Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2018:1399

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
20-04-2018
Datum publicatie
02-05-2018
Zaaknummer
201802859/2/A2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Mondelinge uitspraak
Inhoudsindicatie

Het geding betreft de intrekking van de erkenning van [verzoeker sub 1] voor het uitvoeren van APK-keuringen voor de categorie voertuigen tot en met 3.500 kg voor onbepaalde tijd en de intrekking van de APK-keuringsbevoegdheid van [verzoeker sub 2] voor zes maanden bij besluiten van 31 mei 2017.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201802859/2/A2.

Datum uitspraak: 20 april 2018

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

PROCES-VERBAAL van de mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) op het hoger beroep van:

1.    De vennootschap onder firma [verzoeker sub 1], gevestigd te [plaats],

2.    [verzoeker sub 2], wonend te [woonplaats],

verzoekers,

tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland (hierna: de rechtbank) van 23 maart 2018 in zaken nrs. 18/1139, 18/1141, 18/1138 en 18/1140 in het geding tussen:

[verzoeker sub 1],

[werknemer] en

[verzoeker sub 2]

en

de directie van de Dienst Wegverkeer (hierna: de RDW).

Openbare zitting gehouden op 20 april 2018 om 12.30 uur.

Tegenwoordig:

Staatsraad mr. H.G. Sevenster, voorzieningenrechter

griffier: mr. J. Wieland

Verschenen:

[verzoeker sub 1], vertegenwoordigd door mr. J.P.A. van Schaik, advocaat te Veenendaal;

[verzoeker sub 2] en [werknemer], bijgestaan door Van Schaik, voornoemd;

De RDW, vertegenwoordigd door I.J. Brouwer.

Het geding betreft de intrekking van de erkenning van [verzoeker sub 1] voor het uitvoeren van APK-keuringen voor de categorie voertuigen tot en met 3.500 kg voor onbepaalde tijd en de intrekking van de APK-keuringsbevoegdheid van [verzoeker sub 2] voor zes maanden bij besluiten van 31 mei 2017. Beide besluiten zijn in bezwaar gehandhaafd. Het hoger beroep richt zich tegen de uitspraak van de rechtbank van 23 maart 2018, waarin de beroepen van [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] ongegrond zijn verklaard. [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] hebben de voorzieningenrechter verzocht de besluiten van 31 mei 2017 te schorsen totdat de Afdeling uitspraak heeft gedaan in de bodemprocedure.

Beslissing

De voorzieningenrechter

I.    schorst bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van directie van de Dienst Wegverkeer van 31 mei 2017, kenmerk RN2017/1329, waarbij de erkenning van de vennootschap onder firma [verzoeker sub 1] voor het uitvoeren van algemene periodieke keuringen voor de categorie voertuigen tot en met 3.500 kg voor onbepaalde tijd is ingetrokken;

II.    wijst het verzoek voor het overige af;

III.    veroordeelt de directie van de Dienst Wegverkeer tot vergoeding van bij de vennootschap onder firma [verzoeker sub 1] in verband met de behandeling van het verzoek opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 1.002,00 (zegge: duizendtwee euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

IV.    gelast dat directie van de Dienst Wegverkeer aan de vennootschap onder firma [verzoeker sub 1] het door haar voor de behandeling van het verzoek betaalde griffierecht ten bedrage van € 508,00 (zegge: vijfhonderdacht euro) vergoedt.

Gronden

-    [verzoeker sub 1] voert aan dat zij vrijwel haar volledige omzet en winst behaalt met APK gerelateerde werkzaamheden. De sancties hebben een aanzienlijke financiële impact op het bedrijf en de continuïteit ervan, aangezien ook [werknemer] geen algemene periodieke keuringen mag uitvoeren gedurende de intrekking van de erkenning van [verzoeker sub 1]. [verzoeker sub 1] dreigt als gevolg hiervan haar vaste klanten te verliezen. -    De RDW voert aan dat een langdurige opschorting van de sancties niet gewenst is omdat het een ernstige overtreding betreft. De RDW wijst op het belang om bij een ernstige overtreding, op een adequate manier de wet- en regelgeving te kunnen handhaven op basis van lik-op-stuk beleid. -    Gezien de complexiteit van de zaak zal de voorzieningenrechter niet vooruit lopen op het oordeel van de Afdeling in de bodemprocedure over de rechtmatigheid van de sancties en zich beperken tot een belangenafweging. -    De voorzieningenrechter overweegt dat voldoende aannemelijk is dat de sancties een grote beperking van de bedrijfsvoering van [verzoeker sub 1] tot gevolg hebben en dat de financiële gevolgen daarvan aanzienlijk zijn. Gelet op dit belang acht de voorzieningenrechter het onevenredig nadelig voor [verzoeker sub 1], indien thans vooruitlopend op de behandeling van het hoger beroep en de uitspraak van de Afdeling daarop tot uitvoering van de ten aanzien van haar opgelegde sanctie wordt overgegaan. -    Ter zitting hebben [verzoeker sub 1] en [verzoeker sub 2] te kennen gegeven dat het voor hen een werkbare oplossing is als in elk geval [werknemer] weer keuringen kan uitvoeren. Gelet hierop en gelet op het belang van de RDW bij onmiddellijke handhaving bij een ernstige overtreding, zoals die waarvan hier, naar gesteld, sprake is, ziet de voorzieningenrechter geen aanleiding om de uitvoering van de aan [verzoeker sub 2] opgelegde sanctie vooruitlopend op de behandeling van het hoger beroep en de uitspraak van de Afdeling daarop op te schorten.

w.g. Sevenster    w.g. Wieland voorzieningenrechter    

griffier    502.