Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2014:3050

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
08-08-2014
Datum publicatie
13-08-2014
Zaaknummer
201404003/2/R6
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 17 februari 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Den Bogerd" en het exploitatieplan "Den Bogerd" gewijzigd vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201404003/2/R6.

Datum uitspraak: 8 augustus 2014

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op de verzoeken om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

1. [verzoekster sub 1], wonend te Udenhout, gemeente Tilburg,

2. de stichting Stichting Behoud Buitengebied Mortel II, gevestigd te Udenhout, gemeente Tilburg, en anderen,

3. [verzoeker sub 3], wonend te Udenhout, gemeente Tilburg,

en

de raad van de gemeente Tilburg,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 17 februari 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Den Bogerd" en het exploitatieplan "Den Bogerd" gewijzigd vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben onder meer [verzoekster sub 1], de Stichting en anderen en [verzoeker sub 3] beroep ingesteld.

Bij dezelfde brieven als waarmee beroep is ingesteld hebben [verzoekster sub 1] en [verzoeker sub 3] de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Voorts hebben de Stichting en anderen de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft de verzoeken ter zitting behandeld op 5 augustus 2014, waar [verzoekster sub 1], vertegenwoordigd door mr. J. Schoneveld, de Stichting en anderen, vertegenwoordigd door haar [bestuursleden], bijgestaan door mr. C.C. de Brauw, advocaat te Haarlem, en door G.M. Linders, [verzoeker sub 3], bijgestaan door mr. J. Schoneveld, en de raad, vertegenwoordigd door D. Kersten, ing. M.T.M. Cillessen, ing. R. Vliex en drs. H. te Brummelstoete, allen werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. Voorts is ter zitting [belanghebbende en anderen, vertegenwoordigd door mr. P.L.J.M. van Dun, advocaat te Tilburg, gehoord.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2. Het plan voorziet in het realiseren van ongeveer 380 woningen, een school en een groen middengebied. Het plan voorziet tevens in een ontsluitingsweg en een natuurcompensatiegebied.

3. [verzoekster sub 1], de Stichting en anderen en [verzoeker sub 3] beogen met hun verzoeken onomkeerbare gevolgen als gevolg van de inwerkingtreding van het plan te voorkomen. Zij vrezen dat op korte termijn aanvragen om omgevingsvergunning worden ingediend dan wel dat wordt gestart met het verrichten van vergunningvrije werkzaamheden ter voorbereiding van de uitvoering van het plan.

3.1. De gronden binnen het plangebied zijn grotendeels in eigendom van [belanghebbende] en anderen en de gemeente Tilburg. In reactie op de verzoeken van [verzoekster sub 1], de Stichting en anderen en [verzoeker sub 3] hebben [belanghebbende] en anderen ter zitting verklaard dat zij zullen wachten met het indienen van aanvragen om omgevingsvergunning totdat de Afdeling uitspraak heeft gedaan in de bodemprocedure. In aanvulling hierop heeft de raad ter zitting toegezegd dat voorts niet zal worden gestart met het verrichten van vergunningvrije werkzaamheden, zoals het bouwrijp maken van de gronden, voordat voornoemde uitspraak is gedaan.

3.2. Gelet hierop is de voorzitter van oordeel dat met het verzoek thans geen spoedeisend belang is gemoeid. Er bestaat derhalve aanleiding het verzoek af te wijzen.

4. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst de verzoeken af.

Aldus vastgesteld door mr. Th.G. Drupsteen, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. A. Verhoeven, ambtenaar van staat.

w.g. Drupsteen w.g. Verhoeven

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 8 augustus 2014

690.