Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2017:1910

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
14-07-2017
Datum publicatie
26-07-2017
Zaaknummer
201607604/1/V2 en 201607604/2/V2
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij onderscheiden besluiten van 26 augustus 2016 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, aanvragen van de vreemdelingen om hun een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201607604/1/V2 en 201607604/2/V2.

Datum uitspraak: 14 juli 2017

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) en, met toepassing van artikel 92 van de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: de Vw 2000), op het hoger beroep van:

[vreemdeling 1] en [vreemdeling 2],

tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond, van 30 september 2016 in zaken nrs. NL16.2307 en NL16.2308 in het geding tussen:

de vreemdelingen

en

de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Procesverloop

Bij onderscheiden besluiten van 26 augustus 2016 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, aanvragen van de vreemdelingen om hun een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, afgewezen.

Bij uitspraak van 30 september 2016 heeft de rechtbank het daartegen door de vreemdelingen ingestelde beroep ongegrond verklaard.

Tegen deze uitspraak hebben de vreemdelingen, vertegenwoordigd door mr. D.P.J. Cain, advocaat te Venlo, hoger beroep ingesteld en de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Daarnaast hebben de vreemdelingen krachtens artikel 72, derde lid, van de Vw 2000 bezwaar gemaakt tegen hun feitelijke uitzetting, hebben zij bezwaar gemaakt tegen de ingevolge artikel 3.1 van het Vreemdelingenbesluit 2000 genomen besluiten van 13 juli 2017 en de voorzieningenrechter van de rechtbank verzocht voorlopige voorzieningen te treffen. Deze verzoeken zijn door de griffier van de rechtbank ter behandeling aan de voorzieningenrechter van de Afdeling doorgezonden.

De vreemdelingen hebben nadere stukken overgelegd.

Vervolgens is het onderzoek gesloten.

Overwegingen

1.    Hetgeen in het hogerberoepschrift is aangevoerd en aan artikel 85, eerste en tweede lid, van de Vw 2000 voldoet, kan niet tot vernietiging van de aangevallen uitspraak leiden. Omdat het aldus aangevoerde geen vragen opwerpt die in het belang van de rechtseenheid, de rechtsontwikkeling of de rechtsbescherming in algemene zin beantwoording behoeven, wordt, gelet op artikel 91, tweede lid, van de Vw 2000, met dat oordeel volstaan.

2.    Het hoger beroep is kennelijk ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

3.    De verzoeken tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn bij de voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend hangende het hoger beroep in de procedure over het besluit van 26 augustus 2016. Onder deze omstandigheden is de voorzieningenrechter van de Afdeling, gelet op de uitspraak van de Afdeling van 21 februari 2013, ECLI:NL:RVS:2013:BZ2788, bij uitsluiting bevoegd om de bij de rechtbank ingediende verzoeken in behandeling te nemen en staat tegen de feitelijke uitzetting - waarvan is aangekondigd dat deze op 15 juli 2017 om 14:25 uur zal plaatsvinden - geen bezwaar open.

    De door de vreemdelingen gemaakte bezwaren worden aangemerkt als een aanvulling op de ingediende verzoeken.

4.    Gelet op het hiervoor onder 1 overwogene en omdat in hetgeen de vreemdeling aan hun verzoeken ten grondslag hebben gelegd geen grond is gelegen voor het oordeel dat niet van de rechtmatigheid van de uitzetting en de wijze waarop deze wordt geëffectueerd, kan worden uitgegaan, bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

5.    Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I.    bevestigt de aangevallen uitspraak;

II.    wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. G. van der Wiel, voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. S. Duyster, griffier.

w.g. Van der Wiel    w.g. Duyster

voorzieningenrechter    griffier

Uitgesproken in het openbaar op 14 juli 2017

664.