Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2018:3917

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
30-11-2018
Datum publicatie
05-12-2018
Zaaknummer
201800978/4/R2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij uitspraak van 27 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3846, heeft de voorzieningenrechter bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van de raad van 21 december 2017 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Bebouwde Kom" geschorst, voor zover het betreft het plandeel met de bestemming "Bedrijf - 2" aan de Laagerfseweg [..], [..] en [..] in Woudenberg.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201800978/4/R2.

Datum uitspraak: 30 november 2018

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek van:

de raad van de gemeente Woudenberg,

verzoeker,

om opheffing of wijziging (artikel 8:87 van de Algemene wet bestuursrecht) van de bij uitspraak van 27 maart 2018, in zaak nr. 201800978/2/R2, getroffen voorlopige voorziening in het geding tussen:

[wederpartij], wonend te Woudenberg,

en

verzoeker.

Procesverloop

Bij uitspraak van 27 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3846, heeft de voorzieningenrechter bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van de raad van 21 december 2017 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Bebouwde Kom" geschorst, voor zover het betreft het plandeel met de bestemming "Bedrijf - 2" aan de Laagerfseweg [..], [..] en [..] in Woudenberg.

Bij brief, bij de Raad van State ingekomen op 18 oktober 2018, heeft de raad de voorzieningenrechter verzocht deze voorlopige voorziening op te heffen of te wijzigen.

De voorzieningenrechter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 22 november 2018, waar niemand is verschenen.

Overwegingen

1.    Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.    De raad heeft in zijn verzoekschrift toegelicht dat na de eerdere uitspraak van 27 maart 2018 overleg tussen de betrokken partijen heeft plaatsgevonden en dat daarbij overeenstemming is bereikt dat het wenselijk is dat de getroffen voorlopige voorziening wordt aangepast. De raad verzoekt daarom de schorsing van het plandeel met de bestemming "Bedrijf - 2" aan de Laagerfseweg [..], [..] en [..] in Woudenberg gedeeltelijk op te heffen, te weten voor de zuidelijke helft van dit plandeel. Het gedeelte van het plandeel waar het verzoek betrekking op heeft is ook inzichtelijk gemaakt met een afbeelding die bij het verzoekschrift is gevoegd.

3.    Bij faxbericht van 22 november 2018 heeft [wederpartij] meegedeeld dat hij akkoord is met het verzoek tot gedeeltelijke opheffing van de getroffen voorlopige voorziening, zoals dat door de raad is gedaan in het verzoekschrift.

4.    Gezien het voorgaande en gelet op de betrokken belangen ziet de voorzieningenrechter aanleiding het verzoek om gedeeltelijke opheffing van de getroffen voorlopige voorziening toe te wijzen. Op de bij deze uitspraak behorende kaart is aangeduid welk deel van het eerder geschorste plandeel alsnog in werking treedt.

5.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

heft de schorsing van het besluit van de raad van de gemeente Woudenberg van 21 december 2017 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Bebouwde Kom", voor zover het betreft het zuidelijke deel van plandeel met de bestemming "Bedrijf - 2" aan de Laagerfseweg [..], [..] en [..] in Woudenberg, zoals nader aangegeven op de bij deze uitspraak behorende kaart, op.

Aldus vastgesteld door mr. J. Hoekstra, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. J.V. Vreugdenhil, griffier.

w.g. Hoekstra    w.g. Vreugdenhil

voorzieningenrechter    griffier

Uitgesproken in het openbaar op 30 november 2018

571.