Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2018:1461

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
02-05-2018
Datum publicatie
02-05-2018
Zaaknummer
201705647/1/A3
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBOBR:2017:3477, Bekrachtiging/bevestiging
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 28 juni 2016 heeft de burgemeester het verzoek van SlijtersUnie om handhavend op te treden tegen overtreding van artikel 1, 3, 13 en 14 van de Drank- en Horecawet (hierna: Dhw) in de vestiging van Sligro aan de Ruwekampweg 1 in Den Bosch vanwege de mogelijkheid die daar geboden wordt om wijn te proeven en vanwege het bedrijfsmatig verstrekken van sterke drank aan particulieren, afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Horeca 2019/2969
JB 2018/104
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201705647/1/A3.

Datum uitspraak: 2 mei 2018

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak op het hoger beroep van:

Vereniging SlijtersUnie, gevestigd te Eindhoven,

appellante,

tegen de uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 27 juni 2017 in zaak nr. 17/177 in het geding tussen:

SlijtersUnie

en

de burgemeester van ‘s-Hertogenbosch.

Procesverloop

Bij besluit van 28 juni 2016 heeft de burgemeester het verzoek van SlijtersUnie om handhavend op te treden tegen overtreding van artikel 1, 3, 13 en 14 van de Drank- en Horecawet (hierna: Dhw) in de vestiging van Sligro aan de Ruwekampweg 1 in Den Bosch vanwege de mogelijkheid die daar geboden wordt om wijn te proeven en vanwege het bedrijfsmatig verstrekken van sterke drank aan particulieren, afgewezen.

Bij besluit van 22 december 2016 heeft de burgemeester het door SlijtersUnie daartegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 27 juni 2017 heeft de rechtbank het door SlijtersUnie daartegen ingestelde beroep gegrond verklaard, het besluit van 22 december 2016 vernietigd, het bezwaar van SlijtersUnie niet-ontvankelijk verklaard en bepaald dat de uitspraak in de plaats treedt van het bestreden besluit. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft SlijtersUnie hoger beroep ingesteld.

De burgemeester en Sligro Food Groups Nederland BV hebben een schriftelijke uiteenzetting gegeven.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 26 maart 2018, waar SlijtersUnie, vertegenwoordigd door mr. K. Hollemans, en de burgemeester, vertegenwoordigd door mr. drs. P.W. Elfring, zijn verschenen. Voorts is ter zitting Sligro, vertegenwoordigd door mr. J. Heerkens, bijgestaan door mr. [gemachtigde], advocaat te Rotterdam, gehoord.

Overwegingen

1.    SlijtersUnie behartigt volgens artikel 3 van haar statuten de sociale en economische belangen van haar leden, voor zover betrekking hebbende op het slijtersbedrijf en het bestrijden van al hetgeen deze belangen zou kunnen schaden. Artikel 5 van deze statuten bepaalt dat leden natuurlijke personen of rechtspersonen zijn, die het slijtersbedrijf uitoefenen als bedoeld in artikel 1 van de Dhw.

    Sligro is een groothandel in food en non-food. Zij richt zich op verkoop aan ondernemingen in de horeca. Dit bewerkstelligt zij door een pasjessysteem. Een klantenpas kan worden aangevraagd met het nummer van de kamer van koophandel (KvK) van de onderneming of organisatie. Sligro heeft onder andere sterke drank in haar aanbod.

    SlijtersUnie heeft verzocht om handhavend op te treden tegen Sligro, kortgezegd, omdat zij zonder vergunning een slijtersbedrijf en horecabedrijf uitoefent en handelt in strijd met verboden in de Dhw. De rechtbank heeft geoordeeld dat de slijters die SlijtersUnie vertegenwoordigt in een ander marktsegment werkzaam zijn dan Sligro en heeft SlijtersUnie daarom niet-ontvankelijk verklaard.

2.    SlijtersUnie betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat haar bezwaar niet-ontvankelijk is omdat haar leden in een ander marktsegment werkzaam zijn. Volgens SlijtersUnie is Sligro wel degelijk, in ieder geval deels, werkzaam in hetzelfde marktsegment als de zelfstandige slijters die lid zijn van SlijtersUnie. Daartoe voert SlijtersUnie aan dat Sligro zich niet alleen richt op verkoop aan de detailhandel en horeca, maar zich ook richt op particulieren en ook sterke drank aan particulieren verkoopt.

    SlijtersUnie betoogt dat het pasjessysteem dat Sligro hanteert niet waterdicht is, zodat particulieren toch sterke drank bij Sligro kopen. Op één KvK-nummer kunnen twee of zelfs meer passen worden verstrekt en met één kaart kunnen twee personen de winkel in. Van controle op betrokkenheid bij een onderneming is zo geen sprake. Buitenlandse ondernemers kunnen daarnaast zonder inschrijving bij de kamer van koophandel een pas krijgen. Sligro hanteert volgens SlijtersUnie verder het pasjessysteem niet strikt. SlijtersUnie verwijst ter onderbouwing naar constateringen van verkoop van drank zonder pas door toezichthouders van de gemeente Deventer bij de vestiging in Deventer, de oplegging van een last onder dwangsom aan een vestiging in Eindhoven door het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven strekkende tot het staken van verkoop aan niet professionele kookclubs, hun leden en leden van professionele kookclubs, de constatering door een buitengewoon opsporingsambtenaar van de verkoop van sterke drank aan een hobby kook- rook- en bbqclub in de vestiging in Arnhem en twee waarschuwingen door de burgemeester van Den Haag vanwege verkoop van sterke drank in twee vestigingen in Den Haag. SlijtersUnie betwist dat naar aanleiding van voornoemde constateringen het klantenbestand is geschoond zodat daar geen clubs met particulieren meer in zouden voorkomen. Omdat Sligro landelijk opereert en de werkwijze overal hetzelfde is, kan op grond van deze constateringen worden aangenomen dat ook in Den Bosch aan particulieren wordt verkocht.

2.1.    Sligro stelt het pasjessysteem strikt te hanteren. De klanten kunnen de winkel enkel betreden met een pas en moeten die bij het afrekenen laten zien. De factuur die zij bij de kassa krijgen staat altijd op naam van de onderneming die op de klantenkaart staat. In de algemene voorwaarden van Sligro staat dat de aankopen ten behoeve van de onderneming dienen te worden gedaan. Voordat de pas wordt afgegeven, dienen een geldig legitimatiebewijs en een inschrijvingsbewijs bij de KvK getoond te worden. Bij online aanvraag moet het KvK-nummer worden ingevoerd, vervolgens wordt het nummer gecontroleerd en wordt de kaart naar het adres van de onderneming verzonden. De inschrijving kan ook bij een vestiging plaatsvinden. Ook dan wordt het KvK-nummer gecontroleerd. Als de persoon die de kaart aanvraagt niet als bestuurder staat ingeschreven, wordt gebeld naar de onderneming en navraag gedaan of degene die de kaart aanvraagt daar werkt en bevoegd is tot het aanvragen van een kaart. Ook bij buitenlandse ondernemers wordt gevraagd om een inschrijvingsbewijs naar het recht van het land waar de onderneming gevestigd is.

2.2.    Het pasjessysteem is ingericht om te voorkomen dat aan particulieren wordt verkocht. Sligro heeft toegelicht dat dit systeem strikt wordt gehanteerd. Dat incidenteel overtredingen bij vestigingen van Sligro zijn geconstateerd waarbij ondanks het pasjessysteem en de intern geldende regels voor de medewerkers toch aan particulieren is verkocht, betekent niet dat er van uitgegaan kan worden dat Sligro in al haar vestigingen aan particulieren verkoopt.

    SlijtersUnie heeft in haar verzoek geen concrete aanknopingspunten gegeven op grond waarvan het aannemelijk is dat bij de Sligrovestiging in Den Bosch sterke drank aan particulieren wordt verkocht. De pas ter zitting betrokken stelling dat waarschijnlijk één van de leden van SlijtersUnie heeft aangegeven dat Sligro in Den Bosch sterke drank aan particulieren heeft verkocht, berust op een niet onderbouwde veronderstelling  en is daarvoor dus onvoldoende.

    De rechtbank heeft derhalve terecht geoordeeld dat Sligro geen sterke drank aan particulieren verkoopt en derhalve niet in hetzelfde marktsegment als de leden van SlijtersUnie werkzaam is en heeft SlijtersUnie terecht niet-ontvankelijk verklaard.

3.    Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd, voor zover aangevallen.

4.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

bevestigt de uitspraak, voor zover aangevallen.

Aldus vastgesteld door mr. C.J. Borman, voorzitter, en mr. A.B.M. Hent en mr. H. Bolt, leden, in tegenwoordigheid van mr. D. Rietberg, griffier.

w.g. Borman    w.g. Rietberg

voorzitter    griffier

Uitgesproken in het openbaar op 2 mei 2018

725.