Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2014:3165

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
13-08-2014
Datum publicatie
20-08-2014
Zaaknummer
201405816/1/A2 en 201405816/2/A2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening+bodemzaak
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 9 juli 2013 heeft het Rembrandt College [zoon] bevorderd van 2 Havo-Vwo naar 3 Havo.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201405816/1/A2 en 201405816/2/A2.

Datum uitspraak: 13 augustus 2014

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb)) en, met toepassing van artikel 8:86 van die wet, op het hoger beroep van:

[appellante], wonend te Veenendaal,

tegen de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 11 juli 2014 in zaak nr. 13/5364 in het geding tussen:

[appellante]

en

het Rembrandt College.

Procesverloop

Bij besluit van 9 juli 2013 heeft het Rembrandt College [zoon] bevorderd van 2 Havo-Vwo naar 3 Havo.

Bij besluit van 6 september 2013 heeft het Rembrandt College het door [appellante] daartegen ingestelde administratieve beroep ongegrond verklaard.

Bij uitspraak van 11 juli 2014 heeft de rechtbank zich onbevoegd verklaard van het daartegen ingestelde beroep kennis te nemen. Deze uitspraak is aangehecht.

Tegen deze uitspraak heeft [appellante] hoger beroep ingesteld. Voorts heeft [appellante] de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Het college van burgemeester en wethouders van Veenendaal (hierna: het college) heeft een verweerschrift ingediend.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 29 juli 2014, waar [appellante] en [belanghebbende], en het college, vertegenwoordigd door R.W. Bekker, werkzaam bij de gemeente Veenendaal, zijn verschenen.

Overwegingen

1. In dit geval kan nader onderzoek redelijkerwijs niet bijdragen aan de beoordeling van de zaak en bestaat ook overigens geen beletsel om met toepassing van artikel 8:86, eerste lid, van de Awb onmiddellijk uitspraak te doen in de hoofdzaak.

2. Ingevolge artikel 8:4, derde lid, aanhef en onder b, van de Awb kan geen beroep worden ingesteld tegen een besluit inhoudende een beoordeling van het kennen of kunnen van een kandidaat of leerling die ter zake is geëxamineerd of op enigerlei andere wijze is getoetst, dan wel inhoudende de vaststelling van opgaven, beoordelingsnormen of nadere regels voor die examinering of toetsing.

3. [appellante] heeft op de zitting bij de Afdeling toegelicht dat zij met het door haar ingestelde hoger beroep beoogt te bewerkstelligen dat haar [zoon] bij aanvang van het schooljaar 2014-2015 in 4 Vwo wordt geplaatst of, indien dat niet mogelijk is, dat hij alsnog wordt geplaatst in 3 Vwo. Hiertoe heeft [appellante] betoogd dat zoon] ten onrechte niet is besproken tijdens de determinatievergadering van 23 april 2013 en er geen totaaladvies door de docenten van [zoon] is gegeven. Indien [zoon] tijdens de determinatievergadering wel besproken was geweest, had dit tot een andere uitkomst geleid dan plaatsing in 3 Havo, aldus [appellante].

4. Uit het zich in het dossier bevindende logboek van 20 augustus 2013 blijkt dat op 26 april 2013 is aangetekend dat er een Havo-advies is en de ouders van [zoon] het hiermee niet eens zijn. Verder is in dit logboek een verslag opgenomen van de overgangsvergadering van 9 juli 2013. Uiteengezet is dat [zoon] voor twee vakken - Duits en Engels - een Vwo-advies en voor de overige vakken een Havo-advies heeft gekregen. Daarbij is voorts kort gespecificeerd hoe tot dat advies is gekomen. Ten slotte is geconcludeerd dat [zoon] wordt bevorderd naar 3 Havo.

In het besluit van 6 september 2013 heeft de rector van het Rembrandt College de uitkomst van de door voormelde vergadering verrichte beoordeling van de competenties en vaardigheden van [zoon], inhoudende dat [zoon] naar 3 Havo bevorderd zal worden, onderschreven.

5. Een opdracht aan het Rembrandt College om [zoon] in het schooljaar 2014-2015 in 4 Vwo of in 3 Vwo te plaatsen, vergt dat de voorzitter treedt in de beoordeling van het Rembrandt College omtrent het kennen en kunnen van [zoon]. Gelet op artikel 8:4, derde lid, aanhef en onder b, van de Awb is de voorzitter hiertoe evenwel niet bevoegd. Ook de rechtbank heeft dat onderkend en zich terecht onbevoegd verklaard van het door [appellante] ingestelde beroep tegen het besluit van 6 september 2013 kennis te nemen.

6. Het hoger beroep is ongegrond. De aangevallen uitspraak dient te worden bevestigd.

7. Gelet hierop bestaat aanleiding het verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening af te wijzen.

8. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. bevestigt de aangevallen uitspraak;

II. wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. C.H.M. van Altena, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. A.J. de Heer, griffier.

w.g. Van Altena w.g. De Heer

voorzitter griffier

Uitgesproken in het openbaar op 13 augustus 2014

636.