Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:RVS:2014:2150

Instantie
Raad van State
Datum uitspraak
02-06-2014
Datum publicatie
11-06-2014
Zaaknummer
201402529/2/R1
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Voorlopige voorziening
Inhoudsindicatie

Bij besluit van 12 februari 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Kloosterstraat integrale herziening" vastgesteld.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

201402529/2/R1.

Datum uitspraak: 2 juni 2014

AFDELING

BESTUURSRECHTSPRAAK

Uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen onder meer:

de stichting Stichting Islamitische Moskee, gevestigd te Weert,

verzoekster,

en

de raad van de gemeente Weert,

verweerder.

Procesverloop

Bij besluit van 12 februari 2014 heeft de raad het bestemmingsplan "Kloosterstraat integrale herziening" vastgesteld.

Tegen dit besluit heeft onder meer de stichting beroep ingesteld.

De stichting heeft de voorzitter verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

De raad heeft nadere stukken ingediend.

De voorzitter heeft het verzoek ter zitting behandeld op 20 mei 2014, waar de stichting, vertegenwoordigd door M. Marzouk en mr. A.W.C.M. Jansen, werkzaam bij Beusmans & Jansen Onderzoek & Advies in Ruimtelijke Ordening, en de raad, vertegenwoordigd door ing. M.N. Cramers-Haldermans, ing. M.W. Arts en mr. M.J. Jans, allen werkzaam bij de gemeente, zijn verschenen.

Overwegingen

1. Het oordeel van de voorzitter heeft een voorlopig karakter en is niet bindend in de bodemprocedure.

2. Het plan voorziet in bouwmogelijkheden voor twaalf twee-onder-een-kapwoningen, drie vrijstaande woningen en een appartementengebouw op gronden nabij de moskee aan de Charitasstraat 4.

3. De stichting betoogt dat de woonbebouwing te dicht op de moskee is voorzien. Zij vreest dat de moskee bij de realisatie van het plan niet langer aan de grenswaarden van het Activiteitenbesluit milieubeheer zal kunnen voldoen.

4. De raad heeft de notitie "Aanvullende notitie Geluidsbelasting Plangebied Kloosterstraat" van DB/A Consultants van 11 februari 2014 laten opstellen. Hierin staat dat vanwege de niet-religieuze activiteiten van de moskee en het gebruik van het parkeerterrein in de nachtperiode niet kan worden voldaan aan de in het Activiteitenbesluit milieubeheer opgenomen, ten hoogste toegestane geluidbelasting bij de voorziene woningen. Gelet hierop en omdat de voorzitter op voorhand niet onaannemelijk acht dat het betoog van de stichting juist is dat de parkeercapaciteit van het moskeeterrein ruimer is dan waarvan in de notitie is uitgegaan en daarmee het aantal motorvoertuigbewegingen waarmee gerekend moet worden groter is dan waarvan in de notitie is uitgegaan, wordt aanleiding gezien de hierna te melden voorlopige voorziening te treffen.

5. De raad dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden veroordeelt.

Beslissing

De voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

I. schorst bij wijze van voorlopige voorziening het besluit van de raad van de gemeente Weert van 12 februari 2014 tot vaststelling van het bestemmingsplan "Kloosterstraat integrale herziening", voor zover het betreft de plandelen met de bestemming "Wonen";

II. veroordeelt de raad van de gemeente Weert tot vergoeding van bij de stichting Stichting Islamitische Moskee in verband met de behandeling van het beroep opgekomen proceskosten tot een bedrag van € 1022,34 (zegge: duizendtweeëntwintig euro en vierendertig cent), waarvan € 974,00 is toe te rekenen aan door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand;

III. gelast dat de raad van de gemeente Weert aan de stichting Stichting Islamitische Moskee het door haar voor de behandeling van het beroep betaalde griffierecht ten bedrage van € 328,00 (zegge: driehonderdachtentwintig euro) vergoedt.

Aldus vastgesteld door mr. P.J.J. van Buuren, als voorzitter, in tegenwoordigheid van mr. M. Priem, ambtenaar van staat.

w.g. Van Buuren w.g. Priem

voorzitter ambtenaar van staat

Uitgesproken in het openbaar op 2 juni 2014

646.