Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2015:3654

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
17-11-2015
Datum publicatie
25-11-2015
Zaaknummer
201503031/2/A3
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Wraking
Inhoudsindicatie

Bij brief van 6 november 2015 ingekomen bij de Raad van State op dezelfde datum, heeft [verzoeker] verzocht om wraking van mr. J. Hoekstra (hierna: de staatsraad) als lid van de enkelvoudige kamer belast met de behandeling van deze zaak nr. 201503031/1/A3.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201503031/2/A3.

Datum beslissing: 17 november 2015

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

PROCES-VERBAAL van de mondelinge beslissing met overeenkomstige toepassing van artikel 8:67 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op een verzoek van:

[verzoeker], wonend te [woonplaats],

om toepassing van artikel 8:15 van de Awb.

Procesverloop

Bij brief van 6 november 2015 ingekomen bij de Raad van State op dezelfde datum, heeft [verzoeker] verzocht om wraking van mr. J. Hoekstra (hierna: de staatsraad) als lid van de enkelvoudige kamer belast met de behandeling van deze zaak nr. 201503031/1/A3.

[verzoeker] heeft nadien nog stukken ingezonden.

De staatsraad heeft niet in de wraking berust.

De Afdeling heeft het wrakingsverzoek op 17 november 2015 ter openbare zitting behandeld, waar [verzoeker] is gehoord.

De staatsraad heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid te worden gehoord.

Beslissing

Bij mondelinge beslissing van 17 november 2015 heeft de Afdeling het verzoek om toepassing van artikel 8:15 van de Awb afgewezen. Daartoe heeft zij het volgende overwogen.

Overweging

1. Ingevolge artikel 8:15 van de Awb kan op verzoek van een partij elk van de rechters die een zaak behandelen, worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

2. [verzoeker] betoogt dat de staatsraad vooringenomen is, omdat de Afdeling niet heeft opgetreden tegen onregelmatigheden van de rechtbank. Deze onregelmatigheden zijn onder meer het opzettelijk niet heropenen van het onderzoek van de rechtbank en het opzettelijk foutief weergeven van het proces-verbaal van de zitting van de rechtbank. Ook is de staatsraad vooringenomen omdat hij voeging heeft geweigerd van zaak nr. 201503031/1/A3 en een zaak die hij bij de rechtbank aanhangig heeft gemaakt, aldus [verzoeker]. Die laatste zaak is essentieel voor een goed begrip van zaak nr. 201503031/1/A3.

2.1. Het verzoek berust onder meer op de stelling dat de staatsraad vooringenomen is omdat deze voeging heeft geweigerd van zaak nr. 201503031/1/A3 en een zaak die [verzoeker] bij de rechtbank aanhangig heeft gemaakt en omdat de staatsraad opzettelijk het onderzoek van de rechtbank niet heeft doen heropenen. De beslissingen van de staatsraad als door [verzoeker] kenbaar gemaakt, zijn procesbeslissingen. De vraag of die procesbeslissingen al dan niet juist zijn, staat niet ter beoordeling in de wrakingsprocedure, nu deze procedure niet is bedoeld als rechtsmiddel tegen procesbeslissingen. Het enkele feit dat de beslissingen zijn genomen, maakt niet dat sprake is van vooringenomenheid. Ook de overige omstandigheden die [verzoeker] heeft verder gesteld, daargelaten de juistheid ervan, bieden geen grond om vooringenomenheid of schijn van vooringenomenheid van de staatsraad bij de behandeling van zaak nr. 201503031/1/A3 aan te nemen.

Aldus uitgesproken in het openbaar door mr. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen, voorzitter, en mr. A.W.M. Bijloos en mr. Y.E.M.A. Timmerman-Buck, leden, in tegenwoordigheid van mr. J.J. Reuveny, griffier.

w.g. Van der Beek-Gillessen w.g. Reuveny

voorzitter griffier

622.