Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2014:3478

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
24-09-2014
Datum publicatie
24-09-2014
Zaaknummer
201308920/3/R3
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 25 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Paleiskwartier-Willemspoort-Station" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201308920/3/R3.

Datum uitspraak: 24 september 2014

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de vereniging Vereniging van Eigenaars Wooncomplex De Croon (hierna: de VvE), gevestigd te 's-Hertogenbosch,

appellante,

en

de raad van de gemeente 's-Hertogenbosch,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 25 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Paleiskwartier-Willemspoort-Station" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft de VvE beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

De VvE heeft een nader stuk ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 26 maart 2014, waar de VvE, vertegenwoordigd door mr. J.T.F. van Berkel, en de raad, vertegenwoordig door L.J.A. Erps en M.M.A. Damen, beiden werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. Voorts is ter zitting H. de Bruin gehoord.

Bij tussenuitspraak van 23 april 2014 in zaak nr. 201308920/1/R3 heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen 16 weken na de verzending van de tussenuitspraak het daarin omschreven gebrek in het besluit van 25 juni 2013 te herstellen. Deze tussenuitspraak is aangehecht.

Bij besluit van 24 juni 2014 heeft de raad het besluit van 25 juni 2013 gedeeltelijk gewijzigd.

Partijen zijn in de gelegenheid gesteld hun zienswijze over de wijze waarop het gebrek is hersteld naar voren te brengen. Geen van de partijen heeft van die mogelijkheid gebruikt gemaakt.

De Afdeling heeft bepaald dat een nadere zitting achterwege blijft.

Vervolgens heeft de Afdeling het onderzoek gesloten.

Overwegingen

1. Ingevolge artikel 6:19, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) heeft het beroep van rechtswege mede betrekking op een besluit tot intrekking, wijziging of vervanging van het bestreden besluit, tenzij partijen daarbij onvoldoende belang hebben.

2. Bij het besluit van 24 juni 2014 is aan het beroep van de VvE tegemoet gekomen door aan het perceel Spiegeltuin 1 in plaats van de aanduiding "specieke vorm van centrum - centrum 2" de aanduiding "specifieke vorm van centrum - centrum 3" toe te kennen en een planregel over laatstgenoemde aanduiding in het plan op te nemen, waardoor niet langer horeca tot en met categorie 3 mogelijk wordt gemaakt maar slechts horeca tot en met categorie 2 zoals vermeld in de bij de planregels als bijlage behorende Staat van Horeca-activiteiten.

3. Nu met het besluit van 24 juni 2014 aan het beroep van de VvE tegemoet is gekomen, heeft dit beroep, gelet op artikel 6:19, eerste lid, van de Awb, niet van rechtswege mede betrekking op dat besluit.

4. Het beroep van de VvE tegen het besluit van 25 juni 2013 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Paleiskwartier-Willemspoort-Station" is, gelet op de overwegingen 3.4, 3.5 en 3.7 van de tussenuitspraak, gegrond. Dit besluit dient wegens strijd met artikel 3:46 van de Awb te worden vernietigd, voor zover het ziet op de vaststelling van de aanduiding "specifieke vorm van centrum - centrum 2" voor het perceel Spiegeltuin 1.

5. De raad dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verklaart het beroep gegrond;

II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente

’s-Hertogenbosch van 25 juni 2013 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Paleiskwartier-Willemspoort-Station", voor zover het ziet op de vaststelling van de aanduiding "specifieke vorm van centrum - centrum 2" voor het perceel Spiegeltuin 1;

III. veroordeelt de raad van de gemeente 's-Hertogenbosch tot vergoeding van bij de vereniging Vereniging van Eigenaars Wooncomplex De Croon in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 974,00 (zegge: negenhonderdvierenzeventig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

IV. gelast dat de raad van de gemeente 's-Hertogenbosch aan de vereniging Vereniging van Eigenaars Wooncomplex De Croon het door haar voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 318,00 (zegge: driehonderdachttien euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. N.S.J. Koeman, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. R.I.Y. Lap, griffier.

w.g. Koeman w.g. Lap

lid van de enkelvoudige kamer griffier

Uitgesproken in het openbaar op 24 september 2014

288.