Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2015:2089

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
24-06-2015
Datum publicatie
01-07-2015
Zaaknummer
201503243/2/R2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 29 januari 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Rembrandtlaan 2014" vastgesteld.

Wetsverwijzingen
Algemene wet bestuursrecht
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JOM 2016/407
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201503243/2/R2.

Datum uitspraak: 24 juni 2015

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

de vereniging Bewonersvereniging Bilthoven-Noord en de stichting Stichting Wijkraad de Leijen (hierna: de Bewonersvereniging en de Wijkraad), beide gevestigd te Bilthoven, gemeente De Bilt,

verzoekers,

en

de raad van de gemeente de Bilt,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 29 januari 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Rembrandtlaan 2014" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben onder meer de Bewonersvereniging en de Wijkraad beroep ingesteld.

Voorts hebben de Bewonersvereniging en de Wijkraad de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzieningenrechter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 15 juni 2015, waar de Bewonersvereniging en de Wijkraad, vertegenwoordigd door [gemachtigde A] en [gemachtigde B], en de raad, vertegenwoordigd door I. de Feijter, werkzaam bij Rho Adviseurs B.V., en M. Corsel en A. van Breda, beiden werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. Voorts is ter zitting [eigenaar gronden], bijgestaan door [gemachtigde C], gehoord.

Overwegingen

1. De Bewonersvereniging en de Wijkraad beogen met hun verzoek te voorkomen dat, voordat uitspraak is gedaan in de bodemprocedure, op grond van het plan, voor zover het betreft de plandelen met de bestemming "Bedrijf" en Gemengd - 2" betreffende de gronden tussen de Jan Steenlaan, Rembrandtlaan en het spoor, bekend als ‘de kop’, omgevingsvergunningen worden verleend voor de realisatie van het complex De Timpe en een nieuw kantoorgebouw. [eigenaar gronden], de eigenaar van de voormelde gronden, heeft ter zitting evenwel verklaard dat hij geen omgevingsvergunning voor bouwen als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zal aanvragen alvorens de Afdeling in de bodemprocedure uitspraak heeft gedaan. Voorts heeft hij verklaard dat het, naar schatting, nog ongeveer twee jaar zal duren voordat ter plaatse met bouwen of andere werkzaamheden kan worden begonnen. Onder deze omstandigheden is met het verzoek geen spoedeisend belang gemoeid dat het treffen van de verzochte voorziening kan rechtvaardigen.

2. Het verzoek dient te worden afgewezen.

3. Voor een proceskostenvergoeding bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. J.C. Kranenburg, als voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. C.F. Donner-Haan, griffier.

w.g. Kranenburg w.g. Donner-Haan

voorzieningenrechter griffier

Uitgesproken in het openbaar op 24 juni 2015

743.