Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2015:2786

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
26-08-2015
Datum publicatie
02-09-2015
Zaaknummer
201401196/1/V2
Formele relaties
Eerste aanleg: ECLI:NL:RBLIM:2014:220, (Gedeeltelijke) vernietiging en zelf afgedaan
Rechtsgebieden
Vreemdelingenrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 19 augustus 2013 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, opnieuw afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201401196/1/V2.

Datum uitspraak: 26 augustus 2015

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht op het hoger beroep van:

[de vreemdeling],

appellant,

tegen de uitspraak van de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond, van 13 januari 2014 in zaak nr. 13/22129 in het geding tussen:

de vreemdeling

en

de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Procesverloop

Bij besluit van 19 augustus 2013 heeft de staatssecretaris, voor zover thans van belang, een aanvraag van de vreemdeling om hem een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verlenen, opnieuw afgewezen. Dit besluit is aangehecht.

Bij uitspraak van 13 januari 2014 heeft de rechtbank het daartegen door de vreemdeling ingestelde beroep ongegrond verklaard. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft de vreemdeling, vertegenwoordigd door mr. C.H.M. Geraedts, advocaat te Haarlem, hoger beroep ingesteld. Het hogerberoepschrift is aangehecht.

Vervolgens is het onderzoek gesloten.

Overwegingen

1. Hetgeen in de grieven 1 en 2 is aangevoerd, kan niet tot vernietiging van de aangevallen uitspraak leiden. Omdat het aldus aangevoerde geen vragen opwerpt die in het belang van de rechtseenheid de rechtsontwikkeling of de rechtsbescherming in algemene zin beantwoording behoeven, wordt, gelet op artikel 91, tweede lid, van de Vreemdelingenwet 2000, met dat oordeel volstaan.

2. In grief 3 klaagt de vreemdeling dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat hij weliswaar behoort tot de door de staatssecretaris aangewezen kwetsbare minderheidsgroep der yedizi's, maar dat hij niet aannemelijk heeft gemaakt dat hij bij terugkeer een reëel risico loopt op schending van artikel 3 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.

2.1. Reeds in het besluit van 8 december 2010 is de vreemdeling tegengeworpen dat hij zijn herkomst uit Centraal-Irak niet aannemelijk heeft gemaakt. Bij uitspraak van 21 december 2012 in zaak nr. 201112087/1/V2 heeft de Afdeling dit besluit echter vernietigd. Niettemin heeft de staatssecretaris, die niet heeft betwist dat de vreemdeling de Iraakse nationaliteit heeft en behoort tot de yezidi's, bij besluit van 19 augustus 2013 de vreemdeling wederom tegengeworpen dat hij niet aannemelijk heeft gemaakt dat zijn gebied van herkomst is gelegen in Centraal-Irak en de aanvraag op grond daarvan afgewezen. De staatssecretaris heeft er in zijn nieuwe besluit dan ook geen blijk van gegeven dat hij de positie van yezidi's in heel Irak bij zijn besluitvorming heeft betrokken en derhalve niet op juiste wijze uitvoering gegeven aan de uitspraak van de Afdeling van 21 december 2012. De rechtbank is hieraan ten onrechte voorbijgegaan.

2.2. Het hoger beroep is kennelijk gegrond. De aangevallen uitspraak moet worden vernietigd. Doende hetgeen de rechtbank zou behoren te doen, zal de Afdeling het inleidende beroep alsnog gegrond verklaren en het besluit van 19 augustus 2013 vernietigen.

3. De staatsecretaris moet op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten worden veroordeeld.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verklaart het hoger beroep gegrond;

II. vernietigt de uitspraak van de rechtbank Den Haag, zittingsplaats Roermond, van 13 januari 2014 in zaak nr. 13/22129;

III. verklaart het door de vreemdeling bij de rechtbank in die zaak ingestelde beroep gegrond;

IV. vernietigt het besluit van staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 19 augustus 2013, V-nummer 271.961.5715;

V. veroordeelt de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie tot vergoeding van bij de vreemdeling in verband met de behandeling van het beroep en het hoger beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 1.470,00 (zegge: veertienhonderdzeventig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde verleende rechtsbijstand.

Aldus vastgesteld door H. Troostwijk, voorzitter, en mr. A.B.M. Hent en mr. G. van der Wiel, leden, in tegenwoordigheid van mr. M.E.E. Wolff, griffier.

w.g. Troostwijk w.g. Wolff

voorzitter griffier

Uitgesproken in het openbaar op 26 augustus 2015

238.