Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2014:707

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
14-02-2014
Datum publicatie
26-02-2014
Zaaknummer
201401274/1/A2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Mondelinge uitspraak
Inhoudsindicatie

Het beroep richt zich tegen het besluit van het centraal stembureau van 7 februari 2014, waarbij de lijst "Blanco lijst (HDW)" ongeldig is verklaard.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201401274/1/A2.

Datum uitspraak: 14 februari 2014 AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK PROCES-VERBAAL van de mondelinge uitspraak (artikel 8:67 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen: [appellant], wonend te Zoetermeer, en het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraad van Zoetermeer,

verweerder. Openbare zitting gehouden op 14 februari 2014 om 12:00 uur. Tegenwoordig:

Staatsraad mr. H. Troostwijk voorzitter

Staatsraad mr. A.W.M. Bijloos lid

Staatsraad mr. C.J. Borman rapporteur ambtenaar van staat mr. M.R. Poot

jurist mr. M. Rijsdijk griffier Verschenen:

[appellant], in persoon en bijgestaan door mr. J.G.M. Diender;

Het centraal stembureau, vertegenwoordigd door mr. A.C. Rop en mr. E.C. Pietermaat, beiden advocaat te Den Haag, en mr. J.H.F.M. Merks en V. Brand.

De Kiesraad, vertegenwoordigd door mr. J.P. Alspeer, werkzaam aldaar. Het beroep richt zich tegen het besluit van het centraal stembureau van 7 februari 2014, waarbij de lijst "Blanco lijst (HDW)" ongeldig is verklaard. De Afdeling:

verklaart het beroep ongegrond. Daartoe overweegt de Afdeling het volgende. Ingevolge artikel H 1, derde lid, van de Kieswet wordt bij algemene maatregel van bestuur geregeld waar en wanneer de formulieren voor de kandidatenlijsten, kosteloos, voor de kiezers verkrijgbaar zijn. Bij ministeriële regeling wordt voor het formulier een model vastgesteld. Ingevolge artikel I 5, aanhef en onder a, is voor een kieskring de lijst ongeldig die niet op de dag van de kandidaatstelling tussen negen en zeventien uur bij het centraal stembureau is ingeleverd. Ingevolge de aanhef en onder d, is voor een kieskring de lijst ongeldig die niet voldoet aan het bij ministeriële regeling vastgestelde model. Ingevolge artikel H 1 van het Kiesbesluit zijn de formulieren, bedoeld in artikel H 1, derde lid, van de Kieswet gedurende drie weken vóór en op de dag van de kandidaatstelling verkrijgbaar bij elke gemeente. Volgens het proces-verbaal van de zitting van het centraal stembureau die overeenkomstig artikel I 4 van de Kieswet op vrijdag 7 februari 2014 om 16:00 uur is gehouden, heeft het centraal stembureau de lijst "Blanco lijst (HDW)" ongeldig verklaard, omdat deze na het verstrijken van de termijn op 3 februari 2014, 17:00 uur is ingediend. [appellant] betoogt dat het centraal stembureau ten onrechte de kandidatenlijst ongeldig heeft verklaard. Daartoe voert hij aan dat hij de kandidatenlijst wel binnen de daarvoor gestelde termijn heeft ingediend. Dat hij de lijst niet op het model H 1-formulier heeft ingediend, is te wijten aan het centraal stembureau, zodat hem dat niet kan worden tegengeworpen. Ingevolge artikel I 5 van de Kieswet moest de kandidatenlijst op 3 februari 2014 voor 17:00 uur op het daartoe wettelijk voorgeschreven model H 1-formulier zijn ingediend. Er bestaat geen vrijheid voor het centraal stembureau om van deze kieswettelijke eisen af te wijken. [appellant] heeft de lijst niet vóór vermeld tijdstip op het voorgeschreven formulier ingediend. Het is de verantwoordelijkheid van degene die de kandidatenlijst inlevert dat de in te leveren lijst voldoet aan de wettelijke vereisten. [appellant] heeft niet aannemelijk gemaakt dat formulieren model H 1 niet gedurende de in artikel H 1 van het Kiesbesluit vermelde periode verkrijgbaar waren bij de gemeente. Dat de door het centraal stembureau in januari verstrekte usb-stick niet naar behoren zou hebben gefunctioneerd, wat daar ook van zij, leidt niet tot een ander oordeel. Het betoog van [appellant] dat het centraal stembureau hem de mogelijkheid tot beroep heeft willen onthouden, kan het besluit van 7 februari 2014 niet aantasten, reeds omdat [appellant] tijdig beroep heeft ingesteld tegen dit besluit. Dat de burgemeester en twee wethouders lid zijn van het centraal stembureau van vijf leden, is niet in strijd met de Kieswet. Evenmin bestaat, gelet op het vorenoverwogene, grond voor het oordeel dat het centraal stembureau vooringenomen was of onzorgvuldig heeft gehandeld. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. w.g. Troostwijk w.g. Poot

voorzitter ambtenaar van staat 362-705.