Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2015:1827

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
10-06-2015
Datum publicatie
10-06-2015
Zaaknummer
201403079/3/R4
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 13 februari 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Haarwijk-Noord" gewijzigd vastgesteld.

Wetsverwijzingen
Wet ruimtelijke ordening
Algemene wet bestuursrecht
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
TBR 2015/149 met annotatie van H.J. de Vries
JOM 2015/1200
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201403079/3/R4.

Datum uitspraak: 10 juni 2015

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

1. de vereniging Vereniging van Eigenaren Koningin Wilhelminalaan 71 t/m 107 oneven te Gorinchem, gevestigd te Gorinchem,

2. [appellant sub 2], wonend te [woonplaats],

appellanten,

en

de raad van de gemeente Gorinchem,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 13 februari 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Haarwijk-Noord" gewijzigd vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben de VvE en [appellant sub 2] beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 29 oktober 2014, waar de VvE, vertegenwoordigd door mr. A. Barada, [appellant sub 2], bijgestaan door mr. J.M. Smits, en de raad, vertegenwoordigd door R.H. Osenga en V. Buil, beiden werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Bij tussenuitspraak van 3 december 2014, in zaak nr. 201403079/1/R4, heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen 26 weken na de verzending van tussenuitspraak het daarin omschreven gebrek in het besluit van 13 februari 2014 te herstellen. Deze tussenuitspraak is aangehecht.

Bij brief van 7 mei 2015 heeft de raad om verlenging van de termijn van

26 weken verzocht.

Bij brief van 27 mei 2015 is dit verzoek afgewezen.

Met toepassing van artikel 8:57, tweede lid, aanhef en onder b, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) heeft de Afdeling bepaald dat een tweede onderzoek ter zitting achterwege blijft.

Vervolgens heeft de Afdeling het onderzoek gesloten.

Overwegingen

1. De tussenuitspraak verplicht, gelet op artikel 8:51a, tweede lid, van de Awb, het gebrek te herstellen binnen de daartoe gestelde termijn. De in de tussenuitspraak opgenomen hersteltermijn, die liep tot 3 juni 2015, is ongebruikt verstreken, zodat niet is voldaan aan de door de Afdeling in de tussenuitspraak gegeven opdracht. Het in de tussenuitspraak omschreven gebrek in het besluit van 13 februari 2014 is derhalve niet hersteld.

2. Gezien overweging 3.5 van de tussenuitspraak ziet de Afdeling in hetgeen de VvE en [appellant sub 2] hebben aangevoerd aanleiding voor het oordeel dat het bestreden besluit wat betreft de bestemming "Gemengd-1" voor het perceel [locatie] niet met de ingevolge artikel 3:2 van de Awb vereiste zorgvuldigheid is voorbereid en voorts niet berust op een ingevolge artikel 3:46 van de Awb vereiste deugdelijke motivering.

3. De beroepen zijn gegrond, zodat het bestreden besluit wat betreft het plandeel met de bestemming "Gemengd-1" voor zover betrekking hebbend op het perceel [locatie] wegens strijd met artikel 3:2 en artikel 3:46 van de Awb dient te worden vernietigd.

4. De raad dient op na te melden wijze te worden veroordeeld tot het vergoeden van de proceskosten.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verklaart de beroepen gegrond;

II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Gorinchem van 13 februari 2014 waarbij het bestemmingsplan "Haarwijk-Noord" is vastgesteld, voor zover het betreft het plandeel met de bestemming "Gemengd-1" voor zover betrekking hebbend op het perceel [locatie] te Gorinchem;

III. draagt de raad van de gemeente Gorinchem op om binnen 26 weken na de verzending van deze uitspraak met inachtneming van hetgeen daarin ten aanzien van het onder II genoemde plandeel is overwogen een nieuw besluit te nemen en dit op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te maken;

IV. veroordeelt de raad van de gemeente Gorinchem tot vergoeding van bij de vereniging Vereniging van Eigenaren Koningin Wilhelminalaan 71 t/m 107 oneven te Gorinchem in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 980,00 (zegge: negenhonderdtachtig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

veroordeelt de raad van de gemeente Gorinchem tot vergoeding van bij [appellant sub 2] in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 980,00 (zegge: negenhonderdtachtig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

V. gelast dat de raad van de gemeente Gorinchem aan appellanten het door hen voor de behandeling van de beroepen betaalde griffierecht ten bedrage van € 328,00 (zegge: driehonderdachtentwintig euro) voor de vereniging Vereniging van Eigenaren Koningin Wilhelminalaan 71 t/m 107 oneven te Gorinchem en € 165,00 (zegge: honderdvijfenzestig euro) voor [appellant sub 2] vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. N.S.J. Koeman, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. A. Verhoeven, griffier.

w.g. Koeman w.g. Verhoeven

lid van de enkelvoudige kamer griffier

Uitgesproken in het openbaar op 10 juni 2015

690.