Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2015:3446

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
11-11-2015
Datum publicatie
11-11-2015
Zaaknummer
201504684/1/R2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Toorank B.V. en anderen hebben beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit door de raad omtrent de vaststelling van het (reparatie)bestemmingsplan "Nijmegen Groot Oosterhout - 1 (deelgebied Stationsweg)".

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht
Wet ruimtelijke ordening
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Milieurecht Totaal 2015/6289
JOM 2015/1070
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201504684/1/R2.

Datum uitspraak: 11 november 2015

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Toorank Productions B.V., gevestigd te Didam, gemeente Montferland, en anderen,

appellanten,

en

de raad van de gemeente Nijmegen,

verweerder.

Procesverloop

Toorank B.V. en anderen hebben beroep ingesteld tegen het niet tijdig nemen van een besluit door de raad omtrent de vaststelling van het (reparatie)bestemmingsplan "Nijmegen Groot Oosterhout - 1 (deelgebied Stationsweg)".

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

Toorank B.V. en anderen hebben nadere stukken ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 16 september 2015, waar Toorank B.V. en anderen, vertegenwoordigd door mr. P.J.G. Poels, advocaat te Nijmegen, en de raad, vertegenwoordigd door mr. M.R.J. Baneke, advocaat te Arnhem, en drs. E.J.M.W. Waterval, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Overwegingen

1. Toorank B.V. en anderen hebben beroep ingesteld omdat de raad volgens hen niet tijdig een besluit heeft genomen omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan "Nijmegen Groot Oosterhout - 1 (deelgebied Stationsweg)". Zij betogen dat de raad daartoe gehouden was, omdat het besluit tot vaststelling van het betreffende plan in een uitspraak van de Afdeling is vernietigd. Nu een vernietiging van een besluit terugwerkende kracht heeft, is de termijn als bedoeld in artikel 3.8, eerste lid, onder e, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) opnieuw aangevangen, aldus Toorank B.V. en anderen. Zij hebben beoogd de raad bij brief van 12 februari 2015 in gebreke te stellen vanwege het niet tijdig nemen van een nieuw besluit.

2. De Afdeling ziet zich gesteld voor de vraag of de raad in gebreke is gebleven tijdig een nieuw besluit te nemen. Voor de beantwoording van die vraag zijn de volgende wettelijke bepalingen van belang.

3. Ingevolge artikel 3.8, eerste lid, onder e, van de Wro beslist de gemeenteraad binnen twaalf weken na de termijn van terinzageligging omtrent vaststelling van het bestemmingsplan.

Ingevolge artikel 8.2, eerste lid, aanhef en onder a, kan een belanghebbende bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep instellen tegen een besluit omtrent de vaststelling van een bestemmingsplan.

Ingevolge artikel 6:2, aanhef en onder b, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) wordt het niet tijdig nemen van een besluit voor de toepassing van wettelijke voorschriften over bezwaar en beroep met een besluit gelijkgesteld.

Ingevolge artikel 6:12, tweede lid, aanhef en onder a en b, kan het beroepschrift worden ingediend zodra het bestuursorgaan in gebreke is tijdig een besluit te nemen en twee weken zijn verstreken na de dag waarop belanghebbende het bestuursorgaan schriftelijk heeft medegedeeld dat het in gebreke is.

4. In haar uitspraak van 13 juni 2013 in zaak nr. 201302864/2/R6  heeft de Afdeling het beroep van Toorank B.V. en anderen tegen het ambtshalve genomen besluit van 30 januari 2013, waarbij de raad het bestemmingsplan "Nijmegen Groot Oosterhout - 1 (deelgebied Stationsweg)" heeft vastgesteld, gegrond verklaard en dat besluit vernietigd.

Niet in geschil is dat Toorank B.V. en anderen geen aanvraag voor het nemen van een nieuw besluit omtrent de vaststelling van dat plan hebben ingediend. Zoals de Afdeling heeft overwogen in haar uitspraak van 7 september 2011 in zaak nr. 201107073/2/R3 is de raad na vernietiging door de Afdeling van een besluit dat ambtshalve is genomen, niet gehouden tot het nemen van een nieuw besluit. Anders dan Toorank B.V. en anderen betogen, brengt een vernietiging van een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan waaraan geen aanvraag ten grondslag lag dus niet met zich dat de termijn uit artikel 3.8, eerste lid, onder e, van de Wro opnieuw aanvangt. In de door Toorank B.V. en anderen gestelde omstandigheid dat in de situatie die aan de orde was in de uitspraak van 7 september 2011 het betrokken besluit gedeeltelijk was vernietigd en het besluit tot vaststelling van het plan "Nijmegen Groot Oosterhout - 1 (deelgebied Stationsweg)" in de uitspraak van 13 juni 2013 geheel vernietigd is, ziet de Afdeling geen aanleiding voor een ander oordeel. Daartoe wordt overwogen dat voor het antwoord op de vraag of de raad vanwege de vernietiging van een besluit gehouden is een nieuw besluit te nemen doorslaggevend is of het vernietigde besluit ambtshalve of op aanvraag is genomen, en niet of het besluit al dan niet geheel vernietigd is. De omstandigheid dat Toorank B.V. en anderen door de vernietiging van het gehele plan geen zekerheid hebben omtrent de ontwikkelingen die in de toekomst op en in de nabijheid van hun perceel worden toegestaan, wat daar verder ook van zij, maakt dat niet anders.

5. Gelet op het vorenstaande was de raad niet reeds vanwege de vernietiging van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan "Nijmegen Groot Oosterhout - 1 (deelgebied Stationsweg)" of vanwege een aanvraag gehouden om binnen een daartoe gestelde termijn een nieuw besluit te nemen. Nu een verplichting daartoe evenmin voortvloeit uit een bij de uitspraak van 13 juni 2013 gegeven opdracht tot het nemen van een nieuw besluit binnen een bepaalde termijn, was de raad niet in gebreke om tijdig een besluit te nemen en is het beroep van Toorank B.V. en anderen niet-ontvankelijk.

6. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Aldus vastgesteld door mr. B.J. van Ettekoven, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. P. Plambeck, griffier.

w.g. Van Ettekoven w.g. Plambeck

lid van de enkelvoudige kamer griffier

Uitgesproken in het openbaar op 11 november 2015

159-820.