Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2014:2673

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
16-07-2014
Datum publicatie
16-07-2014
Zaaknummer
201311348/1/R3
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 4 november 2013 heeft de raad de aanvraag van de TMSG tot herziening van het bestemmingsplan "Woongebieden Zuid Oost Geldrop" voor de realisatie van een maatschappelijke voorziening op het perceel De Bleekvelden 21 afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201311348/1/R3.

Datum uitspraak: 16 juli 2014

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak in het geding tussen:

de stichting Turkse Multiculturele Stichting Geldrop (hierna: de TMSG), gevestigd te Geldrop, gemeente Geldrop-Mierlo,

appellante,

en

de raad van de gemeente Geldrop-Mierlo,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 4 november 2013 heeft de raad de aanvraag van de TMSG tot herziening van het bestemmingsplan "Woongebieden Zuid Oost Geldrop" voor de realisatie van een maatschappelijke voorziening op het perceel De Bleekvelden 21 afgewezen.

Tegen dit besluit heeft de TMSG beroep ingesteld.

De raad heeft een verweerschrift ingediend.

De TMSG heeft een nader stuk ingediend.

De zaak is door een meervoudige kamer van de Afdeling verwezen naar een enkelvoudige.

De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 18 juni 2014, waar de TMSG, vertegenwoordigd door A. Şenal, O. Erdem en M. Çankaya, en de raad, vertegenwoordigd door mr. G.J.J. van Houtert, werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Overwegingen

1. Ingevolge artikel 6:2, aanhef en onder a, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) wordt voor de toepassing van wettelijke voorschriften over bezwaar en beroep de schriftelijke weigering een besluit te nemen met een besluit gelijkgesteld.

Ingevolge artikel 7:1, eerste lid, aanhef en onder d, dient degene aan wie het recht is toegekend tegen een besluit beroep bij een bestuursrechter in te stellen, alvorens beroep in te stellen tegen dat besluit bezwaar te maken, tenzij het besluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4.

Ingevolge artikel 3.8, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro), voor zover hier van belang, is op de voorbereiding van een bestemmingsplan afdeling 3.4 van de Awb van toepassing.

Ingevolge artikel 3.9, eerste lid, van de Wro is artikel 3.8 niet van toepassing op de afwijzing van een aanvraag om een bestemmingsplan vast te stellen.

2. Bij brief van 14 mei 2013 heeft de TMSG de raad verzocht om herziening van het vigerende bestemmingsplan. Daarbij heeft zij verzocht om voor haar perceel De Bleekvelden 21 de bestemming "Bedrijfsdoeleinden" te wijzigen in de bestemming "Maatschappelijke doeleinden" om ter plaatse een ontmoetingscentrum mogelijk te maken.

De Afdeling stelt vast dat de brief van 14 mei 2013 van de TMSG een aanvraag is om een bestemmingsplan vast te stellen en dat de raad op 4 november 2013 op deze aanvraag heeft besloten. Nu hetgeen de TMSG heeft aangevraagd, te weten het vaststellen van de bestemming "Maatschappelijke doeleinden" voor haar perceel De Bleekvelden 21, is afgewezen, is sprake van een besluit tot afwijzing van een aanvraag om een bestemmingsplan vast te stellen, als bedoeld in artikel 3.9, eerste lid, van de Wro, waartegen rechtsmiddelen kunnen worden aangewend.

De weigering een bestemmingsplan vast te stellen is niet voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Awb. Verder heeft de TMSG niet verzocht toepassing te geven aan artikel 7:1a van de Awb. Tegen het besluit van 4 november 2013 tot weigering een bestemmingsplan vast te stellen staat dan ook geen beroep open, maar dient eerst bezwaar te worden gemaakt.

3. Gelet op het voorgaande is de Afdeling onbevoegd om van het beroep kennis te nemen.

Het beroepschrift wordt met toepassing van artikel 6:15 van de Awb doorgezonden naar de raad ter behandeling als bezwaarschrift. Hierbij wijst de Afdeling erop dat met het doorzenden van het beroepschrift geen oordeel is gegeven over de ontvankelijkheid van het bezwaarschrift.

4. De raad dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeeld.

Beslissing

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. verklaart zich onbevoegd om van het beroep kennis te nemen;

II. gelast dat de raad van de gemeente Geldrop-Mierlo aan de stichting Turkse Multiculturele Stichting Geldrop het door haar voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 318,00 (zegge: driehonderdachttien euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. E. Helder, lid van de enkelvoudige kamer, in tegenwoordigheid van mr. R.S.D. Ramrattansing, ambtenaar van staat.

w.g. Helder w.g. Ramrattansing

lid van de enkelvoudige kamer ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 16 juli 2014

408.