Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2015:2543

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
22-07-2015
Datum publicatie
05-08-2015
Zaaknummer
201504267/2/R6
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Vereenvoudigde behandeling
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 30 maart 2015 heeft de minister het "Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201504267/2/R6.

Datum uitspraak: 22 juli 2015

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak na vereenvoudigde behandeling (artikel 8:54 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)) in het geding tussen:

[appellant], wonend te Lieren, gemeente Apeldoorn,

en

de minister van Infrastructuur en Milieu,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 30 maart 2015 heeft de minister het "Tracébesluit A1 Apeldoorn-Zuid - Beekbergen" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft [appellant] beroep ingesteld.

De minister heeft een verweerschrift ingediend.

[appellant] heeft nadere stukken ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

Overwegingen

1. Ingevolge artikel 6:13 van de Awb kan geen beroep bij de bestuursrechter worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 naar voren heeft gebracht.

2. [appellant] heeftgeen zienswijzen over het ontwerp-tracébesluit naar voren gebracht. De Afdeling ziet geen aanleiding voor het oordeel dat dat het niet naar voren brengen van een zienswijze [appellant] niet kan worden verweten.

3. Geen rechtvaardiging is gelegen in de door [appellant] gestelde omstandigheid dat zij in de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage lag elders verbleef in verband met een verbouwing. Dit is een persoonlijke omstandigheid die voor haar eigen risico dient te blijven.

[appellant] heeft voorts gesteld dat het tracébesluit op voor haar nadelige wijze afwijkt van het ontwerp-tracébesluit, omdat in het tracébesluit is aangegeven dat de extra rijstrook aansluit op de spitsstrook van de A50, hetgeen in het ontwerpbesluit nog niet aan de orde zou zijn geweest. De Afdeling constateert evenwel dat in het ontwerp-tracébesluit, op pagina 22, de aansluiting van de extra rijstrook op de spitsstrook van de A50 is vermeld. Gelet daarop is de Afdeling niet gebleken dat het tracébesluit in dit opzicht gewijzigd is ten opzichte van het ontwerpbesluit.

4. Het beroep is kennelijk niet-ontvankelijk.

5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Aldus vastgesteld door mr. Th. C. van Sloten, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. E.K. van Leening, griffier.

w.g. Van Sloten w.g. Van Leening

lid van de enkelvoudige kamer griffier

Uitgesproken in het openbaar op 22 juli 2015

Tegen deze uitspraak kan verzet worden gedaan bij de Afdeling (artikel 8:55 van de Awb).

- Verzet dient schriftelijk en binnen zes weken na verzending van deze uitspraak te worden gedaan.

- In het verzetschrift moeten de redenen worden vermeld waarom de indiener het niet eens is met de gronden waarop de beslissing is gebaseerd.

- Indien de indiener over het verzet door de Afdeling wenst te worden gehoord, dient dit in het verzetschrift te worden gevraagd. Het horen gebeurt dan uitsluitend over het verzet.

513.