Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2016:2436

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
25-08-2016
Datum publicatie
07-09-2016
Zaaknummer
201606011/1/A1 en 201606012/1/A1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Mondelinge uitspraak
Inhoudsindicatie

Het verzoek heeft betrekking op de besluiten van de staatssecretaris van 22 juli 2016, waarbij de staatssecretaris Fireworks onder oplegging van een dwangsom heeft gelast de geconstateerde overtredingen van het Vuurwerkbesluit te beëindigen door een aantal partijen consumentenvuurwerk die deel uitmaken van afgekeurde partijen, die Fireworks opgeslagen en/of voorhanden heeft, af te voeren en te vernietigen en voor zover aan derden geleverd of ter beschikking gesteld, terug te halen, af te voeren en te vernietigen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201606011/1/A1 en 201606012/1/A1.

Datum uitspraak: 25 augustus 2016 AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK PROCES-VERBAAL van de mondelinge uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fireworks International B.V., gevestigd te Uden,

verzoekster, en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

verweerder. Openbare zitting gehouden op 25 augustus 2016 om 12:00 uur. Tegenwoordig:

Staatsraad mr. D.A.C. Slump, voorzieningenrechter griffier: mr. L.C.M. Wijgerde Verschenen:

Fireworks, vertegenwoordigd door R. Sierat en M.G.H. van de Graaf;

De staatssecretaris, vertegenwoordigd door mr. J.J. Kerssemakers, P.A.M. de Boer en P.R. de Groot, allen werkzaam bij het ministerie. Het verzoek heeft betrekking op de besluiten van de staatssecretaris van 22 juli 2016, waarbij de staatssecretaris Fireworks onder oplegging van een dwangsom heeft gelast de geconstateerde overtredingen van het Vuurwerkbesluit te beëindigen door een aantal partijen consumentenvuurwerk die deel uitmaken van afgekeurde partijen, die Fireworks opgeslagen en/of voorhanden heeft, af te voeren en te vernietigen en voor zover aan derden geleverd of ter beschikking gesteld, terug te halen, af te voeren en te vernietigen. Fireworks betoogt dat een minder bezwarende last had moeten worden opgelegd, inhoudende dat het vuurwerk niet vernietigd hoeft te worden. Fireworks heeft de voorzieningenrechter daarom gevraagd de besluiten van 22 juli 2016 te schorsen, althans de voorlopige voorziening te treffen dat de partijen vuurwerk kunnen worden teruggestuurd naar de fabrikant in China. De voorzieningenrechter

wijst het verzoek af. Daartoe overweegt hij het volgende. De voorzieningenrechter ziet onvoldoende grond voor de verwachting dat de besluiten van de staatssecretaris, indien deze in bezwaar worden gehandhaafd, in beroep onrechtmatig zullen worden bevonden. Daarbij wordt in aanmerking genomen dat de staatssecretaris het onderzochte vuurwerk heeft ingedeeld in de zwaarste risicocategorie en dat de tekst van artikel 1.2.2, vierde lid, van het Vuurwerkbesluit geen steun lijkt te bieden voor het betoog van Fireworks, dat vuurwerk dat niet aan het Vuurwerkbesluit voldoet weer ter beschikking mag worden gesteld van de fabrikant van het vuurwerk. Het verschepen van het vuurwerk naar de fabrikant in China leidt tot het onomkeerbare risico dat het vuurwerk aan derden ter beschikking wordt gesteld. Het financiële nadeel dat Fireworks lijdt bij het gevolg geven aan de last indien de last alsnog onrechtmatig zal blijken te zijn, kan worden gecompenseerd. Onder deze omstandigheden leidt de afweging van de betrokken belangen tot afwijzing van het verzoek. w.g. Slump

voorzitter De griffier is verhinderd de uitspraak te ondertekenen. 672.