Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2014:589

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
11-02-2014
Datum publicatie
19-02-2014
Zaaknummer
201309926/3/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 12 juni 2013, nr. 22, heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Texel 2013" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201309926/3/R1.

Datum uitspraak: 11 februari 2014

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hooge Staete Projectontwikkeling B.V., gevestigd te Baarn, en andere om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

1. [verzoeker sub 1], wonend te De Waal, gemeente Texel,

2. [verzoeker sub 2], wonend te Den Hoorn, gemeente Texel,

3. de vereniging Vereniging van Eigenaren De Luwe Hoek, gevestigd te Den Burg, gemeente Texel,

4. [verzoeker sub 4A] en [verzoekster sub 4B], wonend te De Waal, gemeente Texel (hierna tezamen: [verzoeker sub 4]),

5. [verzoeker sub 5], wonend te Den Hoorn, gemeente Texel, en anderen,

6. [verzoeker sub 6], wonend te De Cocksdorp, gemeente Texel,

en

de raad van de gemeente Texel,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 12 juni 2013, nr. 22, heeft de raad het bestemmingsplan "Buitengebied Texel 2013" vastgesteld.

Hooge Staete en andere hebben de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 28 januari 2014, waar de raad, vertegenwoordigd door mr. C.H. Witte en mr. E.H.D. Lindenbergh, werkzaam bij de gemeente, is verschenen.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2. Hooge Staete en andere verzoeken om bij wijze van voorlopige voorziening de opschorting van de inwerkingtreding van het plandeel met de bestemming "Recreatie - Verblijfsrecreatieve terreinen" aan de Schumakersweg 3 op te heffen.

2.1. Ingevolge artikel 8.4, van de Wet ruimtelijk ordening wordt, indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Bij de toewijzing van het verzoek geeft de voorzitter aan op welke onderdelen van het bestemmingsplan de voorlopige voorziening betrekking heeft.

2.2. [verzoeker sub 1], [verzoeker sub 2], De Luwe Hoek, [verzoeker sub 4], [verzoeker sub 5] en anderen en [verzoeker sub 6] hebben gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot het vaststellen van het bestemmingsplan "Buitengebied Texel 2013" verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening gedaan. Als gevolg hiervan is de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan opgeschort totdat op deze verzoeken is beslist. Geen van deze verzoeken heeft betrekking op het plandeel met de bestemming "Recreatie - Verblijfsrecreatieve terreinen" aan de Schumakersweg 3. Bij uitspraak van heden in zaak nr. 201309926/2/R1, heeft de voorzitter op de verzoeken beslist. Het bestemmingsplan, voor zover het betreft het plandeel met de bestemming "Recreatie - Verblijfsrecreatieve terreinen" aan de Schumakersweg 3, treedt daarmee in werking. Hooge Staete en andere hebben derhalve geen belang meer bij het treffen van de door hen verzochte voorlopige voorziening. Gelet hierop bestaat aanleiding het verzoek af te wijzen.

2.3. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. N.S.J. Koeman, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. J. Schaaf, ambtenaar van staat.

w.g. Koeman w.g. Schaaf

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 11 februari 2014

523.