Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2018:2883

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
30-08-2018
Datum publicatie
05-09-2018
Zaaknummer
201805680/2/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 31 mei 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Reparatie Duingebied" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201805680/2/R1.

Datum uitspraak: 30 augustus 2018

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

[verzoeker A] en [verzoeker B], wonend te Schoorl, gemeente Bergen, Noord-Holland,

verzoekers,

en

de raad van de gemeente Bergen, Noord-Holland,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 31 mei 2018 heeft de raad het bestemmingsplan "Reparatie Duingebied" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben onder meer [verzoeker A] en [verzoeker B] beroep ingesteld.

[verzoeker A] en [verzoeker B] hebben de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzieningenrechter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 21 augustus 2018, waar [verzoeker A] en [verzoeker B], bijgestaan door mr. J. Rutteman, advocaat te Amsterdam, en de raad, vertegenwoordigd door mr. E. Haverkamp, advocaat te Rotterdam en mr. M.C. Brans, advocaat te Amsterdam, zijn verschenen. Voorts is ter zitting [partij], vertegenwoordigd door mr. A. van Rossem, advocaat te Rotterdam, gehoord.

Overwegingen

1.    Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.    Het plan voorziet, voor zover hier van belang, in persoonsgebonden overgangsrecht voor de gebruikers van recreatiewoningen op de percelen [locatie] ZB en 3 ZD, te Bergen.

3.    [verzoeker A] en [verzoeker B] zijn eigenaar van het perceel [locatie]. Zij kunnen zich niet verenigen met het persoonsgebonden overgangsrecht dat is toegekend aan de gebruikers van de hiervoor genoemde recreatiewoningen. Zij wensen met hun verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening te voorkomen dat dit persoonsgebonden overgangsrecht de gebruikers in de gelegenheid stelt om vergunningvrije recreatiewoningen op te richten op de percelen.

4.    Aan de percelen [locatie] ZB en 3 ZD is de bestemming "Natuur-1" toegekend. Op grond van artikel 3, lid 3.2, van de planregels mag op deze gronden niet worden gebouwd.

    In artikel 9 in samenhang gelezen met bijlage 1 bij de plantoelichting is bepaald dat uitsluitend de eigenaren van de woningen die in bijlage 1 van de planregels zijn genoemd, het gebruik mogen voortzetten. In deze bijlage zijn voor de percelen [locatie] ZB en 3 ZD de eigenaren vermeld.

5.    De voorzieningenrechter overweegt dat, anders [verzoeker A] en [verzoeker B] veronderstellen, de bestemming "Natuur -1" geen bouwmogelijkheden kent en dat dus geen ook geen vergunningvrije recreatiewoningen kunnen worden opgericht. Het persoonsgebonden overgangsrecht kan dit niet anders maken. Reeds om die reden hebben [verzoeker A] en [verzoeker B] geen spoedeisend belang bij het treffen van een voorlopige voorziening.

6.    Het verzoek dient gelet op het voorgaande te worden afgewezen.

7.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. J.A. Hagen, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. W.S. van Helvoort, griffier.

voorzieningenrechter    

griffier

Uitgesproken in het openbaar op 30 augustus 2018

361.