Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2016:2775

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
10-10-2016
Datum publicatie
19-10-2016
Zaaknummer
201606601/2/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 13 juli 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Reconstructie N417" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201606601/2/R1.

Datum uitspraak: 10 oktober 2016

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Maatschappij tot beheer van de Buitenplaats Uytwijck, gevestigd te Hilversum (hierna: de Maatschappij),

verzoekster,

en

de raad van de gemeente Hilversum,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 13 juli 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Reconstructie N417" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft de Maatschappij beroep ingesteld.

Bij deze brief heeft de Maatschappij de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzieningenrechter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 4 oktober 2016, waar de Maatschappij, vertegenwoordigd door mr. ing. S.F. Griessen, en de raad, vertegenwoordigd door drs. S. Wiedemeijer, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. Voorts is ter zitting het college van gedeputeerde staten, vertegenwoordigd door mr. M.H.J. van Riessen, advocaat te Amsterdam, bijgestaan door D.J.M. Janmaat en ing. B.J. Derix, beiden werkzaam bij de provincie Noord-Holland, als partij gehoord.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzieningenrechter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2. De provincie Noord-Holland wil aan de hoofdrijbaan van de N417 groot onderhoud plegen, de huidige fietsvoorzieningen verbeteren en faunavoorzieningen aanbrengen. De N417 had in het voorheen geldende bestemmingsplan een verkeersbestemming. De reconstructie van de hoofdrijbaan zoals deze nu voorzien is, kan volledig plaatsvinden binnen deze bestemming. Het voorziene vrij liggende fietspad valt echter voor een groot deel buiten de verkeersbestemming. Buiten deze bestemming is de aanleg van een fietspad niet toegestaan. Om die reden is dit plan opgesteld. In dit plan is naast de bermen ook de gehele rijbaan opgenomen. De Maatschappij is eigenaar van de buitenplaats "Uytwijck" in Hilversum. De N417 doorkruist haar gronden. De gronden die voor de realisatie van het plan nodig zijn, moeten onder meer van de Maatschappij worden verworven. De Maatschappij wil haar gronden behouden en richt zich daarom tegen dit plan. Ook betoogt zij dat dit plan voor fietsers tot een verkeersonveilige situatie leidt.

3. Door het college van gedeputeerde staten is ter zitting te kennen gegeven dat niet voor 2018 wordt gestart met de aanleg van het vrij liggende fietspad. De voorzieningenrechter heeft de verwachting dat de hoofdzaak voordien ter zitting zal zijn behandeld. Ook is door het college van gedeputeerde staten aangegeven dat de onteigening pas definitief doorgang kan vinden indien dit plan in rechte onaantastbaar is. Gelet hierop bestaat geen aanleiding voor het oordeel dat onomkeerbare ontwikkelingen te verwachten zijn totdat de Afdeling uitspraak heeft gedaan in de hoofdzaak. Er bestaat dan ook geen aanleiding om het plan bij wijze van voorlopige voorziening te schorsen.

4. Gelet op het voorgaande bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. Th.C. van Sloten, als voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. S.W.A.M.M. Delauw, griffier.

w.g. Van Sloten w.g. Delauw

voorzieningenrechter griffier

Uitgesproken in het openbaar op 10 oktober 2016

812.