Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2015:2704

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
26-08-2015
Datum publicatie
26-08-2015
Zaaknummer
201401664/3/R3
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 19 december 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Euterpelaan-Oss-2013" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201401664/3/R3.

Datum uitspraak: 26 augustus 2015

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de stichting Stichting Educatie Regenboog (hierna: de Stichting), gevestigd te Oss,

appellante,

en

de raad van de gemeente Oss,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 19 december 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Euterpelaan-Oss-2013" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft onder meer de Stichting beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 4 december 2014, waar onder meer de Stichting, vertegenwoordigd door mr. E. Yilmaz, en de raad, vertegenwoordigd door mr. E Steemers en ing. P.J.A. van der Zwet, beiden werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Bij uitspraak, deels tussenuitspraak van 18 februari 2015, in zaak nr. 201401664/1/R3, heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen 16 weken na de verzending van de tussenuitspraak het daarin omschreven gebrek in het besluit van 19 december 2013 te herstellen. Deze tussenuitspraak is aangehecht.

Bij besluit van 4 juni 2015 heeft de raad het besluit van 19 december 2013 gewijzigd.

De Stichting is in de gelegenheid gesteld haar zienswijze over de wijze waarop het gebrek is hersteld naar voren te brengen. Van deze mogelijkheid heeft zij geen gebruik gemaakt.

De Afdeling heeft bepaald dat een nadere zitting achterwege blijft.

Vervolgens heeft de Afdeling het onderzoek gesloten.

Overwegingen

1. De Afdeling heeft in voornoemde tussenuitspraak overwogen dat aan het perceel Palestrinastraat 1a niet de bestemming "Gemengd - 2" is toegekend, zoals de raad heeft beoogd. Nu aan het perceel de bestemming "Gemengd - 3" was toegekend en het plan ter plaatse andere mogelijkheden bood dan de raad heeft beoogd, is het besluit van 19 december 2013 in zoverre niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid en niet deugdelijk gemotiveerd.

Gelet op het in de tussenuitspraak geconstateerde gebrek is het beroep van de Stichting gegrond en dient het besluit van 19 december 2013 in zoverre wegens strijd met artikel 3:2 en 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) te worden vernietigd.

2. Naar aanleiding van de tussenuitspraak heeft de raad bij besluit van 4 juni 2015 het plan gewijzigd door aan het perceel Palestrinastraat 1a de bestemming "Gemengd - 2" toe te kennen. Het beroep van de Stichting wordt gelet op artikel 6:19, eerste lid, van de Awb geacht mede te zijn gericht tegen het besluit van 4 juni 2015.

3. De Stichting heeft naar aanleiding van het besluit van 4 juni 2015 geen zienswijze ingediend. De Afdeling leidt hieruit af dat de Stichting geen bezwaren heeft tegen dat besluit. Het van rechtswege ontstane beroep is ongegrond.

4. De raad dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verklaart het beroep tegen het besluit van de raad van de gemeente Oss van 19 december 2013 gegrond;

II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Oss van 19 december 2013, voor zover het betreft het plandeel met de bestemming "Gemengd ¬- 3" voor het perceel Palestrinastraat 1a;

III. verklaart het beroep tegen het besluit van de raad van de gemeente Oss van 4 juni 2015 ongegrond;

IV. veroordeelt de raad van de gemeente Oss tot vergoeding van bij de stichting Stichting Educatie Regenboog in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 974,00 (zegge: negenhonderdvierenzeventig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

V. gelast dat de raad van de gemeente Oss aan de stichting Stichting Educatie Regenboog het door haar voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 318,00 (zegge: driehonderdachttien euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. W.D.M. van Diepenbeek, voorzitter, en mr. B.J. van Ettekoven en mr. S.J.E. Horstink-von Meyenfeldt, leden, in tegenwoordigheid van mr. C.S. Bongertman, griffier.

w.g. Van Diepenbeek w.g. Bongertman

voorzitter griffier

Uitgesproken in het openbaar op 26 augustus 2015

709.