Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2015:2146

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
08-07-2015
Datum publicatie
08-07-2015
Zaaknummer
201309028/2/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 4 juli 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "De Liede" vastgesteld.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht
Wet ruimtelijke ordening
Besluit ruimtelijke ordening
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOM 2016/429
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201309028/2/R1.

Datum uitspraak: 8 juli 2015

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellante], gevestigd te Lijnden, gemeente Haarlemmermeer,

en

de raad van de gemeente Haarlemmermeer,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 4 juli 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "De Liede" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft onder meer [appellante] beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 30 september 2014, waar onder meer [appellante], vertegenwoordigd door mr. C.M.M. van Mil, advocaat te Amsterdam, en de raad, vertegenwoordigd door mr. J. Oosterhof, drs. G. Enserink, L. Herveille en J.N. Jonker, allen werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Bij tussenuitspraak van 4 februari 2015 in zaak nr. 201309028/1/R1 heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen 16 weken na verzending van de tussenuitspraak het daarin omschreven gebrek in het besluit van 4 juli 2013 te herstellen. De tussenuitspraak is aangehecht.

De raad en [appellante] hebben een nader stuk ingediend.

Vervolgens heeft de Afdeling het onderzoek gesloten.

Overwegingen

1. De Afdeling heeft in de tussenuitspraak van 4 februari 2015 overwogen dat het besluit van 4 juli 2013, wat betreft het in artikel 7, lid 7.3.1, onder a, eerste gedachtestreepje, van de planregels opgenomen aantal van maximaal 20 toegestane (zee)containers, niet met de vereiste zorgvuldigheid is voorbereid.

2. Gelet op hetgeen in de tussenuitspraak is overwogen is het beroep van [appellante] tegen het besluit van 4 juli 2013 gegrond. Dat besluit dient te worden vernietigd voor zover het betreft artikel 7, lid 7.3.1, onder a, eerste gedachtestreepje, van de planregels.

3. De raad heeft nagelaten om binnen de in de tussenuitspraak van 4 februari 2015 opgenomen termijn het geconstateerde gebrek te herstellen. De raad heeft toegelicht dat hij tot de constatering is gekomen dat het niet nodig is om in het plan het maximaal aantal toegestane (zee)containers vast te leggen. Volgens de raad kan derhalve worden volstaan met een vernietiging van voormelde planregel. [appellante] heeft toegelicht dat zij zich kan vinden in deze oplossing. Gelet hierop bestaat geen aanleiding om ingevolge artikel 8:72, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht de raad op te dragen om een nieuw besluit te nemen.

4. Gelet op overweging 2 ziet de Afdeling aanleiding uit oogpunt van rechtszekerheid en gelet op artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening, de raad op te dragen het hierna in de beslissing nader aangeduide onderdeel van deze uitspraak binnen vier weken na verzending van de uitspraak te verwerken op de landelijke voorziening, www.ruimtelijkeplannen.nl.

5. De raad dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verklaart het beroep gegrond;

II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Haarlemmermeer van 4 juli 2013, waarbij het bestemmingsplan "De Liede" is vastgesteld, voor zover het betreft artikel 7, lid 7.3.1, onder a, eerste gedachtestreepje, van de planregels;

III. draagt de raad van de gemeente Haarlemmermeer op om binnen vier weken na verzending van deze uitspraak ervoor zorg te dragen dat het onder II genoemde onderdeel wordt verwerkt in het elektronisch vastgestelde plan dat te raadplegen is op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl;

IV. veroordeelt de raad van de gemeente Haarlemmermeer tot vergoeding van bij [appellante] in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 980,00 (zegge: negenhonderdtachtig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

V. gelast dat de raad van de gemeente Haarlemmermeer aan [appellante] het door haar voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 318,00 (zegge: driehonderdachttien euro) vergoedt;

Aldus vastgesteld door mr. Th.C. van Sloten, voorzitter, en mr. J. Kramer en mr. J.W. van de Gronden, leden, in tegenwoordigheid van mr. J. Schaaf, griffier.

w.g. Van Sloten w.g. Schaaf

voorzitter griffier

Uitgesproken in het openbaar op 8 juli 2015

523.