Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2015:2736

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
19-08-2015
Datum publicatie
26-08-2015
Zaaknummer
201500846/3/A3 en 201501475/3/A3
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Wraking
Inhoudsindicatie

Tijdens de openbare behandeling ter zitting van 3 augustus 2015 van de zaken met nrs. 201500846/1/A3 (beroep Living Capital) en 201501475/1/A3 (beroep [appellant sub 2]) hebben Living Capital en [appellant sub 2] verzocht om wraking van de staatsraden mr. C.H.M. van Altena, mr. D.J.C. van den Broek en mr. J. Kramer (hierna: de staatsraden) als voorzitter onderscheidenlijk leden van de meervoudige kamer belast met de behandeling van deze zaken. Het wrakingsverzoek van 3 augustus 2015 van Living Capital is geregistreerd onder zaak nr. 201500846/2/A3 en dat van [appellant sub 2] onder zaak nr. 201501475/2/A3.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201500846/3/A3 en 201501475/3/A3.

Datum beslissing: 19 augustus 2015

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Beslissing op de verzoeken van:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Living Capital B.V., gevestigd te Amsterdam,

2. [appellant sub 2], wonend te [woonplaats],

verzoekers,

om toepassing van artikel 8:15 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb).

Procesverloop

Tijdens de openbare behandeling ter zitting van 3 augustus 2015 van de zaken met nrs. 201500846/1/A3 (beroep Living Capital) en 201501475/1/A3 (beroep [appellant sub 2]) hebben Living Capital en [appellant sub 2] verzocht om wraking van de staatsraden mr. C.H.M. van Altena, mr. D.J.C. van den Broek en mr. J. Kramer (hierna: de staatsraden) als voorzitter onderscheidenlijk leden van de meervoudige kamer belast met de behandeling van deze zaken. Het wrakingsverzoek van 3 augustus 2015 van Living Capital is geregistreerd onder zaak nr. 201500846/2/A3 en dat van [appellant sub 2] onder zaak nr. 201501475/2/A3.

De staatsraden hebben niet in de wraking berust.

Tijdens de openbare behandeling ter zitting van 13 augustus 2015 van de zaken met nrs. 201500846/2/A3 (verzoek Living Capital) en 201501475/2/A3 (verzoek [appellant sub 2]) hebben Living Capital en [appellant sub 2] verzocht om wraking van mr. P.B.M.J. van der Beek-Gillessen, mr. R. van der Spoel en mr. G. van der Wiel (hierna: de leden van de wrakingskamer) als leden van de meervoudige kamer belast met de behandeling van deze zaken. Het wrakingsverzoek van 13 augustus 2015 van Living Capital is geregistreerd onder zaak nr. 201500846/3/A3 en dat van [appellant sub 2] onder zaak nr. 201501475/3/A3.

De leden van de wrakingskamer hebben niet in de wraking berust.

De Afdeling heeft de wrakingsverzoeken van Living Capital en [appellant sub 2] op 18 augustus 2015 ter openbare zitting aan de orde gesteld, waar Living Capital en [appellant sub 2] niet zijn verschenen.

De leden van de wrakingskamer hebben geen gebruik gemaakt van de gelegenheid te worden gehoord.

Overwegingen

1. Living Capital en [appellant sub 2] hebben aan hun verzoek om wraking van de leden van de wrakingskamer ten grondslag gelegd dat de leden hun verzoeken met betrekking tot onder meer het wrakingsdossier - in een enkel geval zonder motivering - hebben afgewezen. Voorts hebben zij aan hun verzoek ten grondslag gelegd dat de voorzitter van de wrakingskamer geen vragen van verzoekers (meer) wenste te beantwoorden.

1.1. Hetgeen Living

Capital en [appellant sub 2] hebben aangevoerd levert geen feiten of omstandigheden op die erop wijzen dat de rechterlijke onpartijdigheid van de leden van de wrakingskamer schade zou kunnen lijden. Daarbij is van belang dat volgens vaste jurisprudentie het instrument van wraking niet bedoeld is om als rechtsmiddel tegen processuele beslissingen te worden aangewend. Zodanige beslissingen - mocht daar in dit geval al sprake van zijn - kunnen slechts leiden tot inwilliging van een wrakingsverzoek, indien deze op zich dan wel in onderlinge samenhang bezien een zwaarwegende aanwijzing opleveren voor het oordeel dat daaruit blijkt van partijdigheid van de staatsraad of de staatsraden die de betrokken beslissing of beslissingen heeft of hebben genomen. Daarvan is in dit geval niet gebleken.

Het optreden van de voorzitter van de wrakingskamer heeft plaatsgevonden in het kader van de taakuitoefening van de staatsraad om als voorzitter de orde en voortgang op de zitting te bewaken en kan als zodanig geen feit of omstandigheid opleveren op grond waarvan geoordeeld moet worden dat sprake is van vooringenomenheid dan wel de gerechtvaardigde vrees daarvoor.

De verzoeken van Living Capital en [appellant sub 2] worden afgewezen.

1.2. De Afdeling bepaalt voorts dat een volgend wrakingsverzoek van Living Capital en/of [appellant sub 2] om wraking van (leden van) de wrakingskamer in de onderhavige zaken met toepassing van artikel 8:18, vierde lid, van de Awb niet in behandeling zal worden genomen.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst de verzoeken af.

Aldus vastgesteld door mr. H. Troostwijk, voorzitter, en mr. E. Steendijk en mr. J.J. van Eck, leden, in tegenwoordigheid van mr. E.J. de Jager, griffier.

w.g. Troostwijk w.g. De Jager

voorzitter griffier

Uitgesproken in het openbaar op 19 augustus 2015

704.