Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2014:3754

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
09-10-2014
Datum publicatie
15-10-2014
Zaaknummer
201407597/3/A1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Wraking
Inhoudsindicatie

Tijdens de openbare behandeling ter zitting van 9 oktober 2014 van de zaak nr201407597/2/A1 heeft [verzoeker] verzocht om wraking van H. Troostwijk (hierna: de staatsraad) als voorzitter belast met de behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening in die zaak.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201407597/3/A1.

Datum beslissing: 9 oktober 2014

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

PROCES-VERBAAL van de mondelinge beslissing met overeenkomstige toepassing van artikel 8:67 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op een verzoek van:

[verzoeker], wonend te [woonplaats], gemeente Reusel-De Mierden,

verzoeker,

om toepassing van artikel 8:15 van de Awb.

Procesverloop

Tijdens de openbare behandeling ter zitting van 9 oktober 2014 van de zaak nr201407597/2/A1 heeft [verzoeker] verzocht om wraking van H. Troostwijk (hierna: de staatsraad) als voorzitter belast met de behandeling van het verzoek om voorlopige voorziening in die zaak.

De staatsraad heeft niet in de wraking berust.

De Afdeling heeft het wrakingsverzoek op 9 oktober 2014 ter openbare zitting behandeld, waar [verzoeker] is gehoord. De staatsraad heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om te worden gehoord.

Beslissing

Bij mondelinge beslissing van 9 oktober 2014 heeft de Afdeling het verzoek om toepassing van artikel 8:15 van de Awb afgewezen. Daartoe heeft zij het volgende overwogen.

Overweging

1. Ingevolge artikel 8:15 van de Awb kan op verzoek van een partij elk van de rechters die een zaak behandelen, worden gewraakt op grond van feiten of omstandigheden waardoor de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden.

2. Het geschil in de hoofdzaak betreft een last onder oplegging van een dwangsom om de in afwijking van de verleende bouwvergunning gebouwde schuur op het perceel [locatie] te [plaats] te verwijderen en verwijderd te houden dan wel in overeenstemming te brengen met de verleende bouwvergunning.

3. Aan het verzoek om wraking heeft [verzoeker] ten grondslag gelegd dat de staatsraad ook het hoger beroep heeft behandeld over een eerder aan hem door het college van burgemeester en wethouders van Reusel-de Mierden opgelegde last met als onderwerp dezelfde schuur. [verzoeker] heeft er daarom geen vertrouwen in dat de staatsraad onpartijdig en onbevooroordeeld is. Zoals hij zijn verzoek desgevraagd nader heeft toegelicht, heeft hij er geen goed gevoel bij dat de onderhavige zaak door dezelfde staatsraad wordt behandeld.

4. De Afdeling ziet in hetgeen [verzoeker] heeft aangevoerd geen grond voor het oordeel dat de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen leiden. Van rechters wordt voorondersteld dat zij onpartijdig en onbevooroordeeld een zaak beoordelen. Dat geldt ook als een rechter, zoals in dit geval, eerder een zaak van een partij heeft beoordeeld over een gelijksoortig onderwerp. Het door [verzoeker] gestelde subjectieve gevoel is niet voldoende om hieraan af te doen en levert dan ook geen grond voor wraking op. Ook overigens is niet gebleken van enige aanwijzing dat de rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen lijden. Het verzoek wordt daarom afgewezen.

Aldus uitgesproken in het openbaar door mr. M.G.J. Parkins-de Vin, voorzitter, en mr. J.A. Hagen en mr. A.B.M. Hent, leden, in tegenwoordigheid van mr. B. Nell, griffier.

w.g. Parkins-de Vin w.g. Nell

voorzitter griffier

597.