Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2017:510

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
17-02-2017
Datum publicatie
01-03-2017
Zaaknummer
201605838/1/R2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Mondelinge uitspraak
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 9 juni 2016 heeft de raad de aanvraag van [appellanten], om het bestemmingsplan "[locatie 1] en [locatie 2]", dat voorziet in de bouw van een woning tussen de woningen [locatie 1] en [locatie 3] te Biest-Houtakker, afgewezen. [appellanten] hebben hiertegen beroep ingesteld. Zij voeren onder meer aan dat niet is gemotiveerd waarom het plan niet is vastgesteld.

Wetsverwijzingen
Wet ruimtelijke ordening
Algemene wet bestuursrecht
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOM 2017/274
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201605838/1/R2.

Datum uitspraak: 17 februari 2016 AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK PROCES-VERBAAL van de mondelinge uitspraak (artikel 8:67 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen: [appellant A] en [appellant B], beiden wonend te Biest-Houtakker, gemeente Hilvarenbeek, en de raad van de gemeente Hilvarenbeek,

verweerder. Openbare zitting gehouden op 17 februari 2016 om 13.30 uur. Tegenwoordig:

Staatsraad mr. W.D.M. van Diepenbeek voorzitter griffier: mr. C. Taal Verschenen:

[appellant A] en [appellant B];

de raad van de gemeente Hilvarenbeek, vertegenwoordigd door M.A.B. van Dam;

[belanghebbende], bijgestaan door mr. H.P.J.G. Berkers. Bij besluit van 9 juni 2016 heeft de raad de aanvraag van [appellanten], om het bestemmingsplan "[locatie 1] en [locatie 2]", dat voorziet in de bouw van een woning tussen de woningen [locatie 1] en [locatie 3] te Biest-Houtakker, afgewezen. [appellanten] hebben hiertegen beroep ingesteld. Zij voeren onder meer aan dat niet is gemotiveerd waarom het plan niet is vastgesteld. De Afdeling overweegt het volgende: De raad heeft in zijn besluit alleen meegedeeld dat hij het bestemmingsplan "[locatie 1] en [locatie 2]" niet heeft vastgesteld. Hij heeft niet aangegeven op welke gronden zijn besluit berust. Evenmin is bij de bekendmaking van dit besluit een motivering vermeld. In het verweerschrift heeft de raad verwezen naar een op de website van de gemeente Hilvarenbeek te vinden geluidsopname van de raadsvergadering van 9 juni 2016 betreffende de behandeling van het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om het bestemmingsplan vast te stellen. Dit is geen motivering zoals in de Algemene wet bestuursrecht vereist. Voorts heeft de raad in het verweerschrift een samenvatting gegeven van de door de raadsfracties ingenomen standpunten tijdens die vergadering. Dit is evenmin een motivering zoals hiervoor bedoeld. Uit het vorenstaande volgt dat het bestreden besluit niet berust op een deugdelijke motivering. Het beroep is gegrond, zodat het bestreden besluit wegens strijd met de artikelen 3:46 en 3:47 van de Algemene wet bestuursrecht dient te worden vernietigd. De Afdeling: I. verklaart het beroep gegrond; II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Hilvarenbeek van 9 juni 2016, waarbij hij heeft besloten het bestemmingsplan "[locatie 1] en [locatie 2]" niet vast te stellen; III. veroordeelt de raad van de gemeente Hilvarenbeek tot vergoeding van bij [appellant A] en [appellant B] in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 495,00 (zegge: vierhonderdvijfennegentig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand; IV. gelast dat de raad van de gemeente Hilvarenbeek aan [appellant A] en [appellant B] het door hen betaalde griffierecht voor de behandeling van het beroep ten bedrage van € 168,00 (zegge: honderdachtenzestig euro) vergoedt. w.g. Van Diepenbeek w.g. Taal

lid van de enkelvoudige kamer griffier 325-656.