Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2016:2685

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
12-10-2016
Datum publicatie
12-10-2016
Zaaknummer
201602334/1/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 21 januari 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Correctieve herziening bestemmingsplan Tussen de Dijken van de gemeente Wijdemeren" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Module Horeca 2016/2780
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201602334/1/R1.

Datum uitspraak: 12 oktober 2016

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Argentinos Schippertje B.V., gevestigd te Loosdrecht, gemeente Wijdemeren, en anderen,

appellanten,

en

de raad van de gemeente Wijdemeren,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 21 januari 2016 heeft de raad het bestemmingsplan "Correctieve herziening bestemmingsplan Tussen de Dijken van de gemeente Wijdemeren" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben Argentinos Schippertje en anderen beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 29 september 2016, waar Argentinos Schippertje en anderen, vertegenwoordigd door [gemachtigden], bijgestaan door mr. J. de Vet, werkzaam bij DAS rechtsbijstand, en de raad, vertegenwoordigd door mr. A. van Dekken, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Overwegingen

1. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de raad beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. De Afdeling toetst deze beslissing terughoudend. Dit betekent dat de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden beoordeelt of aanleiding bestaat voor het oordeel dat de raad zich niet in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat het plan strekt ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening. Voorts beoordeelt de Afdeling aan de hand van de beroepsgronden of het bestreden besluit anderszins is voorbereid of genomen in strijd met het recht.

2. Argentinos Schippertje en anderen exploiteren op het perceel [locatie] een café-restaurant en een snackbar. De horecalocatie wordt ook gebruikt voor zaalverhuur en muziek- en dansavonden.

3. Bij besluit van 20 december 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Tussen de Dijken" vastgesteld. Bij uitspraak van 2 april 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1137, heeft de Afdeling een aantal onderdelen uit dat bestemmingsplan vernietigd. Daartoe behoort het plandeel met de bestemming "Horeca" voor het perceel aan de [locatie]. De reden voor vernietiging lag in het ontbreken van een planregeling voor het gebruik voor zaalverhuur en muziek- en dansavonden. Het plan voorzag ter plaatse in horeca tot en met categorie 2.

Bij besluit van 22 januari 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Correctieve herziening bestemmingsplan Tussen de Dijken" vastgesteld. Bij tussenuitspraak van 16 september 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2924, heeft de Afdeling vastgesteld dat het plan weliswaar voorzag in horeca tot en met categorie 3, maar dat zaalverhuur en muziek- en dansavonden ten onrechte niet waren vermeld in de Staat van Horeca-activiteiten. De Afdeling gaf de raad opdracht om binnen 18 weken de bestaande horeca-activiteiten op het perceel die betrekking hebben op zaalverhuur en muziek- en dansavonden als zodanig te bestemmen. Bij einduitspraak van 10 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:309, heeft de Afdeling vastgesteld dat de hersteltermijn ongebruikt was verstreken en daarom het besluit van 22 januari 2015 vernietigd voor zover niet in dat gebruik was voorzien. De vernietiging ging gepaard met een opdracht om het gebrek binnen zes weken te herstellen. Het thans voorliggende plan is een nieuwe correctieve herziening ter uitvoering van die opdracht.

4. Argentinos Schippertje en anderen betogen dat het plan op rechtsonzekere wijze voorziet in het bestaande gebruik voor zaalverhuur en muziek- en dansavonden. Hierbij voeren zij aan dat het gebruik weliswaar ingevolge artikel 5, lid 5.1, aanhef en onder a, van de planregels bij recht is toegestaan, maar dat het gebruik in de afwijkingsbevoegdheid in lid 5.5, onder b, is uitgezonderd.

5. Ingevolge artikel 5, lid 5.1, aanhef en onder a, van de planregels zijn de voor "Horeca" aangewezen gronden bestemd voor horeca-activiteiten tot en met categorie 3 van de Staat van Horeca-activiteiten, opgenomen in bijlage 1 van de planregels.

Ingevolge lid 5.5 is het bevoegd gezag bevoegd bij een omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in lid 5.1 voor andere horeca-activiteiten dan genoemd in bijlage 1 van de planregels, met inachtneming van de volgende regels:

a. de omgevingsvergunning als bedoeld onder lid 5.5 kan worden verleend voor een horeca-activiteit die niet behoort tot, of niet is genoemd in, categorie 1, 2 of 3 van de Lijst van horeca-activiteiten (bijlage 1), mits de betreffende horeca-activiteit naar de feitelijke aard en (milieu-)invloed op de omgeving gelijk kan worden gesteld met de bestaande horeca-activiteit;

b. er wordt geen afwijking verleend voor dancings en discotheken, partycentra en prostitutie gerelateerde horeca.

In de Staat van Horeca-activiteiten zijn een dancing/discotheek en zalenexploitatie (partycentrum) ingedeeld in categorie 3.

6. Niet in geschil is dat het bestaande gebruik voor zaalverhuur en muziek- en dansavonden bij recht is toegelaten op grond van artikel 5, lid 5.1, aanhef en onder a, van de planregels, gelezen in samenhang met de omschrijvingen 'dancing/discotheek' en 'partycentrum' onder categorie 3 van de Staat van Horeca-activiteiten.

7. Artikel 5, lid 5.5, van de planregels omvat een bevoegdheid om bij een omgevingsvergunning af te wijken van lid 5.1, aanhef en onder a. Nu het door Argentinos Schippertje en anderen bedoelde gebruik reeds bij recht is toegestaan, zijn zij voor het uitoefenen van dat gebruik niet afhankelijk van de toepassing van deze afwijkingsbevoegdheid. Voorts doet de uitzondering van het gebruik in lid 5.5, onder b, van de planregels naar het oordeel van de Afdeling geen afbreuk aan het ingevolge lid 5.1, aanhef en onder a, toegestane gebruik. Dit betekent dat het bestaande gebruik van de horecalocatie op het perceel [locatie] voor zaalverhuur en muziek- en dansavonden op grond van het plan is toegestaan. Het betoog faalt.

8. Gelet op het voorgaande is het beroep ongegrond.

9. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

verklaart het beroep ongegrond.

Aldus vastgesteld door mr. J.C. Kranenburg, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. J.S.S. Hupkes, griffier.

w.g. Kranenburg w.g. Hupkes

lid van de enkelvoudige kamer griffier

Uitgesproken in het openbaar op 12 oktober 2016

635.