Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2016:429

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
11-02-2016
Datum publicatie
17-02-2016
Zaaknummer
201509423/2/R6
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 11 november 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "8e herziening Amstelveen Midden-West, Appellaan Notenlaan" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201509423/2/R6.

Datum uitspraak: 11 februari 2016

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht: hierna de Awb) in het geding tussen:

[verzoeker] en anderen, wonend te Amstelveen,

en

de raad van de gemeente Amstelveen,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 11 november 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "8e herziening Amstelveen Midden-West, Appellaan Notenlaan" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben [verzoeker] en anderen beroep ingesteld.

[verzoeker] en anderen hebben de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

De voorzieningenrechter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 2 februari 2016, waar [verzoeker] en anderen, in de persoon van [verzoeker], bijgestaan door mr. Th. F. Roest, advocaat te Haarlem, en de raad, vertegenwoordigd door K.S.K. Martheze en drs. A.C.M. van Mierlo, beiden werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. Verder is Woningstichting Eigen Haard, vertegenwoordigd door N.R. Bom, als partij gehoord.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2. Het plan voorziet in bouwmogelijkheden voor 37 grondgebonden woningen op het terrein van een voormalige school.

3. [verzoeker] en anderen wonen aan de [locatie 1] tot en met [locatie 2] naast het plangebied. Zij beogen met hun verzoek te voorkomen dat op grond van het plan omgevingsvergunningen worden verleend voor de bouw van de woningen. Zij vrezen onder meer voor parkeer- en verkeersoverlast als gevolg van het plan.

4. Ingevolge artikel 8:81, eerste lid, van de Awb kan de voorzieningenrechter op verzoek een voorlopige voorziening treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

5. Woningstichting Eigen Haard, die de voorziene woningen zal ontwikkelen, heeft ter zitting verklaard geen omgevingsvergunning voor bouwen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te zullen aanvragen alvorens de Afdeling in de bodemprocedure uitspraak heeft gedaan. Onder deze omstandigheden en nu ook anderszins niet is gebleken dat met de inwerkingtreding van het plan onomkeerbare gevolgen zullen ontstaan voordat de Afdeling uitspraak zal hebben gedaan in de hoofdzaak, is met het verzoek geen spoedeisend belang gemoeid dat het treffen van de verzochte voorziening kan rechtvaardigen.

6. De voorzieningenrechter gaat ervan uit dat, indien ondanks de genoemde verklaring, de Woningstichting Eigen Haard een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen indient voordat de Afdeling uitspraak heeft gedaan in de hoofdzaak, de raad [verzoeker] en anderen hiervan op de hoogte zal stellen, zodat zij zo nodig een nieuw verzoek om een voorlopige voorziening kunnen indienen.

7. Gelet hierop bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

8. [verzoeker] en anderen hebben verzocht om vergoeding van de door hen gemaakte proceskosten. Voor een vergoeding bestaat geen aanleiding, nu het verzoek wordt afgewezen en niet is gebleken van bijzondere omstandigheden die desondanks aanleiding geven voor een proceskostenveroordeling.

Beslissing

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. R. Uylenburg, als voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. M.L.M. van Loo, griffier.

w.g. Uylenburg w.g. Van Loo

voorzieningenrechter griffier

Uitgesproken in het openbaar op 11 februari 2016

418-821.