Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2014:3395

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
17-09-2014
Datum publicatie
17-09-2014
Zaaknummer
201307714/3/R4
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 27 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Gildenwijk" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201307714/3/R4.

Datum uitspraak: 17 september 2014

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

[appellant], wonend te Gorinchem,

en

de raad van de gemeente Gorinchem,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 27 juni 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Gildenwijk" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft [appellant] beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 9 januari 2014, waar [appellant] en de raad, vertegenwoordigd door R. Osenga en A. Bil, beiden werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Bij tussenuitspraak van 26 februari 2014, in zaak nr. 201307714/1/R4 (hierna: de tussenuitspraak) heeft de Afdeling de raad opgedragen om binnen 16 weken na de verzending van de tussenuitspraak de daarin omschreven gebreken in het besluit van 27 juni 2013 te herstellen. De tussenuitspraak is aangehecht.

Bij beschikking van 4 juni 2014 heeft de Afdeling de termijn verlengd tot 27 juni 2014.

Bij besluit van 26 juni 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Gildenwijk, partiële herziening Schimmelpennincklaan 33" vastgesteld.

[appellant] is in de gelegenheid gesteld een zienswijze over de wijze waarop het gebrek is hersteld naar voren te brengen. Hij heeft hiervan geen gebruik gemaakt.

De Afdeling heeft bepaald dat een nadere zitting achterwege blijft.

Vervolgens heeft de Afdeling het onderzoek gesloten.

Overwegingen

1. De Afdeling heeft in overweging 4.3 van de tussenuitspraak overwogen dat het besluit, voor zover dat ziet op het plandeel met de bestemming "Horeca" op het perceel Schimmelpennincklaan 33 niet berust op een deugdelijke motivering. Dit omdat, anders dan de raad had gesteld, niet aan de door hem gehanteerde richtafstand van 10 meter tussen de horecabestemming en de meest nabije woning werd voldaan, terwijl de raad ook niet aannemelijk had gemaakt dat, ondanks het niet voldoen aan deze afstand, de gevolgen die de bestemming "Horeca" heeft voor het woon- en leefklimaat ter plaatse van de omliggende woningen, aanvaardbaar zijn. De Afdeling heeft de raad opgedragen het gebrek te herstellen door hetzij met inachtneming van hetgeen in 4.3 is overwogen alsnog toereikend te motiveren dat de bestreden horecabestemming niet leidt tot een onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat ter plaatse van omliggende woningen, dan wel het bestreden besluit zonder dat daarbij toepassing hoeft te worden gegeven aan afdeling 3.4 van de Awb te wijzigen door vaststelling van een andere planregeling.

2. Met het besluit van 26 juni 2014 heeft de raad een nieuw plan vastgesteld voor het perceel Schimmelpennincklaan 33. In dit nieuwe plan is de bestemming "Horeca-Hotel" alleen toegekend aan het pand, en niet meer aan het gehele perceel. Tevens is ingevolge de planregels thans alleen nog gebruik als hotelkamer toegestaan, en geen andere horeca-activiteiten. Nu dit besluit in zoverre is genomen ter vervanging van het bestreden besluit heeft het beroep van [appellant], gelet op artikel 6:19, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), van rechtswege mede betrekking op het besluit van 26 juni 2014.

3. Gelet op hetgeen is overwogen in de tussenuitspraak is het beroep tegen het besluit van 27 juni 2014 gegrond.

4. [appellant] heeft naar aanleiding van het besluit van 26 juni 2014 geen zienswijze ingediend. De Afdeling leidt hieruit af dat [appellant] geen bezwaren heeft tegen dat besluit. Het van rechtswege ontstane beroep van [appellant] is ongegrond.

5. Van proceskosten die voor vergoeding in aanmerking komen, is niet gebleken.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verklaart het beroep van [appellant] tegen het besluit van 27 juni 2013 gegrond;

II. vernietigt het besluit van de raad van de gemeente Gorinchem van 27 juni 2013 voor zover dit betrekking heeft op het plandeel met de bestemming "Horeca" ter plaatse van het perceel Schimmelpennincklaan 33;

III. verklaart het beroep van rechtswege tegen het besluit van 26 juni 2014 ongegrond;

IV. gelast dat de raad van de gemeente Gorinchem aan [appellant] het door hem voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 160,00 (zegge: honderdzestig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. G. van der Wiel, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. H.E. Postma, griffier.

w.g. van der Wiel w.g. Postma

lid van de enkelvoudige kamer griffier

Uitgesproken in het openbaar op 17 september 2014

539.