Het beroep richt zich tegen het besluit van het centraal stembureau van 13 november 2017, waarbij op verzoek van de politieke groepering Lokaal Wassenaar! de aanduiding ‘Lokaal Wassenaar!’ is ingeschreven in het register ten behoeve van de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Wassenaar.

De Afdeling

verklaart het beroep ongegrond.

Gronden:

-    De aanduiding ‘Lokaal Wassenaar!’ stemt niet in hoofdzaak overeen met de aanduiding ‘Democratische Liberalen Wassenaar’ (artikel G 3, vierde lid, aanhef en onder b, van de Kieswet).

Het overeenstemmende woord in beide aanduidingen is de gemeentenaam Wassenaar. De vermelding van de gemeentenaam in de aanduiding van een politieke groepering bij verkiezingen voor de gemeenteraad heeft geen exclusief karakter. Ook het door de samenstellende delen gevormde woordbeeld ‘Lokaal Wassenaar’ verschilt zodanig van de reeds geregistreerde aanduiding ‘Democratische Liberalen Wassenaar’, dat niet kan worden gesproken van een te duchten verwarring bij de kiezer.

-    De aanduiding ‘Lokaal Wassenaar!’ is ook niet anderszins misleidend (artikel G 3, vierde lid, aanhef en onder c, van de Kieswet).

Het gebruik van het woord ‘Lokaal’ in de geregistreerde aanduiding is onvoldoende om te veronderstellen dat bij de kiezer de indruk zou kunnen ontstaan dat de politieke groepering Lokaal Wassenaar! deel uitmaakt van of gelieerd is aan Democratische Liberalen Wassenaar.

-    Dat afkortingen van beide politieke groeperingen bij gebruik in de praktijk op elkaar lijken, is niet van belang. Deze afkortingen, respectievelijk "LW" en "DLW", maken geen onderdeel uit van de aanduidingen waarmee Lokaal Wassenaar! en Democratische Liberalen Wassenaar zijn ingeschreven in het daarvoor bestemde register.

-    De aanduiding voldoet ook aan de wettelijke voorwaarde ten aanzien van de schrijfwijze, dat deze niet meer dan 35 letters of andere tekens mag bevatten (artikel G 3, vierde lid, aanhef en onder d, van de Kieswet).

Het standpunt van Democratische Liberalen Wassenaar, dat het uitroepteken niet is toegestaan, berust op een onjuiste lezing van de wettelijke bepaling. De aanduiding mag ook een leesteken bevatten, maar het maximum aantal letters of tekens tezamen bedraagt 35. Dat aantal is in dit geval niet overschreden.

-    Het voorgaande betekent dat het centraal stembureau de toepasselijke wettelijke criteria juist heeft toegepast.

w.g. Borman    w.g. Rijsdijk

voorzitter    griffier    

705.