Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2018:3634

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
07-11-2018
Datum publicatie
07-11-2018
Zaaknummer
201805769/3/A1
Rechtsgebieden
Omgevingsrecht
Bijzondere kenmerken
Geheimhoudingsbeslissing
Inhoudsindicatie

Vermilion Energy Netherlands B.V., het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen en andere, en het college van burgemeester en wethouders van Opsterland hebben beroep ingesteld tegen het instemmingsbesluit van de minister van 20 juni 2018 (kenmerk: DGETM-EO / 18048925).

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOM 2019/54
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201805769/3/A1.

Datum beslissing: 7 november 2018

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Beslissing op grond van artikel 8:29, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht in het geding tussen:

1.    Vermilion Energy Netherlands B.V., gevestigd te Amsterdam,

2.    het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen en andere,

3.    het college van burgemeester en wethouders van Opsterland,

appellanten,

en

de minister van Economische Zaken en Klimaat,

verweerder.

Procesverloop

Vermilion Energy Netherlands B.V., het college van burgemeester en wethouders van Heerenveen en andere, en het college van burgemeester en wethouders van Opsterland hebben beroep ingesteld tegen het instemmingsbesluit van de minister van 20 juni 2018 (kenmerk: DGETM-EO / 18048925).

De minister heeft bij brief van 31 oktober 2018 een gedingstuk overgelegd en met verwijzing naar artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) medegedeeld dat uitsluitend de Afdeling daarvan kennis zal mogen nemen.

Het betreft onderdeel E van het winningsplan Langezwaag van 24 november 2016. Dit onderdeel bevat door Vermilion Energy Netherlands B.V. vertrouwelijk aan de minister meegedeelde bedrijfs- en productiegegevens.

Overwegingen

1.    De minister heeft de Afdeling wegens het bestaan van gewichtige redenen verzocht te bepalen dat alleen de Afdeling van het stuk kennis zal nemen.

2.    Gelet op artikel 8:29, derde lid, van de Awb beslist de Afdeling of de weigering dan wel beperking van de kennisneming van een stuk gerechtvaardigd is. Deze beslissing vergt een afweging van belangen. Enerzijds speelt hierbij het belang dat partijen gelijkelijk beschikken over de voor het beroep relevante informatie en het belang dat de bestuursrechter beschikt over alle informatie die nodig is om de zaak op een juiste en zorgvuldige wijze af te doen. Daartegenover staat dat de kennisneming door partijen van bepaalde gegevens het algemeen belang, het belang van één of meer partijen en/of het belang van derden onevenredig kan schaden.

3.    De minister heeft ter motivering van het verzoek, onder verwijzing naar de uitspraak van de Afdeling van 19 april 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BM2590, aangevoerd dat de bedrijfs- en productiegegevens in het winningsplan vertrouwelijk aan hem zijn meegedeeld.

4.    Naar het oordeel van de Afdeling weegt het belang om de vertrouwelijk aan de minister meegedeelde bedrijfs- en productiegegevens niet openbaar te maken zwaarder dan het belang van de beide colleges van burgemeester en wethouders om kennis nemen van deze gegevens. Vermilion Energy Netherlands B.V. heeft deze gegevens vertrouwelijk meegedeeld aan de minister. Deze gegevens bevatten specificaties voor het Langezwaag voorkomen van de oorspronkelijke hoeveelheid gas per reservoirzone en van verwachte operationele kosten. Aldus bevatten deze gegevens wetenswaardigheden over de technische bedrijfsvoering of het productieproces van Vermilion Energy Netherlands B.V. en over de gemaakte kosten voor de winning van gas.

5.    De Afdeling acht daarom het verzoek tot beperkte kennisneming gerechtvaardigd.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek toe.

Aldus vastgesteld door mr. A.W.M. Bijloos, lid van de enkelvoudige geheimhoudingskamer, in tegenwoordigheid van mr. R. van Dijken, griffier.

w.g. Bijloos    w.g. Van Dijken

lid van de enkelvoudige geheimhoudingskamer    griffier

Uitgesproken in het openbaar op 7 november 2018