Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2014:2362

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
16-06-2014
Datum publicatie
25-06-2014
Zaaknummer
201403059/2/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 20 februari 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Aerdenhout 2012" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201403059/2/R1.

Datum uitspraak: 16 juni 2014

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen:

de stichting Stichting tot bevordering en instandhouding van de landschappelijke waarden natuurgebied 't Naaldenveld en omstreken, gevestigd te Bloemendaal, en anderen,

verzoekers,

en

de raad van de gemeente Bloemendaal,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 20 februari 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Aerdenhout 2012" vastgesteld.

Tegen dit besluit hebben de stichting en anderen beroep ingesteld. De stichting en anderen hebben de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 3 juni 2014, waar de stichting en anderen, vertegenwoordigd door mr. C.B. de Jong, advocaat te Amsterdam, en de raad, vertegenwoordigd door mr. J.T.M. de Haan - Bergisch, en A. Brandenburg, beiden werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen. Voorts is ter zitting als partij gehoord de vereniging Golfclub Mariënweide, vertegenwoordigd door J.C. Hazen en N.L. Baars.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2. Het besluit betreft een herziening van het bestemmingsplan "Aerdenhout 2012" van 11 juli 2012. Het plan is geheel opnieuw vastgesteld.

3. Het verzoek van de stichting en anderen richt zich enerzijds tegen het plan wat betreft de gronden met de bestemming "Sport" en de bestemming "Groen" van de vereniging Aerdenhoutse Mixed Hockeyclub Rood-Wit. Het verzoek richt zich anderzijds tegen de aanduidingen "bouwvlak" ter plaatse van de gronden met de bestemming "Recreatie" met de aanduiding "golfbaan" van de vereniging Golfclub Mariënweide. Het verzoek strekt tot schorsing van deze plan(onder)delen totdat in de hoofdzaak uitspraak is gedaan, teneinde onomkeerbare gevolgen van de inwerkingtreding van het plan te voorkomen.

4. Bij uitspraak van 29 mei 2013 (in zaak nr. 201208366/1/R1) heeft de Afdeling het bestemmingsplan van 11 juli 2012 wat betreft de door de stichting en anderen bestreden plan(onder)delen gedeeltelijk vernietigd. Hierbij heeft zij onder meer overwogen dat de desbetreffende plan(onder)delen een uitbreiding althans een intensivering van het gebruik van de gronden mogelijk maken en onder meer de gevolgen voor de verkeersafwikkeling en de parkeerbehoefte onvoldoende zijn onderzocht.

5. In de plantoelichting noch de notitie "Milieuadvies - reparaties bestemmingsplan Aerdenhout" van Milieudienst IJmond van 30 december 2013 wordt ingegaan op de verkeersafwikkeling en de parkeerbehoefte.

Ter zitting heeft de raad aangegeven dat deze aspecten wel zijn onderzocht, maar dat het onderzoek hieromtrent niet aan de raad is voorgelegd. Niet in geschil is dat dit een tekortkoming is. Het gemeentebestuur is voornemens het plan alsnog inclusief het onderzoek omtrent de verkeersafwikkeling en de parkeerbehoefte aan de raad voor te leggen teneinde een nieuw besluit te nemen.

6. Gelet op het vorenstaande ziet de voorzitter aanleiding de hierna te melden voorlopige voorziening te treffen. Hierdoor blijft de voorlopige voorziening uit de uitspraak van de Afdeling van 29 mei 2013 ten aanzien van het bestemmingsplan "Aerdenhout 2012" van 11 juli 2012 van kracht.

7. De overige beroepsgronden behoeven geen bespreking meer.

8. De raad dient op na te melden wijze tot vergoeding van de proceskosten te worden veroordeeld.

Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. schorst bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van de raad van de gemeente Bloemendaal van 20 februari 2014 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Aerdenhout 2012", voor zover het betreft:

a. de plandelen met de bestemming "Sport" en het plandeel met de bestemming "Groen" van de vereniging Aerdenhoutse Mixed Hockeyclub Rood-Wit;

b. de aanduidingen "bouwvlak" ter plaatse van de gronden met de bestemming "Recreatie" met de aanduiding "golfbaan" van de vereniging Golfclub Mariënweide;

II. veroordeelt de raad van de gemeente Bloemendaal tot vergoeding van bij de stichting Stichting tot bevordering en instandhouding van de landschappelijke waarden natuurgebied 't Naaldenveld en omstreken en anderen in verband met de behandeling van het verzoek opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 974,00 (negenhonderdvierenzeventig euro), geheel toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand, met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen;

III. gelast dat de raad van de gemeente Bloemendaal aan de stichting Stichting tot bevordering en instandhouding van de landschappelijke waarden natuurgebied 't Naaldenveld en omstreken en anderen het door hen voor de behandeling van het verzoek betaalde griffierecht ten bedrage van € 328,00 (zegge: driehonderdachtentwintig euro) vergoedt, met dien verstande dat betaling aan een van hen bevrijdend werkt ten opzichte van de anderen.

Aldus vastgesteld door mr. J.A. Hagen, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. J.S.S. Hupkes, ambtenaar van staat.

w.g. Hagen w.g. Hupkes

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 16 juni 2014

635.