Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2018:1590

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
03-05-2018
Datum publicatie
09-05-2018
Zaaknummer
201709570/4/R6
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Mondelinge uitspraak
Inhoudsindicatie

Het verzoek richt zich, zo heeft de voorzieningenrechter ter zitting met partijen vastgesteld, tegen het besluit van het college van 17 april 2018, waarbij het college een omgevingsvergunning heeft verleend voor het aanleggen van een bouwweg en het plaatsen van een bouwkeet en container.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201709570/4/R6.

Datum uitspraak: 3 mei 2018

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

PROCES-VERBAAL van de mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht; hierna: Awb) in het geding tussen:

[appellant A] en [appellant B], beiden wonend te Berlicum, gemeente Sint-Michielsgestel, (hierna tezamen en in enkelvoud: [appellant]),

verzoekers,

en

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sint-Michielsgestel,

verweerster.

Openbare zitting gehouden op 3 mei 2018 om 13.00 uur.

Tegenwoordig:

Staatsraad mr. J.E.M. Polak, voorzieningenrechter

Griffier: mr. R.S.D. Ramrattansing

Verschenen:

[appellant A] en [appellant B]; het college, vertegenwoordigd door mr. T.E.P.A. Lam, advocaat te Nijmegen, en ing. P.C.M. van Boxtel.

Het verzoek richt zich, zo heeft de voorzieningenrechter ter zitting met partijen vastgesteld, tegen het besluit van het college van 17 april 2018, waarbij het college een omgevingsvergunning heeft verleend voor het aanleggen van een bouwweg en het plaatsen van een bouwkeet en container. Bij deze omgevingsvergunning wordt ten behoeve van deze activiteiten afgeweken van het wijzigingsplan "Wijzigingsplan Beekveld", dat voorziet in woningbouw.

Tegen dit besluit heeft [appellant] bezwaar ingediend.

Hangende de behandeling van het bezwaar heeft [appellant] een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening ingediend bij voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Beslissing

De voorzieningenrechter verklaart zich onbevoegd om van het verzoek kennis te nemen.

Daartoe overweegt de voorzieningenrechter het volgende.

Tegen het te nemen besluit op bezwaar staat beroep open bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch.

Artikel 8:81, eerste lid, van de Awb luidt:

"Indien tegen een besluit bij de bestuursrechter beroep is ingesteld dan wel, voorafgaand aan een mogelijk beroep bij de bestuursrechter, bezwaar is gemaakt of administratief beroep is ingesteld, kan de voorzieningenrechter van de bestuursrechter die bevoegd is of kan worden in de hoofdzaak, op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. "

Omdat de rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch, bevoegd is in de hoofdzaak, is de voorzieningenrechter van die rechtbank bevoegd om kennis te nemen van het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening.

Het verzoek zal met toepassing van artikel 6:15 van de Awb worden doorgezonden naar de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch.

w.g. Polak    w.g. Ramrattansing

voorzieningenrechter            griffier

8.