Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2015:3859

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
16-12-2015
Datum publicatie
16-12-2015
Zaaknummer
201406072/5/R4
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 10 juni 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Natgastransportleiding De Lier-Gaag" vastgesteld.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht
Wet ruimtelijke ordening
Besluit ruimtelijke ordening
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOM 2016/1352
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201406072/5/R4.

Datum uitspraak: 16 december 2015

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nature's Pride B.V., gevestigd te Maasdijk, gemeente Westland,

appellante,

en

de raad van de gemeente Westland,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 10 juni 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Natgastransportleiding De Lier-Gaag" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft Nature's Pride B.V. beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

Nature's Pride B.V. heeft een nader stuk ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 13 april 2015, waar Nature's Pride B.V., vertegenwoordigd door mr. B.J.P.M. Zwinkels, advocaat te Honselersdijk, en de raad, vertegenwoordigd door J.E.G. Dekker, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. Voorts is daar gehoord Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (hierna: NAM), vertegenwoordigd door mr. L. Ensing.

Bij tussenuitspraak van 13 mei 2015, nr. 201406072/1/R4, heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen 16 weken na verzending van de tussenuitspraak het in de tussenuitspraak omschreven gebrek te herstellen en het gewijzigde of nieuwe besluit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken. Deze tussenuitspraak is aangehecht.

Bij beschikking van 3 juli 2015 heeft de Afdeling op verzoek van de raad de in de tussenuitspraak gegeven termijn verlengd.

Bij besluit van 16 september 2015 heeft de raad het herstelbesluit bestemmingsplan "Natgastransportleiding De Lier-Gaag" vastgesteld (hierna: het herstelbesluit).

Nature's Pride B.V. heeft te kennen gegeven dat zij geen gebruik zal maken van de haar geboden mogelijkheid een zienswijze naar voren te brengen over de wijze waarop het gebrek is hersteld.

De Afdeling heeft afgezien van het houden van een nadere zitting en het onderzoek gesloten.

Overwegingen

1. In de tussenuitspraak heeft de Afdeling geoordeeld dat het plan niet in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening voor zover dat voorziet in het tracé van de natgastransportleiding, nu vaststaat dat de natgastransportleiding niet binnen de planperiode zal worden gerealiseerd.

Gelet daarop is het beroep van Nature's Pride B.V. tegen het besluit van 10 juni 2014 gegrond en dient dit besluit wegens strijd met artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening te worden vernietigd.

2. Ingevolge artikel 6:19, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) heeft het beroep van rechtswege mede betrekking op een besluit tot intrekking, wijziging of vervanging van het bestreden besluit, tenzij partijen daarbij onvoldoende belang hebben.

Nature's Pride B.V. heeft beroep ingesteld omdat zij zich niet kan verenigen met het besluit van 10 juni 2014, voor zover dat voorziet in het tracé van de natgastransportleiding. Nu in het herstelbesluit het tracé voor de natgastransportleiding niet langer is opgenomen, is geheel tegemoetgekomen aan het beroep van Nature's Pride B.V. Gelet op artikel 6:19, eerste lid, van de Awb is daarom geen beroep van rechtswege ontstaan tegen het herstelbesluit.

3. Uit oogpunt van rechtszekerheid en gelet op artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening, ziet de Afdeling aanleiding de raad op te dragen het hierna in de beslissing nader aangeduide onderdeel van deze uitspraak binnen vier weken na verzending van de uitspraak te verwerken op de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl.

4. De raad dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verklaart het beroep gegrond;

II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Westland van 10 juni 2014 waarbij het bestemmingsplan "Natgastransportleiding De Lier-Gaag" is vastgesteld.

III. draagt de raad van de gemeente Westland op om binnen vier weken na verzending van deze uitspraak ervoor zorg te dragen dat het hiervoor vermelde onderdeel II. wordt verwerkt op de landelijke voorziening, http://www.ruimtelijkeplannen.nl.

IV. veroordeelt de raad van de gemeente Westland tot vergoeding van bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nature's Pride B.V. in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 1.225,00 (zegge: twaalfhonderdvijfentwintig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

V. gelast dat de raad van de gemeente Westland aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nature's Pride B.V. het door haar voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 328,00 (zegge: driehonderdachtentwintig euro) vergoedt;

Aldus vastgesteld door mr. J.A.W. Scholten-Hinloopen, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. K.M. van Leeuwen-Gerkema, griffier.

w.g. Scholten-Hinloopen w.g. Van Leeuwen-Gerkema

lid van de enkelvoudige kamer griffier

Uitgesproken in het openbaar op 16 december 2015

472.