Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2014:2835

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
30-07-2014
Datum publicatie
30-07-2014
Zaaknummer
201307695/1/R6
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Hoger beroep
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 14 mei 2013 heeft het college ten behoeve van het bestemmingsplan "Kempenbaan West 2013" hogere waarden als bedoeld in artikel 85, eerste lid, gelezen in samenhang met artikel 110a van de Wet geluidhinder (hierna: Wgh) vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor nieuwe geluidgevoelige gebouwen vanwege de Rijksweg A58, de Kempenbaan en de nieuwe ontsluitingsweg de Zuidas te Tilburg.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201307695/1/R6.

Datum uitspraak: 30 juli 2014

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de stichting Stichting Belangenbehartiging Recreatie- Horeca- en Toerismeondernemers Midden Brabant, gevestigd te Tilburg, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Motel Gilze Beheer B.V., gevestigd te Gilze, en andere (hierna: Motel Gilze Beheer B.V. en andere),

appellanten,

en

het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 14 mei 2013 heeft het college ten behoeve van het bestemmingsplan "Kempenbaan West 2013" hogere waarden als bedoeld in artikel 85, eerste lid, gelezen in samenhang met artikel 110a van de Wet geluidhinder (hierna: Wgh) vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting voor nieuwe geluidgevoelige gebouwen vanwege de Rijksweg A58, de Kempenbaan en de nieuwe ontsluitingsweg de Zuidas te Tilburg.

Tegen dit besluit hebben Motel Gilze Beheer B.V. en andere beroep ingesteld.

Het college heeft een verweerschrift ingediend.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 10 januari 2014, waar Motel Gilze Beheer B.V. en andere, vertegenwoordigd door [gemachtigden], bijgestaan door mr. M.P. Wolf, advocaat te Breda, [gemachtigden], en het college, vertegenwoordigd door mr. L.M. van Grinsven, ing. D. Kraaij en drs. P.A. Wouters, allen werkzaam bij de gemeente, bijgestaan door mr. B.J.P.J. Roozendaal, advocaat te Breda, zijn verschenen.

Overwegingen

1. Het besluit tot het vaststellen van hogere waarden is ten behoeve van het bestemmingsplan "Kempenbaan West 2013" genomen. Bij dit besluit zijn voor die delen van het plangebied waar nieuwe geluidgevoelige gebouwen kunnen worden gerealiseerd, te weten de bestemming "Maatschappelijk-Uit te werken" en de bestemming "Maatschappelijk-2", hogere waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting vastgesteld van 53 dB vanwege de Rijksweg A58, de Kempenbaan en de nieuwe ontsluitingsweg de Zuidas te Tilburg.

2. Het college betoogt dat het beroep van Motel Gilze Beheer B.V. en andere tegen het besluit tot het vaststellen van hogere waarden niet-ontvankelijk dient te worden verklaard, omdat zij geen belanghebbenden zijn bij dat besluit.

2.1. Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

Ingevolge het derde lid worden ten aanzien van rechtspersonen als hun belangen mede beschouwd de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen.

2.2. Het besluit tot het vaststellen van hogere waarden vanwege de voorgenomen bouw van geluidgevoelige gebouwen aan de Kempenbaan/Rijksweg A58 te Tilburg is een noodzakelijke voorwaarde om deze voorgenomen activiteit, eventueel na het nemen van vervolgbesluiten in het kader van de ruimtelijke ordening, te realiseren.

Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 27 mei 2009 in zaak nr. 200805817/1/M2) zijn bij een dergelijk besluit rechtstreeks de belangen betrokken van degene die door de realisering van de voorgenomen activiteit rechtstreeks in zijn belangen wordt geraakt.

2.3. In de uitspraak van heden in zaak nr. 201307597/1/R6, ter zake van het beroep van Motel Gilze Beheer B.V. en andere tegen het besluit van de raad van de gemeente Tilburg tot vaststelling van het bestemmingsplan "Kempenbaan West 2013", heeft de Afdeling overwogen dat Motel Gilze Beheer B.V. en andere niet als belanghebbenden als bedoeld in artikel 1:2, eerste en derde lid, van de Awb bij dat besluit kunnen worden aangemerkt voor zover daarbij de plandelen met de bestemmingen "Maatschappelijk-Uit te werken" en "Maatschappelijk-2" zijn vastgesteld. Gelet hierop zijn Motel Gilze Beheer B.V. en andere evenmin belanghebbenden bij het besluit tot het vaststellen van hogere waarden nu bij dit besluit hogere waarden zijn vastgesteld voor nieuwe geluidgevoelige gebouwen die ter plaatse van de plandelen met de bestemmingen "Maatschappelijk-Uit te werken" en "Maatschappelijk-2" kunnen worden gerealiseerd. Het beroep van Motel Gilze Beheer B.V. en andere is derhalve niet-ontvankelijk.

3. Het beroep is niet-ontvankelijk.

4. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

verklaart het beroep niet-ontvankelijk.

Aldus vastgesteld door mr. W.D.M. van Diepenbeek, voorzitter, en mr. M.A.A. Mondt-Schouten en mr. J.A. Hagen, leden, in tegenwoordigheid van mr. L.C. Lodeweges, ambtenaar van staat.

w.g. Van Diepenbeek w.g. Lodeweges

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 30 juli 2014

625.