Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2015:1629

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
27-05-2015
Datum publicatie
27-05-2015
Zaaknummer
201310759/2/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - meervoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 26 september 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Heel Panheel" vastgesteld.

Wetsverwijzingen
Wet ruimtelijke ordening
Wet ruimtelijke ordening 3.1
Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Omgevingsvergunning in de praktijk 2015/6957
JBO 2015/199 met annotatie van D. van der Meijden
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201310759/2/R1.

Datum uitspraak: 27 mei 2015

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Landbouwbedrijf [appellante], gevestigd te Heel, gemeente Maasgouw,

appellante,

en

de raad van de gemeente Maasgouw,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 26 september 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Heel Panheel" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft onder meer [appellante] beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

[appellante] heeft nadere stukken ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 14 oktober 2014, waar onder meer [appellante], vertegenwoordigd door [gemachtigde], bijgestaan door mr. Th.J.H.M. Linssen, advocaat te Tilburg, en de raad, vertegenwoordigd door mr. E.J.T.H.M. Savelkoul en N.J. Brouwers, beiden werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Bij tussenuitspraak van 10 december 2014 in zaak nr. 201310759/1/R1 heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen 16 weken na verzending van de tussenuitspraak het daarin omschreven gebrek in het besluit van 26 september 2013 te herstellen. De tussenuitspraak is aangehecht.

Bij besluit van 19 maart 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Heel Panheel" gewijzigd vastgesteld.

[appellante] heeft, daartoe in de gelegenheid gesteld, haar zienswijze naar voren gebracht over de wijze waarop het gebrek is hersteld.

De Afdeling heeft bepaald dat een nadere zitting achterwege blijft.

Vervolgens heeft de Afdeling het onderzoek gesloten.

Overwegingen

1. De Afdeling heeft in de tussenuitspraak van 10 december 2014 overwogen dat de raad het besluit van 26 september 2013, voor zover het betreft de dubbelbestemming "Waarde-Archeologie" voor het perceel [locatie] en de percelen van [appellante] gelegen parallel aan de Napoleonseweg Noord, niet met de vereiste zorgvuldigheid heeft voorbereid. De Afdeling heeft hiertoe overwogen dat [appellante] heeft toegelicht dat op de locaties van de percelen zich voorheen plassen bevonden, deze plassen zijn drooggelegd waarna weer landbouwgrond is opgespoten. De raad is gelet hierop onvoldoende nagegaan wat voor nut het verrichten van archeologisch onderzoek op de locaties heeft. Het besluit is in zoverre genomen in strijd met artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb).

2. Gelet op hetgeen in de tussenuitspraak is overwogen is het beroep van [appellante] tegen het besluit van 26 september 2013 gegrond. Dat besluit dient te worden vernietigd voor zover het betreft de dubbelbestemming "Waarde-Archeologie" voor het perceel [locatie] en de percelen van [appellante] gelegen parallel aan de Napoleonseweg Noord.

3. Bij besluit van 19 maart 2015 heeft de raad het bestemmingsplan "Heel Panheel" opnieuw vastgesteld. De raad heeft het plan in zoverre gewijzigd door aan de percelen van [appellante] gelegen parallel aan de Napoleonseweg Noord niet de dubbelbestemming "Waarde-Archeologie" toe te kennen. De raad heeft voorts nader gemotiveerd waarom deze dubbelbestemming wel wordt toegekend aan het perceel [locatie].

4. Het besluit van 19 maart 2015, waarbij de raad het besluit van 26 september 2013 heeft gewijzigd, is ingevolge artikel 6:19, eerste lid, van de Awb mede onderwerp van het geding. [appellante] heeft in haar zienswijze te kennen gegeven dat zij zich met dit besluit kan verenigen. Gelet hierop moet haar van rechtswege ontstane beroep tegen het besluit van 19 maart 2015 geacht worden te zijn ingetrokken.

5. De raad dient ten aanzien van [appellante] op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verklaart het beroep van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Landbouwbedrijf [appellante] tegen het besluit van de raad van de gemeente Maasgouw van 26 september 2013 gegrond;

II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Maasgouw van 26 september 2013 , waarbij het bestemmingsplan "Heel Panheel" is vastgesteld, voor zover het betreft de dubbelbestemming "Waarde-Archeologie" voor het perceel [locatie] en de percelen van [appellante] gelegen parallel aan de Napoleonseweg Noord;

III. veroordeelt de raad van de gemeente Maasgouw tot vergoeding van bij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Landbouwbedrijf [appellante] in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 1.225,00 (zegge: twaalfhonderdvijfentwintig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

IV. gelast dat de raad van de gemeente Maasgouw aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Landbouwbedrijf [appellante] het door haar voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 318,00 (zegge: driehonderdachttien euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. J.E.M. Polak, voorzitter, en mr. M.A.A. Mondt-Schouten en mr. J.A. Hagen, leden, in tegenwoordigheid van mr. J. Schaaf, griffier.

w.g. Polak w.g. Schaaf

voorzitter griffier

Uitgesproken in het openbaar op 27 mei 2015

523.