Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2014:3990

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
05-11-2014
Datum publicatie
05-11-2014
Zaaknummer
201402767/1/R2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 27 september 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Kom Beek" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201402767/1/R2.

Datum uitspraak: 5 november 2014

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Compromis Vastgoed B.V., gevestigd te Apeldoorn,

appellante,

en

de raad van de gemeente Montferland,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 27 september 2012 heeft de raad het bestemmingsplan "Kom Beek" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft Compromis Vastgoed B.V. beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 3 oktober 2014, waar de raad, vertegenwoordigd door ing. J.W. Boschker, werkzaam bij de gemeente, is verschenen.

Overwegingen

1. De Afdeling stelt vast dat Compromis Vastgoed B.V. het beroepschrift niet binnen de beroepstermijn heeft ingediend. Zij heeft daarvoor als reden gegeven dat zij bij de raad een zienswijze over het ontwerp heeft ingediend en dat de raad haar geen exemplaar van het vaststellingsbesluit heeft toegezonden. Hoewel Compromis Vastgoed B.V. in beginsel gerechtvaardigd erop mocht vertrouwen dat zij persoonlijk een kennisgeving van het vaststellingsbesluit ontvangt, ziet de Afdeling in de omstandigheden van dit geval aanleiding de termijnoverschrijding niet verschoonbaar te achten. De Afdeling ziet hiervoor een aanknopingspunt in de in artikel 3.8, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wet ruimtelijke ordening neergelegde termijn van 12 weken na de termijn van terinzagelegging van het ontwerpplan waarbinnen de raad dient te beslissen omtrent de vaststelling van het bestemmingsplan. Hoewel dit geen fatale termijn, maar een termijn van orde betreft, had Compromis Vastgoed B.V. in die termijn aanleiding moeten zien om binnen een redelijke termijn na het verstrijken van de termijn van de terinzagelegging van het ontwerpplan bij de raad te informeren naar de voortgang van de procedure. Te meer nu ter zitting onweersproken is verklaard dat aan Compromis Vastgoed B.V. schriftelijk is medegedeeld dat het plan naar verwachting rond het einde van de termijn van 12 weken na de termijn van de terinzagelegging zou worden vastgesteld.

Compromis Vastgoed B.V. heeft 21 maanden na het verstrijken van de termijn van de terinzagelegging van het ontwerpplan en bijna 18 maanden na vaststelling van het plan, bij de raad geïnformeerd naar de voortgang van de procedure, is daardoor op de hoogte geraakt van het vaststellingsbesluit en heeft vervolgens onverwijld beroep ingesteld.

Een termijn van 21 maanden acht de Afdeling in dit geval niet redelijk, zodat de termijnoverschrijding niet verschoonbaar is.

Het beroep van Compromis Vastgoed B.V. is niet-ontvankelijk.

2. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Aldus vastgesteld door mr. J. Kramer, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. M. Vogel-Carprieaux, griffier.

w.g. Kramer w.g. Vogel-Carprieaux

lid van de enkelvoudige kamer griffier

Uitgesproken in het openbaar op 5 november 2014

458-815.