Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2014:4364

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
03-12-2014
Datum publicatie
03-12-2014
Zaaknummer
201310875/3/R4
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 10 oktober 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Recreatiepark d'Olde Kamp te Ansen" partieel hervastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201310875/3/R4.

Datum uitspraak: 3 december 2014

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de stichting Stichting Mooi Ansen, gevestigd te Ansen, gemeente

De Wolden,

appellante,

en

de raad van de gemeente De Wolden,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 10 oktober 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Recreatiepark d'Olde Kamp te Ansen" partieel hervastgesteld.

Tegen dit besluit heeft de Stichting beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

De zaak is ter zitting behandeld op 6 februari 2014, waar de Stichting, vertegenwoordigd door [gemachtigde], bijgestaan door mr. M.T. Hoen, advocaat te Gorredijk, en de raad, vertegenwoordigd door J. Nijzing, werkzaam bij de gemeente, en [gemachtigde], zijn verschenen.

Voorts is ter zitting Recreatiepark d’Olde Kamp, vertegenwoordigd door [gemachtigde], gehoord.

Bij tussenuitspraak van 4 juni 2014, zaak nrs. 201310875/1/R4 en 201310875/2/R4, heeft de voorzitter (thans: de voorzieningenrechter) de raad opgedragen om binnen 16 weken na de verzending van de tussenuitspraak het daarin omschreven gebrek in het besluit van 10 oktober 2013 te herstellen. Deze tussenuitspraak is aangehecht.

Bij besluit van 11 september 2014 heeft de raad artikel 5, van de planregels van het bestemmingsplan "Recreatiepark d'Olde Kamp te Ansen" opnieuw vastgesteld.

Partijen zijn in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen over het besluit van 11 september 2014 naar voren te brengen.

De voorzieningenrechter heeft bepaald dat een nadere zitting achterwege blijft.

Vervolgens heeft de voorzieningenrechter het onderzoek gesloten.

Overwegingen

1. In de tussenuitspraak is geoordeeld dat het besluit van 10 oktober 2013 in strijd met artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: de Wro) tot stand is gekomen. Daartoe is overwogen dat artikel 5 van de planregels niet garandeert dat de maatregelen worden getroffen, die de raad noodzakelijk acht ter voorkoming van de verstoring van diersoorten door verlichting op het terrein van recreatiepark d’Olde Kamp, zoals vermeld in het door Oranjewoud B.V. opgestelde rapport "Uitbreiding recreatiepark d’Olde Kamp Ansen, Toetsing Natuurwetgeving" van mei 2008, zoals gewijzigd in augustus 2011.

Gelet hierop is het beroep van de Stichting gegrond, zodat het besluit van 10 oktober 2013 wegens strijd met artikel 3.1 van de Wro dient te worden vernietigd, voor zover daarbij artikel 5, lid 5.5, van de planregels is vastgesteld.

2. De raad heeft naar aanleiding van de tussenuitspraak artikel 5 van de planregels opnieuw vastgesteld en daarbij lid 5.5 in die zin gewijzigd dat de zinsnede "waarbij geldt dat het aanbrengen van nieuwe verlichting alleen is toegestaan indien dit noodzakelijk is vanuit sociaal oogpunt of verkeersveiligheid" is toegevoegd.

3. Het beroep van de Stichting wordt gelet op artikel 6:19, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht geacht mede te zijn gericht tegen het besluit van 11 september 2014.

De Stichting heeft in haar reactie van 21 oktober 2014 te kennen gegeven dat zij het besluit van 11 september 2014 in overeenstemming acht met de in de tussenuitspraak gegeven opdracht aan de raad en zij geen aanleiding ziet om een zienswijze in te dienen. Gelet hierop moet het van rechtswege ontstane beroep van de Stichting tegen het besluit van

11 september 2014 geacht worden te zijn ingetrokken.

4. De raad dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.

Beslissing

De voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verklaart het beroep tegen het besluit van 10 oktober 2013 gegrond;

II. vernietigt het besluit van 10 oktober 2013, voor zover daarbij artikel 5, lid 5.5, van de planregels is vastgesteld;

III. veroordeelt de raad van de gemeente De Wolden tot vergoeding van bij de stichting Stichting Mooi Ansen in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 1.024,34 (zegge: duizendvierentwintig euro en vierendertig cent), waarvan een bedrag van € 974,00 is toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

IV. gelast dat de raad van de gemeente De Wolden aan de stichting Stichting Mooi Ansen het door haar voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 318,00 (zegge: driehonderdachttien euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. J.C. Kranenburg, als voorzieningenrechter, in tegenwoordigheid van mr. A. Verhoeven, griffier.

w.g. Kranenburg w.g. Verhoeven

voorzieningenrechter griffier

Uitgesproken in het openbaar op 3 december 2014

690.