Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2016:309

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
10-02-2016
Datum publicatie
10-02-2016
Zaaknummer
201502368/2/R3
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 22 januari 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Correctieve herziening bestemmingsplan Tussen de Dijken" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201502368/2/R3.

Datum uitspraak: 10 februari 2016

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Argentinos Schippertje B.V., gevestigd te Loosdrecht, gemeente Wijdemeren, en anderen,

appellanten,

en

de raad van de gemeente Wijdemeren,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 22 januari 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Correctieve herziening bestemmingsplan Tussen de Dijken" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben Argentinos Schippertje en anderen beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 12 augustus 2015, waar Argentinos Schippertje en anderen, vertegenwoordigd door [gemachtigde], bijgestaan door mr. J. de Vet, en de raad, vertegenwoordigd door mr. A. van Dekken, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Bij tussenuitspraak van 16 september 2015 in zaak nr. 201502368/1/R3 heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen 18 weken na verzending van de tussenuitspraak de daarin omschreven gebreken in het besluit van 22 januari 2015 te herstellen. Deze tussenuitspraak is aangehecht.

Met toepassing van artikel 8:57, tweede lid, aanhef en onder b, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) heeft de Afdeling bepaald dat een nader onderzoek ter zitting achterwege blijft. Vervolgens heeft de Afdeling het onderzoek gesloten.

Overwegingen

1. Argentinos Schippertje en anderen exploiteren op het perceel Nieuw Loosdrechtsedijk 211 een café-restaurant en een snackbar. Het perceel ligt in de nabijheid van het woonperceel [locatie]. De percelen worden gescheiden door gronden die een groenbestemming hebben. Bij besluit van 20 december 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Tussen de Dijken" vastgesteld. Bij uitspraak van 2 april 2014 heeft de Afdeling dit besluit vernietigd, voor zover het onder meer betreft het plandeel met de bestemming "Horeca" met een bouwvlak voor het perceel aan de Nieuw Loosdrechtsedijk 211 en het plandeel met de bestemming "Wonen" voor het perceel aan de [locatie]. De Afdeling heeft de raad opgedragen een nieuw plan vast te stellen voor deze plandelen. Bij besluit van 22 januari 2015 heeft de raad ter uitvoering van de opdracht het bestemmingsplan "Correctieve herziening bestemmingsplan Tussen de Dijken" vastgesteld. Argentinos Schippertje en anderen hebben tegen dit besluit beroep ingesteld. Bij de tussenuitspraak heeft de Afdeling de raad opgedragen om

binnen 18 weken na verzending van de tussenuitspraak met inachtneming van overweging 5.2 het bestreden besluit te wijzigen door de bestaande horeca-activiteiten op het perceel Nieuw Loosdrechtsedijk 211 die betrekking hebben op zaalverhuur en muziek- en dansavonden als zodanig te bestemmen. Daarnaast is de raad opgedragen met inachtneming van overweging 7.3 te motiveren waarom de bedrijfsvoering van het horecabedrijf van Argentinos Schippertje en anderen niet gehinderd zal worden door de aanwezigheid van een mantelzorgwoning op de strook grond aan de westelijke zijde van het perceel [locatie] waaraan de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - bebouwing uitgesloten" is toegekend en zonodig het bestreden besluit te wijzigen door een andere bestemming aan de strook grond toe te kennen die een inrichting als achtererfgebied niet toestaat, zodat een mantelzorgwoning in die strook wordt uitgesloten. Voorts is de raad opgedragen de Afdeling en partijen de uitkomst mede te delen en een wijziging van het besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken en mede te delen.

2. De tussenuitspraak verplicht, gelet op artikel 8:51a, tweede lid, van de Awb, de gebreken te herstellen binnen de daartoe gestelde termijn. De raad heeft niet verzocht om een verlenging van de in de tussenuitspraak opgenomen hersteltermijn, die liep tot en met 20 januari 2016. Deze termijn is ongebruikt verstreken, zodat niet is voldaan aan de door de Afdeling in de tussenuitspraak gegeven opdracht. De in de tussenuitspraak geconstateerde gebreken in het besluit van 22 januari 2015 zijn derhalve niet tijdig hersteld.

3. Gelet op overweging 8 van de tussenuitspraak is het beroep van Argentinos Schippertje en anderen tegen het besluit van 22 januari 2015 gegrond. Dit brengt mee dat dat besluit, voor zover dat ziet op de vaststelling van het plandeel met de bestemming "Horeca" voor het perceel Nieuw Loosdrechtsedijk 211, voor zover een regeling ontbreekt voor het bestaande gebruik van de horeca-inrichting voor zaalverhuur en muziek- en dansavonden, en voor zover dat ziet op de vaststelling van het plandeel met de bestemming "Wonen" met de aanduiding "specifieke bouwaanduiding- bebouwing uitgesloten" voor de strook grond aan de westelijke zijde van het perceel [locatie], dient te worden vernietigd.

4. De Afdeling ziet aanleiding om met toepassing van artikel 8:72, vierde lid, van de Awb de raad op te dragen om voor de vernietigde plandelen met inachtneming van deze uitspraak een nieuw plan vast te stellen en zal daartoe een termijn stellen. Het door de raad te nemen nieuwe besluit behoeft niet overeenkomstig afdeling 3.4 van de Awb te worden voorbereid.

5. De raad dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verklaart het beroep gegrond;

II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Wijdemeren van 22 januari 2015 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Correctieve herziening bestemmingsplan Tussen de Dijken", voor zover het betreft:

a. het plandeel met de bestemming "Horeca" voor het perceel Nieuw Loosdrechtsedijk 211, voor zover een regeling ontbreekt voor het bestaande gebruik van de horeca-inrichting voor zaalverhuur en muziek- en dansavonden; en

b. het plandeel met de bestemming "Wonen" met de aanduiding "specifieke bouwaanduiding- bebouwing uitgesloten" voor de strook grond aan de westelijke zijde van het perceel [locatie];

III. draagt de raad van de gemeente Wijdemeren op om binnen zes weken na de verzending van deze uitspraak met inachtneming van hetgeen in deze uitspraak is overwogen een nieuw besluit te nemen voor de plandelen genoemd onder II, onder a. en b, en dit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken;

IV. veroordeelt de raad van de gemeente Wijdemeren tot vergoeding van bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Argentinos Schippertje B.V. en anderen in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 992,00, geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen;

V. gelast dat de raad van de gemeente Wijdemeren aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Argentinos Schippertje B.V. en anderen het door hen voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht vergoedt, ten bedrage van € 331,00 (zegge: driehonderdeenendertig euro), met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen.

Aldus vastgesteld door mr. J.C. Kranenburg, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. K.S. Man, griffier.

w.g. Kranenburg w.g. Man

lid van de enkelvoudige kamer griffier

Uitgesproken in het openbaar op 10 februari 2016

629.