Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2018:1164

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
06-04-2018
Datum publicatie
11-04-2018
Zaaknummer
201801552/2/A1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 30 maart 2017 heeft het algemeen bestuur aan Tours & Tickets onder oplegging van een dwangsom gelast het gebruik van het pand Prinsengracht 277 voor een vestiging van Tours & Tickets (aan de Prinsengrachtzijde) te staken en gestaakt te houden en alle reclame op de gevels te verwijderen en verwijderd te houden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201801552/2/A1.

Datum uitspraak: 6 april 2018

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) hangende het hoger beroep van:

Tours & Tickets B.V., gevestigd te Amsterdam,

verzoekster,

tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam (hierna: de rechtbank) van 6 februari 2018 in zaak nrs. 17/7222 en 17/7223 in het geding tussen:

Tours & Tickets

en

het algemeen bestuur van de bestuurscommissie Centrum van de gemeente Amsterdam

Procesverloop

Bij besluit van 30 maart 2017 heeft het algemeen bestuur aan Tours & Tickets onder oplegging van een dwangsom gelast het gebruik van het pand Prinsengracht 277 voor een vestiging van Tours & Tickets (aan de Prinsengrachtzijde) te staken en gestaakt te houden en alle reclame op de gevels te verwijderen en verwijderd te houden.

Bij besluit van 21 november 2017 heeft het algemeen bestuur het door Tours & Tickets daartegen gemaakte bezwaar gegrond verklaard voor zover dat ziet op het verwijderen van gevelreclame en het besluit in zoverre herroepen. Het algemeen bestuur heeft het bezwaar voor het overige ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 6 februari 2018 heeft de rechtbank het door Tours & Tickets daartegen ingestelde beroep ongegrond verklaard.

Tegen deze uitspraak heeft Tours & Tickets hoger beroep ingesteld.

Tours & Tickets heeft de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Tours & Tickets heeft een nader stuk ingediend.

De voorzieningenrechter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 27 maart 2018, waar Tours & Tickets, vertegenwoordigd door [gemachtigde], bijgestaan door mr. S. Levelt en mr. L. Tellegen, beiden advocaat te Amsterdam, en het algemeen bestuur, vertegenwoordigd door mr. C.L. Brinks, zijn verschenen.

Overwegingen

1.    Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2.    Tours & Tickets verkoopt aan toeristen reizen en excursies (tours) en tickets voor boottochten, musea en attracties. Daarnaast geeft zij advies over deze activiteiten. Tours & Tickets is onder meer gevestigd aan de Prinsengracht 277 te Amsterdam. Het algemeen bestuur stelt dat Tours & Tickets het pand Prinsengracht 277 aan de Prinsengrachtzijde in strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan "Westelijke binnenstad" gebruikt. Tussen partijen is in geschil of de activiteiten van Tours & Tickets vallen onder de functie ‘consumentverzorgende dienstverlening’, hetgeen ter plaatse niet is toegestaan, of ‘kantoor met baliefunctie’, hetgeen ter plaatse wel is toegestaan.

3.    Op grond van artikel 1, lid 1.22, van de planregels, wordt onder ‘consumentverzorgende dienstverlening’ verstaan: een ambachtelijk c.q.    . dienstverlenend bedrijf dat zijn goederen en diensten rechtstreeks levert aan de consument, zoals een goudsmid, schoenmaker, kapper, videotheek en dergelijke.

    Op grond van artikel 1, lid 1.41, wordt onder ‘kantoor met baliefunctie’ verstaan: een kantoor met een publieksaantrekkende hoofdfunctie, zoals een bank, postkantoor, gemeentehuis, reisbureau en dergelijke, met uitzondering van geldwisselkantoren en telefoneerinrichtingen.

    Op grond van artikel 1, lid 1.42, wordt onder ‘kantoor’ verstaan: een gebouw dat dient voor de uitoefening van administratieve werkzaamheden alsmede voor congres- en vergaderruimte.

4.    Tours & Tickets betoogt dat haar activiteiten moeten worden aangemerkt als ‘kantoor met baliefunctie’, aangezien haar activiteiten vergelijkbaar zijn met die van een reisbureau. Zij betoogt verder dat de door haar ontplooide activiteiten geen consumentverzorgend karakter hebben en de diensten niet op de locatie zelf worden geleverd, aangezien Tours & Tickets alleen de boekingen verzorgt.

4.1.    Het algemeen bestuur stelt zich op het standpunt dat de activiteiten van Tours & Tickets vanwege de ruimtelijke uitstraling moeten worden aangemerkt als consumentverzorgende dienstverlening. Tours & Tickets kent volgens het algemeen bestuur een omloopsnelheid die vergelijkbaar is met de omloopsnelheid van zaken met een consumentverzorgend karakter. Het algemeen bestuur heeft voorts uiteengezet dat het de activiteiten van Tours & Tickets niet vergelijkbaar acht met die van een reisbureau. Daar komt bij dat niet elk reisbureau als 'kantoor met baliefunctie’ kan worden aangemerkt. Dat is volgens het algemeen bestuur afhankelijk van de precieze werkzaamheden die bij het desbetreffende reisbureau worden verricht. Het algemeen bestuur heeft zich ten slotte ter zitting op het standpunt gesteld niet langer van oordeel te zijn dat voor beantwoording van de vraag of deze vestiging van Tours & Tickets kan worden geschaard onder ‘kantoor met baliefunctie’ relevant is of in het pand in een niet voor publiek toegankelijke ruimte kantoorwerkzaamheden plaatsvinden.

4.2.    De voorzieningenrechter overweegt dat niet op voorhand vaststaat dat sprake is van een overtreding van het bestemmingsplan. Blijkens de ter zitting door het algemeen bestuur gegeven toelichting, is het niet (langer) relevant dat bij Tours & Tickets geen administratieve werkzaamheden worden verricht in niet voor publiek toegankelijke ruimten. Het algemeen bestuur acht met name van belang dat de ruimtelijke uitstraling van de activiteiten van Tours & Tickets vergelijkbaar is met die van een bedrijf voor  consumentverzorgende dienstverlening. Daar staat tegenover dat, gelet op het bestemmingsplan, de rechtszekerheid meebrengt dat ervan mag worden uitgegaan dat een reisbureau, evenals een daarmee vergelijkbaar kantoor, wordt aangemerkt als een kantoor met baliefunctie. Anders dan het algemeen bestuur heeft betoogd, ziet de voorzieningenrechter niet op voorhand aanleiding voor het oordeel dat de activiteiten van Tours & Tickets onvergelijkbaar zijn met die van een reisbureau. Gelet hierop en omdat niet is gebleken van zodanig dringende belangen aan de zijde van het algemeen bestuur, dat de uitspraak op het hoger beroep niet kan worden afgewacht, ziet de voorzieningenrechter aanleiding de besluiten van 30 maart 2017 en 21 november 2017 te schorsen.

5.    Gelet op het vorenstaande ziet de voorzieningenrechter aanleiding de hierna te melden voorlopige voorziening te treffen.

6.    Het algemeen bestuur dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.

Beslissing

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I.    schorst bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie Centrum van de gemeente Amsterdam van 21 november 2017, kenmerk

JZ 98-17-0098, en het besluit van het algemeen bestuur van de bestuurscommissie Centrum van de gemeente Amsterdam van 30 maart 2017, kenmerk BWT 35-16-9016;

II.    veroordeelt het algemeen bestuur van de bestuurscommissie Centrum van de gemeente Amsterdam tot vergoeding van bij Tours & Tickets B.V. in verband met de behandeling van het verzoek opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 1.002,00 (zegge: duizendtwee euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

III.    gelast dat het algemeen bestuur van de bestuurscommissie Centrum van de gemeente Amsterdam aan Tours & Tickets B.V. het door haar voor de behandeling van het verzoek betaalde griffierecht ten bedrage van € 508,00 (zegge: vijfhonderdacht euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. S.F.M. Wortmann, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. F.B. van der Maesen de Sombreff, griffier.

w.g. Wortmann    w.g. Van der Maesen de Sombreff

voorzieningenrechter    griffier

Uitgesproken in het openbaar op 6 april 2018

190-811.