Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2014:2994

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
01-08-2014
Datum publicatie
06-08-2014
Zaaknummer
201404112/2/R2
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 25 maart 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Geerstraat 16 en Begijnenstraat" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201404112/2/R2.

Datum uitspraak: 1 augustus 2014

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

[verzoekers] (hierna in enkelvoud: [verzoeker]), wonend te Winssen, gemeente Beuningen,

en

de raad van de gemeente Beuningen,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 25 maart 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Geerstraat 16 en Begijnenstraat" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft onder meer [verzoeker] beroep ingesteld.

Bij dezelfde brief als waarmee beroep is ingesteld heeft [verzoeker] de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

[verzoeker] heeft een nader stuk ingediend.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 28 juli 2014, waar de raad, vertegenwoordigd door D.W.T. van der Coelen, werkzaam bij de gemeente, bijgestaan door mr. R. van Ruler en drs. J. Pronk, zijn verschenen. Voorts is [partij] als partij gehoord.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2. Het plan voorziet in de verplaatsing van een varkensbedrijf aan de Geerstraat 16 te Winssen naar de Begijnenstraat te Winssen. Hiertoe wordt het bestaande bestemmingsplan "Buitengebied" herzien, in die zin dat aan het perceel "Geerstraat 16" de bestemming "Wonen" wordt toegekend en aan het perceel aan de Begijnenstraat de bestemming "Agrarisch" en de aanduiding "bouwvlak".

3. Ingevolge artikel 8:1 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), in samenhang gelezen met artikel 8:6 van de Awb en artikel 2 van bijlage 2 bij de Awb kan een belanghebbende bij de Afdeling beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan.

Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Awb, wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

4. [verzoeker] woont op een afstand van ongeveer 1,2 kilometer van het bestreden plandeel aan de Begijnenstraat met de bestemming "Agrarisch" en 1,4 kilometer van het bestreden plandeel met de bestemming "Wonen" aan de Geerstraat. Vanuit zijn woning heeft hij geen zicht op de in geding zijnde percelen. Mede gelet op de aard en omvang van de ruimtelijke ontwikkelingen die op de door [verzoeker] bestreden plandelen mogelijk worden gemaakt is deze afstand naar het voorlopig oordeel van de voorzitter te groot om een rechtstreeks bij het bestreden besluit betrokken belang te kunnen aannemen. Hierbij betrekt de voorzitter dat ook na de realisering van het plan de normen voor luchtkwaliteit als bedoeld in de Wet milieubeheer ver worden onderschreden en dat de toename ter plaatse van de woning van [verzoeker] niet zodanig is dat hij hierdoor rechtstreeks in zijn belangen wordt geraakt. Ook de verkeerstoename door de realisering van de agrarische bestemming aan de Begijnenstraat is niet zodanig dat dit aanleiding geeft voor het oordeel dat [verzoeker] door de vaststelling van het plan rechtstreeks in zijn belangen wordt geraakt. De geringe toename van verkeer zal zich immers, zo heeft de raad ter zitting bevestigd, niet voordoen nabij de woning van [verzoeker]. Gelet op het voorgaande verwacht de voorzitter dat in de hoofdzaak het beroep van [verzoeker] niet-ontvankelijk zal worden verklaard. Gelet hierop dient het verzoek van [verzoeker] te worden afgewezen.

5. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

wijst het verzoek af.

Aldus vastgesteld door mr. P.J.J. van Buuren, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. L.A. van Heusden, ambtenaar van staat.

w.g. Van Buuren w.g. Van Heusden

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 1 augustus 2014

647.