Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2014:708

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
18-02-2014
Datum publicatie
26-02-2014
Zaaknummer
201401278/1/A2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Mondelinge uitspraak
Inhoudsindicatie

Het beroep richt zich tegen het besluit van het centraal stembureau van 7 februari 2014, waarbij het de samenvoeging van de aanduidingen ABB, Bernheze Solidair en OPG tot ABB/Bernheze Solidair/OPG geldig heeft verklaard.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201401278/1/A2.

Datum uitspraak: 18 februari 2014 AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK PROCES-VERBAAL van de mondelinge uitspraak (artikel 8:67 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen: [appellant], wonend te Heeswijk-Dinther, gemeente Bernheze, en het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Bernheze,

verweerder. Openbare zitting gehouden op 18 februari 2014 om 15:00 uur. Tegenwoordig:

Staatsraad mr. J.E.M. Polak voorzitter (vz.)

Staatsraad mr. R.W.L. Loeb rapporteur (rapp.)

Staatsraad mr. B.J. van Ettekoven lid ambtenaar van staat: mr. M.R. Poot Verschenen:

[appellant]. Het beroep richt zich tegen het besluit van het centraal stembureau van 7 februari 2014, waarbij het de samenvoeging van de aanduidingen ABB, Bernheze Solidair en OPG tot ABB/Bernheze Solidair/OPG geldig heeft verklaard. De Afdeling

verklaart het beroep ongegrond. Daartoe overweegt zij het volgende. [appellant] betoogt dat het centraal stembureau de samenvoeging van de aanduidingen ABB, Bernheze Solidair en OPG tot ABB/Bernheze Solidair/OPG niet geldig heeft mogen verklaren, omdat deze samenvoeging vooruitloopt op een door de voorzitter van de OPG gewenste fusie van deze partijen. Deze beoogde fusie wordt door het overgrote deel van de leden niet gesteund. Om die reden heeft de voorzitter de lijstencombinatie tegen de wil van de leden in gerealiseerd, aldus [appellant]. In dat verband betoogt hij ook, dat de volmacht niet geldig was. Ingevolge artikel H 3, derde lid, van de Kieswet is degene die de lijst inlevert, bevoegd daarboven een aanduiding te plaatsen, gevormd door samenvoeging van voor de desbetreffende verkiezing geregistreerde aanduidingen of afkortingen daarvan, indien hem daartoe de bevoegdheid is verleend door de gemachtigden van de onderscheidene groeperingen. Verklaringen van de gemachtigden waaruit deze bevoegdheid blijkt, worden bij de lijst overgelegd. Een aldus gevormde aanduiding mag niet meer dan 35 letters of andere tekens bevatten. Ingevolge artikel I 6, tweede lid, schrapt het centraal stembureau, in de volgorde in dit lid aangewezen, de aanduiding van een politieke groepering van de lijst voor een kieskring, indien:

a. een daarop betrekking hebbende verklaring als bedoeld in het derde lid van artikel H 3 ontbreekt;

b. de aanduiding geplaatst is boven meer dan één van de bij het hoofdstembureau ingeleverde lijsten. Aan de vereisten voor het samenvoegen van de aanduidingen ABB, Bernheze Solidair en OPG tot ABB/Bernheze Solidair/OPG is voldaan. De Kieswet biedt geen grondslag om die aanduiding te schrappen. De omstandigheid dat de verklaring van de op de kieslijst van de OPG vermelde gemachtigde niet in overeenstemming is met de wil van de leden van die partij, zoals [appellant] stelt, betreft een interne aangelegenheid van OPG die niet behoort tot de in artikel I 6, tweede lid, van de Kieswet vermelde gronden. Nu de overgelegde volmacht strookte met het uittreksel van de Kamer van Koophandel, kan het centraal stembureau niet met vrucht worden tegenworpen, dat het daar niet op mocht afgaan. Het betoog faalt. Het betoog van [appellant] dat de samenvoeging van de aanduidingen ABB, Bernheze Solidair en OPG tot ABB/Bernheze Solidair/OPG verwarrend en misleidend is, faalt evenzeer, nu dit evenmin tot de gronden tot schrapping van de samengevoegde aanduiding behoort. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. w.g. Polak w.g. Poot

voorzitter ambtenaar van staat 362-705.